Azure ve Power BIAzure and Power BI

Azure hizmetlerini ve Power BI uygulamasını bir arada kullanarak veri işleme çalışmalarınızı işletmenizle ilgili gerçek zamanlı öngörüler sağlayan analizlere ve raporlara dönüştürebilirsiniz.With Azure services and Power BI, you can turn your data processing efforts into analytics and reports that provide real-time insights into your business. Veri işleme süreçlerinizin bulut tabanlı veya şirket içi, basit veya karmaşık, tek kaynaklı veya çok büyük ölçekli, ambar tabanlı veya gerçek zamanlı olma durumundan bağımsız olarak Azure ve Power BI’da iş zekası çalışmalarınızdan sonuç almanızı sağlayacak yerleşik bağlantı ve tümleştirme çözümleri mevcuttur.Whether your data processing is cloud-based or on-premises, straightforward, or complex, single-sourced or massively scaled, warehoused, or real-time, Azure and Power BI have the built-in connectivity and integration to bring your business intelligence efforts to life.

Azure

Power BI'da çok çeşitli Azure bağlantıları sunulmaktadır. Bu hizmetleri kullanarak oluşturabileceğiniz iş zekası çözümleri, işletmeniz kadar benzersiz olur.Power BI has a multitude of Azure connections available, and the business intelligence solutions you can create with those services are as unique as your business. Tek veya birden fazla Azure veri kaynağına bağlanarak verilerinizi şekillendirip düzenleyebilir, özelleştirilmiş raporlar oluşturabilirsiniz.You can connect as few as one Azure data source, or a handful, then shape and refine your data to build customized reports.

Azure SQL Veritabanı ve Power BIAzure SQL Database and Power BI

Bir Azure SQL Veritabanı ile bağlantı kurarak çalışmaya başlayabilir, işletmenizin ilerlemesini izlemek için kullanabileceğiniz raporlar oluşturabilirsiniz.You can start with a straightforward connection to an Azure SQL Database, and create reports to monitor the progress of your business. Power BI Desktop uygulamasını kullanarak işletmenizin ilerlemesini sağlayan eğilimleri ve ana performans göstergelerini tanımlayan raporlar oluşturabilirsiniz.Using the Power BI Desktop, you can create reports that identify trends and key performance indicators that move your business forward.

SQL’den Power BI’a

Azure SQL Veritabanı hakkında bilmeniz gereken birçok farklı özellik mevcuttur.There's plenty more information for you to learn about Azure SQL Database.

Bulut verilerinizi dönüştürme, şekillendirme ve birleştirmeTransform, shape, and merge your cloud data

Daha karmaşık verileriniz ve çok çeşitli kaynaklarınız mı var?Do you have more complex data, and all sorts of sources? Hiç sorun değil.No problem. Power BI Desktop ve Azure hizmetlerini birlikte kullandığınızda tüm bağlantılar bir Veri Al iletişim kutusu uzağınızdadır.With Power BI Desktop and Azure services, connections are just a tap of the Get Data dialog away. Aynı Sorgu içinde Azure SQL Veritabanınıza, Azure HDInsight veri kaynağınıza ve Azure Blob Depolama (veya Azure Tablo Depolama) alanınıza bağlanarak yalnızca ihtiyacınız olan alt kümeleri seçebilir, ardından istediğiniz geliştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.Within the same Query you can connect to your Azure SQL Database, your Azure HDInsight data source, and your Azure Blob Storage (or Azure Table Storage), then select only the subsets within each that you need, and refine it from there.

Aynı veri bağlantılarını ve hatta aynı Sorguyu kullanarak farklı hedef kitleleri için farklı raporlar da oluşturabilirsiniz.You can create different reports for different audiences too, using the same data connections and even the same Query. Yeni bir rapor sayfası oluşturun, görselleştirmelerinizi her bir hedef kitleye göre geliştirin ve herkesin işletmeniz hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın.Just build a new report page, refine your visualizations for each audience, and watch it keep the business in the know.

