Hızlı başlangıç: Tüketiciler için Power BI özellikleri hakkında bilgi edininQuickstart: learn about the Power BI capabilities for consumers

Şunlar için geçerlidir: evetİş kullanıcıları için Power BI hizmeti hayırTasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti hayırPower BI Desktop evetPro veya Premium lisans gerektirir APPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Bu hızlı başlangıçta Power BI ile etkileşim kurarak veri temelli iş içgörülerini keşfetmeyi öğreneceksiniz.In this quickstart, you'll learn how to interact with Power BI to discover data-driven business insights. Bu makalede ayrıntılı bilgiler yerine Power BI tüketicileri için sunulan eylemlerin bazılarıyla ilgili kısa bilgiler verilmektedir.This article isn't intended to be a deep dive, but rather a quick trip through many of the actions available for Power BI consumers.

Power BI’ya kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz deneme için kaydolun.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

Power BI nedir?What is Power BI?

Power BI, birbirinden bağımsız veri kaynaklarınızı tutarlı, görsel olarak sürükleyici ve etkileşimli içgörülere dönüştürmenizi sağlamak için birlikte çalışan yazılım hizmetlerinden, uygulamalardan ve bağlayıcılardan oluşan bir koleksiyondur.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Verilerinizin basit bir Excel elektronik tablosu veya farklı veri kaynaklarından alınmış bir veri koleksiyonu olması fark etmeksizin Power BI, veri kaynaklarınıza kolayca bağlanmanıza, önemli verileri görselleştirmenize (veya araştırmanıza) ve bunları istediğiniz herkesle paylaşmanıza olanak sağlar.Whether your data is a simple Excel spreadsheet, or a collection of data from different data sources, Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize (or discover) what's important, and share that with anyone or everyone you want.

Uygulama edinin simgesi

Okuma görünümüReading view

Okuma görünümü, rapor tüketicileri için Power BI hizmetinde kullanılabilir.Reading view is available in the Power BI service for report consumers. Okuma görünümü, iş arkadaşlarınızın sizinle paylaştığı raporu, panoyu veya uygulamayı keşfetmek ve bununla etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz görünümdür.When a colleague shares a report, dashboard, or app with you, Reading view is your way to explore and interact with the report.

Power BI hizmetini bir tarayıcı ya da mobil cihazda açmanız yeterlidir.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. İş arkadaşlarınızla birlikte, her zaman en güncel içeriklerle çalışmanız için otomatik olarak güncelleştirilip yenilenen, güvenilir uygulama, pano ve raporlarda birlikte çalışırsınız.You and your colleagues work from the same trusted apps, dashboards, and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

İçerik statik olmadığından eğilimleri, içgörüleri ve diğer iş zekası verilerini aramak için ayrıntılı incelemeler yapabilirsiniz.Since the content isn't static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. İçeriği ayrıntılı olarak inceleyin ve kendi cümlelerinizi kullanarak soru sorun.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Dilerseniz arkanıza yaslanıp verilerinizin sizin için ilgi çekici içgörüleri keşfetmesini, veriler değişince sizi bilgilendirmesini ve ayarladığınız bir zamanlamada raporları size e-posta olarak göndermesini bekleyebilirsiniz.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Verilerinize buluttan veya şirket içinden, herhangi bir cihazı kullanarak istediğiniz her zaman erişin.All your data, any time, in the cloud or on-premises, from any device.

Bu özellikler ve diğerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.Read on to learn about these and more.

Power BI içeriğiPower BI content

Power BI’da "içerik" terimini kullandığımızda raporlardan, panolardan ve uygulamalardan söz ediyoruz.When we use the term "content" in Power BI, we're referring to reports, dashboards, and apps. Bunlar verilerinizi keşfetmek ve iş kararları almak için kullanacağınız yapı taşlarıdır.These are the building blocks you'll use to explore your data and make business decisions.

Not

Panolar, raporlar ve uygulamalar mobil cihazlarda da görüntülenebilir ve paylaşılabilir.Dashboards, reports, and apps can be viewed and shared on mobile devices, too.

UygulamalarApps

Uygulama, ilgili panoları ve raporları bir araya getiren bir Power BI içerik türüdür.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. Bir uygulamada bir veya daha fazla pano ve bir veya daha fazla rapor bir arada bulunabilir.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Uygulamalar Power BI tasarımcıları tarafından oluşturulur ve sizin gibi tüketicilere dağıtılarak paylaşılır.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with consumers like you.

