Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu’na bağlanmaConnect to the Regional Emergency Response Dashboard

Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu, Microsoft Power Platform Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu çözümünün raporlama bileşenidir.The Regional Emergency Response Dashboard is the reporting component of the Microsoft Power Platform Regional Emergency Response solution. Bölgesel kuruluş yöneticileri, etkili kararlar almalarına yardımcı olan önemli verileri ve ölçümleri hızla görüntülemelerini sağlayan Power BI kiracılarındaki panoyu görüntüleyebilir.Regional organization admins can view the dashboard in their Power BI tenant, enabling them to quickly view important data and metrics that will help them make efficient decisions.

Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulama raporu

Bu makalede, Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu şablon uygulamasını kullanarak Bölgesel Acil Durum Müdahalesi uygulamasını yükleme ve veri kaynaklarına bağlanma açıklanır.This article tells you how to install the Regional Emergency Response app using the Regional Emergency Response Dashboard template app, and how to connect to the data sources.

Panoda sunulanlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İçgörüler edinme.For detailed information about what is presented in the dashboard, see Get insights.

Şablon uygulamasını yükleyip veri kaynaklarına bağlandıktan sonra, raporu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Daha sonra bunu, kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu şablon uygulamasını yüklemeden önce Bölgesel Acil Durum Müdahale çözümünü yükleyip ayarlamanız gerekir.Before installing this template app, you must first install and set up the Regional Emergency Response solution. Bu çözüm yüklendiğinde, uygulamayı verilerle doldurmak için gereken veri kaynağı başvuruları oluşturulur.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Bölgesel Acil Durum Müdahale çözümünü yüklerken Common Data Service ortam örneğinizin URL’sini not edin.When installing Regional Emergency Response solution, take note of the URL of your Common Data Service environment instance. Şablon uygulamasını verilere bağlamak için bu URL’ye ihtiyacınız olacak.You will need it to connect the template app to the data.

Uygulamayı yüklemeInstall the app

 1. Uygulamaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu şablon uygulamasıClick the following link to get to the app: Regional Emergency Response Dashboard template app

 2. Uygulamanın AppSource sayfasında ŞİMDİ EDİNİN’i seçin.On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  AppSource’ta Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulamasıRegional Emergency Response Dashboard app in AppSource

 3. Yükle'yi seçin.Select Install.

  Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulamasını yükleme

  Uygulamayı yükledikten sonra Uygulamalarınız sayfasında görebilirsiniz.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Uygulama sayfasındaki Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulaması

Veri kaynaklarına bağlanmaConnect to data sources

 1. Uygulamanızı açmak için Uygulamalar sayfanızdaki simgeyi seçin.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Karşılama ekranında Keşfet’i seçin.On the splash screen, select Explore.

  Şablon uygulaması karşılama ekranı

  Uygulama, örnek verileri göstererek açılır.The app opens, showing sample data.

 3. Sayfanın üst kısmındaki başlıkta yer alan Verilerinize bağlanın seçeneğini belirleyin.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulaması, verilerinize bağlanma bağlantısı

 4. Görüntülenen iletişim kutusuna Common Data Service ortam örneğinizin URL’sini yazın.In the dialog box that appears, type the URL of your Common Data Service environment instance. Örneğin: https://[myenv].crm.dynamics.com.For example: https://[myenv].crm.dynamics.com. İşiniz bittiğinde İleri’ye tıklayın.When done, click Next.

  Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulaması, URL iletişim kutusu

 5. Karşınıza çıkan sonraki iletişim kutusunda, kimlik doğrulaması yöntemini OAuth2 olarak belirleyin.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. Gizlilik düzeyi ayarlarında bir şey yapmanız gerekmez.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Oturum aç'ı seçin.Select Sign in.

  Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulaması, kimlik doğrulaması iletişim kutusu

 6. Microsoft oturum açma ekranında, Power BI’da oturum açın.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Microsoft oturum açma ekranı

  Oturum açtıktan sonra rapor veri kaynaklarına bağlanıp güncel verilerle doldurulur.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Bu sırada, etkinlik izleyicisi açılır.During this time, the activity monitor turns.

  Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu uygulaması, yenileme sürüyor

Rapor yenilemeyi zamanlamaSchedule report refresh

Veri yenileme tamamlandığında, raporu güncel tutmak için yenileme zamanlaması belirleyin.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. Üst başlık çubuğunda Power BI’ı seçin.In the top header bar, select Power BI.

  Power BI içerik haritası

 2. Sol gezinti bölmesinde, Çalışma Alanları bölümünde Bölgesel Acil Durum Müdahale Panosu çalışma alanını bulup Zamanlanan yenileme yapılandırma makalesinde açıklanan yönergeleri izleyin.In the left navigation pane, look for the Regional Emergency Response Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instructions described in the Configure scheduled refresh article.

Özelleştirin ve paylaşınCustomize and share

Ayrıntılar için bkz. Uygulamayı özelleştirme ve paylaşma.See Customize and share the app for details. Uygulamayı yayımlamadan veya dağıtmadan önce rapor sorumluluk reddini gözden geçirdiğinizden emin olun.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Sonraki adımlarNext steps