Farklı kaynaklardan Power BI’a

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara göz atın:For more information, take a look at the following resources:

Azure Hizmetlerini ve Power BI'ı kullanarak karmaşık (ve avantaj sağlayan) senaryolar oluşturmaGet complex (and ahead) using Azure Services and Power BI

Azure ve Power BI sayesinde istediğiniz ölçekte çalışma yapabilirsiniz.You can expand as much as you need with Azure and Power BI. Çok kaynaklı veri işleme özelliklerinden faydalanın, büyük ölçekli, gerçek zamanlı sistemleri kullanın, Akış Analizi ve Event Hubs'dan yararlanın ve farklı SaaS hizmetlerinizi işletmenize avantaj sağlayan iş zekası raporlarına dönüştürün.Harness multi-source data processing, make use of massive real-time systems, use Stream Analyticsand Event Hubs, and coalesce your varied SaaS services into business intelligence reports that give your business an edge.

Azure Karmaşık

Power BI Embedded analizleri ile bağlam içgörüleriContext insights with Power BI Embedded analytics

İş verilerinizden faydalanmak için uygulamalara, web sitelerine, portallara ve çok daha fazlasına etkileyici ve etkileşimli veri görselleştirmeleri ekleyin.Embed stunning, interactive data visualizations in applications, websites, portals, and more, to take advantage of your business data. Azure’da Power BI Embedded’ı kaynak olarak kullanarak etkileşimli raporları ve panoları kolayca ekleyebilir, bu sayede kullanıcılarınıza farklı cihazlarda tutarlı ve yüksek güvenilirlikli deneyimler sunabilirsiniz.With Power BI Embedded as a resource in Azure, you can easily embed interactive reports and dashboards, so your users can enjoy consistent, high-fidelity experiences across devices. Eklenen analizler sayesinde Power BI, Veri -> Bilgi -> İçgörüler -> Eylemler yolculuğunuzda size yardımcı olur.Power BI used with embedding analytics is to help you through your journey from Data -> Knowledge -> Insights -> Actions. Ayrıca analizleri kuruluşunuzun şirket içi uygulamalarına ve portallarına ekleyerek Power BI ve Azure’dan daha fazla fayda elde edebilirsiniz.Furthermore, you can extend the value of Power BI and Azure also by embedding analytics in your organization's internal applications and portals.

Power BI Geliştirici Portalı'nda Power BI API'leri hakkında oldukça fazla bilgi mevcuttur.There's lots of information about Power BI APIs in the Power BI Developer Portal.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure’daki Power BI Embedded nedir?.For more information, see What is Power BI Embedded in Azure?.

Power BI verilerini uygulamanıza eklemeEmbed your Power BI data within your app

İş verilerinizi bağlam içinde göstermek için uygulamalara, web sitelerine, portallara ve çok daha fazlasına etkileyici ve etkileşimli veri görselleştirmeleri ekleyin.Embed stunning, interactive data visualizations in applications, websites, portals, and more, to showcase your business data in context. Azure’da Power BI Embedded’ı kullanarak etkileşimli raporları ve panoları kolayca ekleyebilir, bu sayede kullanıcılarınıza farklı cihazlarda tutarlı ve yüksek güvenilirlikli deneyimler sunabilirsiniz.Using Power BI Embedded in Azure, you can easily embed interactive reports and dashboards, so your users can enjoy consistent, high-fidelity experiences across devices.

Azure ve Power BI ile neler yapabilirsiniz?What could you do with Azure and Power BI?

Azure ve Power BI'ın birlikte kullanılabileceği farklı türde birçok senaryo vardır. Olasılıklar ve fırsatlar işletmeniz kadar benzersizdir.There are all sorts of scenarios where Azure and Power BI can be combined - the possibilities and opportunities are as unique as your business. Azure hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bu genel bakış sayfasını inceleyin. Bu sayfada Azure'ın kullanıldığı Veri Analizi Senaryolarının yanı sıra veri kaynaklarınızı işletmenize avantaj sağlayacak iş zekasına dönüştürme yöntemlerine yer verilmiştir.For more information about Azure services, check out this overview page, which describes Data Analytics Scenarios using Azure, and learn how to transform your data sources into intelligence that drives your business ahead.