Kriz İletişimi Durum Raporu’na BağlanmaConnect to the Crisis Communication Presence Report

Bu Power BI uygulaması, Kriz İletişimi için Microsoft Power Platform çözümündeki rapor/pano yapıtıdır.This Power BI app is the report/dashboard artifact in the Microsoft Power Platform solution for Crisis Communication. Kriz İletişimi uygulaması kullanıcıları için çalışanların konumunu izler.It tracks worker location for Crisis Communication app users. Çözüm Power Apps, Power Automate, Teams, SharePoint ve Power BI’ın özelliklerini bir araya getirir.The solution combines capabilities of Power Apps, Power Automate, Teams, SharePoint and Power BI. Web üzerinde, mobilde veya Teams’de kullanılabilir.It can be used on the web, mobile or in Teams.

Kriz İletişimi Durum Raporu uygulama raporu

Sağlık sistemleri genelindeki verileri toplayan bu pano, acil durum yöneticilerinin zamanında ve doğru kararlar almasına yardımcı olur.The dashboard shows emergency managers aggregate data across their health system to help them to make timely, correct decisions.

Bu makalede, uygulamayı yükleme ve veri kaynaklarına bağlanma işlemleri açıklanır.This article tells you how to install the app and how to connect to the data sources. Kriz İletişimi uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power Apps’te Kriz İletişimi örnek şablonunu ayarlama ve bunun hakkında bilgi edinmeFor more information about the Crisis Communication app, see Set up and learn about the Crisis Communication sample template in Power Apps

Şablon uygulamasını yükleyip veri kaynaklarına bağlandıktan sonra, raporu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Daha sonra bunu, kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu şablon uygulamasını yüklemeden önce, Kriz İletişimi örneğini yükleyip ayarlamanız gerekir.Before installing this template app, you must first install and set up the Crisis Communication sample. Bu çözüm yüklendiğinde, uygulamayı verilerle doldurmak için gereken veri kaynağı başvuruları oluşturulur.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Kriz İletişimi örneğini yüklerken “CI_Employee Status” SharePoint listesi klasör yolunu ve liste kimliğini not edin.When installing the Crisis Communication sample, take note of the SharePoint list folder path of "CI_Employee Status" and list ID.

Uygulamayı yüklemeInstall the app

 1. Uygulamaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: Kriz İletişimi Durum Raporu şablon uygulamasıClick the following link to get to the app: Crisis Communication Presence Report template app

 2. Uygulamanın AppSource sayfasında ŞİMDİ EDİNİN’i seçin.On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  AppSource’ta Kriz İletişimi Durum Raporu uygulamasıCrisis Communication Presence Report app in AppSource

 3. Bir şey daha ... penceresindeki bilgileri okuyup Devam et’i seçin.Read the information in One more thing, and select Continue.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması, Bir şey daha... penceresi

 4. Yükle'yi seçin.Select Install.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulamasını yükleme

  Uygulamayı yükledikten sonra Uygulamalarınız sayfasında görebilirsiniz.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Uygulama sayfasında Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması

Veri kaynaklarına bağlanmaConnect to data sources

 1. Uygulamanızı açmak için Uygulamalar sayfanızdaki simgeyi seçin.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Karşılama ekranında Keşfet’i seçin.On the splash screen, select Explore.

  Şablon uygulaması karşılama ekranı

  Uygulama, örnek verileri göstererek açılır.The app opens, showing sample data.

 3. Sayfanın üst kısmındaki başlıkta yer alan Verilerinize bağlanın seçeneğini belirleyin.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması, verilerinize bağlanın bağlantısı

 4. İletişim kutusunda:In the dialog box:

  1. SharePoint_Folder alanına “CI_Employee Status” SharePoint listesi yolunu girin.In the SharePoint_Folder field, enter your "CI_Employee Status" SharePoint list path.
  2. List_ID alanına, liste ayarlarından aldığınız liste kimliğinizi girin.In the List_ID field, enter your list id that you got from list settings. İşiniz bittiğinde İleri’ye tıklayın.When done, click Next.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması URL iletişim kutusu

 5. Karşınıza çıkan sonraki iletişim kutusunda, kimlik doğrulaması yöntemini OAuth2 olarak belirleyin.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. Gizlilik düzeyi ayarlarında bir şey yapmanız gerekmez.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Oturum aç'ı seçin.Select Sign in.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması kimlik doğrulaması iletişim kutusu

 6. Microsoft oturum açma ekranında, Power BI’da oturum açın.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Microsoft oturum açma ekranı

  Oturum açtıktan sonra rapor veri kaynaklarına bağlanıp güncel verilerle doldurulur.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Bu sırada, etkinlik izleyicisi açılır.During this time, the activity monitor turns.

  Kriz İletişimi Durum Raporu uygulaması yenileme sürüyor

Rapor yenilemeyi zamanlamaSchedule report refresh

Veri yenileme tamamlandığında, raporu güncel tutmak için yenileme zamanlaması belirleyin.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. Üst başlık çubuğunda Power BI’ı seçin.In the top header bar, select Power BI.

  Power BI içerik haritası

 2. Sol gezinti bölmesinde, Çalışma Alanları bölümünde Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu çalışma alanını bulup Zamanlanan yenileme yapılandırma makalesinde açıklanan yönergeleri izleyin.In the left navigation pane, look for the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instruction described in the Configure scheduled refresh article.

Özelleştirin ve paylaşınCustomize and share

Ayrıntılar için bkz. Uygulamayı özelleştirme ve paylaşma.See Customize and share the app for details. Uygulamayı yayımlamadan veya dağıtmadan önce rapor sorumluluk reddini gözden geçirdiğinizden emin olun.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Sonraki adımlarNext steps