Şirket içi veri ağ geçidinin ayrıntıları

Not

Şirket içi veri ağ geçidi belgeleri, ağ geçidinin desteklediği tüm hizmetler için geçerli olan Power BI ve genel içeriklere ayrılmıştır. Şu anda Power BI içeriklerinde bulunuyorsunuz. Bu makaleyle veya ağ geçidi belgeleri deneyimiyle ilgili geri bildirim sağlamak için makalenin alt kısmına gidin.

Bu makaledeki bilgileri, belgelerde ve genel belgelerde Power BI makalelere taşıdık. İlgili içeriği bulmak için her başlığın altındaki bağlantıları izleyin.

Ağ geçidi nasıl çalışır?

Bkz. Şirket içi veri ağ geçidi mimarisi.

Kullanılabilir veri kaynağı türlerinin listesi

Bkz. Veri kaynaklarını yönetme.

Şirket içi veri kaynaklarına yönelik kimlik doğrulaması

Bkz. Şirket içi veri kaynaklarına yönelik kimlik doğrulaması.

Canlı bir Analysis Services veri kaynağına yönelik kimlik doğrulaması

Bkz. Canlı bir Analysis Services veri kaynağına yönelik kimlik doğrulaması.

Rol tabanlı güvenlik

Bkz. Rol tabanlı güvenlik.

Satır düzeyinde güvenlik

Bkz. Satır Düzeyi Güvenlik.

Azure Active Directory hakkında

Bkz. Azure Active Directory.

UPN'min ne olduğunu nasıl anlarım?

Bkz. UPN'mi nasıl bulabilirim?.

Analysis Services veri kaynakları için kullanıcı adlarını eşleme

Bkz. Analysis Services veri kaynakları için kullanıcı adlarını eşleme.

Bir şirket içi Active Directory hesabını Azure Active Directory ile eşitleme

Bkz. Bir şirket içi Active Directory hesabını Azure Active Directory ile eşitleme.

Sırada ne var?

Veri kaynaklarıyla ilgili makalelere bakın:

Veri kaynaklarını yönetmeVeri kaynaklarını yönetme - Analysis Services
Veri kaynağınızı yönetme - SAP HANA
Veri kaynağınızı yönetme - SQL Server
Veri kaynağınızı yönetme - Oracle
Veri kaynağınızı yönetme - İçeri Aktarma/Zamanlanmış yenileme

Olası sorunlar

Bkz. Şirket içi veri ağ geçidinde sorun giderme ve Ağ geçitlerinde sorun giderme - Power BI.

Oturum açma hesabı

Bkz. Oturum açma hesabı.

Windows Hizmet hesabı

Bkz. Şirket içi veri ağ geçidi hizmet hesabını değiştirme.

Bağlantı noktaları

Bkz Bağlantı noktaları.

Azure Service Bus ile HTTPS iletişimini zorlama

Bkz. Azure Service Bus ile HTTPS iletişimini zorlama.

TLS 1.2 Desteği

Bkz. Ağ geçidi trafiği için TLS 1.2.

Ağ geçidini yeniden başlatma

Bkz. Ağ geçidini yeniden başlatma.

Sonraki adımlar

Şirket içi veri ağ geçidi nedir?

Başka bir sorunuz mu var? Power BI Topluluğu'na başvurun