Şablon uygulamaları örnekleriTemplate apps samples

Bu belgenin amacı, kendi uygulamalarınızı oluşturmak üzere özelleştirebileceğiniz şablonlar sağlamaktır.The purpose of this document is to provide templates that you can customize to create your own apps.
Bu şablonları kişisel amaçlarınız için kullanın veya Microsoft AppSource’da şablon uygulamaları olarak yayımlayın.Use these templates for personal use or publish them as template apps on Microsoft AppSource. Örnekler, Power BI Desktop dosyaları (.pbix) olarak sağlanır.The samples are provided as Power BI Desktop files (.pbix).

ÖnkoşullarPrerequisites

Örnekler ilgili hizmet sahibi ile ek kullanıcı hesapları gerektirebilir.The samples might require additional user accounts with the relevant service owner. Aşağıdaki şablonlar aşağıdaki Lisans koşulları altında kullanılmalıdır.The following templates are to be used under the following License terms.

İndirilebilir şablon uygulaması örnekleriDownloadable apps template samples

Sonraki adımlarNext steps

Power BI şablon uygulamaları nedir?What are Power BI template apps?