Uygulamalarınızı görüntülemenin bir yolu gezinti bölmesinden Uygulamalar’ı seçmek ve açılacak uygulamayı belirlemektir.One way to view your apps is to select Apps from the nav pane and choose an app to open.

Uygulama edinin simgesi

Uygulamaları görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI uygulamalarıTo learn more about viewing apps, see Power BI apps

RaporlarReports

Power BI raporları, bir veri kümesinden edinilen farklı bulguları ve öngörüleri temsil eden görseller yardımıyla bu veri kümesine ilişkin çok yönlü bir yaklaşım sunar.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visuals that represent different findings and insights from that dataset. Bir raporda tek bir görsel olabilir veya rapor, görsellerle dolu sayfalardan oluşabilir.A report can have a single visual or pages full of visuals. Raporlar Power BI tasarımcıları tarafından oluşturulur ve sizin gibi tüketicilere dağıtılarak paylaşılır.Reports are created by Power BI designers who distribute and share the reports with consumers like you.

Uygulama edinin simgesi

Raporların nasıl görüntülendiğini öğrenmek için bkz. Power BI raporlarıTo learn how to view reports, see Power BI reports

PanolarDashboards

Power BI panosu, görselleştirmeler kullanarak bir hikaye anlatan ve genellikle tuval olarak adlandırılan tek bir sayfadır.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Tek sayfayla sınırlı olduğundan, iyi tasarlanmış bir panoda yalnızca hikayenin en önemli parçaları yer alır.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

Panoda gördüğünüz görselleştirmeler, kutucuk olarak adlandırılır ve rapor tasarımcıları tarafından panoya sabitlenir.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Çoğu durumda bir kutucuğu seçtiğinizde görselleştirmenin oluşturulduğu rapor sayfasına gidersiniz.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created.

Uygulama edinin simgesi

Panoların nasıl görüntüleneceğini öğrenmek için bkz. Power BI panolarıTo learn how to view dashboards, see Power BI dashboards

Power BI hizmetinde etkileşim kurmaInteract in the Power BI service

İş arkadaşlarınızla işbirliği yapmaCollaborate with colleagues

E-postayı boşverin.Skip the email. Doğrudan o panoda kişisel bir açıklama ekleyin ve iş arkadaşlarınızla pano hakkında bir konuşma başlatın.Add a personal comment or start a conversation with colleagues about a dashboard, right there on that dashboard. Açıklama özelliği, diğer kişilerle işbirliği yapmak için kullanabileceğiniz yollarından yalnızca biridir.The comment feature is just one of the ways you can collaborate with others.

açıklama videosu

Açıklama ekleme hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about commenting

Arkanıza dayanın ve Power BI’ın sizin için çalışmasına izin verinSit back and let Power BI work for you

Power BI hizmetinin sizin için çalışmasını sağlamanın yollarından ikisi abonelikler ve uyarılardır.Two of the ways that the Power BI service does the work for you is with subscriptions and alerts.

Bir panoya (veya rapora) abone olmaSubscribe to a dashboard (or report)

Bir panoyu izlemek için Power BI'ı açmanıza gerek yoktur.It's not necessary to open Power BI to monitor a dashboard. Bunun yerine abone olabilir ve Power BI'ın belirlediğiniz aralıklarla ilgili panonun anlık görüntüsünü e-posta ile göndermesini sağlayabilirsiniz.You can subscribe instead, and Power BI will email you a snapshot of that dashboard on a schedule you set.

Abone ol simgesini seçme..

Power BI abonelikleri hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about Power BI subscriptions

Verileriniz bir eşiğe ulaştığında uyarı almaGet alerts when your data reaches a threshold

Verileriniz canlıdır ve görselleriniz bunu yansıtacak şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.Your data is live, and your visuals update automatically to reflect this. Verilerdeki değişiklikler sizin ayarladığınız bir eşiğin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde bildirim almak istiyorsanız veri uyarılarını kullanın.If you want to get notified when data changes above or below a threshold you set, use data alerts. Uyarılar; ölçerlerde, KPI’larda ve kartlarda çalışır.Alerts work on gauges, KPIs, and cards.
kutucuk, kart, KPI

Değer ayarladığınız sınırın üzerine çıkar veya altına düşerse Power BI size bir e-posta gönderir.Power BI sends you an email when the value increases or decreases past the limit you set.
Uyarı e-postası

Power BI uyarıları hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about Power BI alerts

Doğal dil kullanarak soru sormak için Soru-Cevap özelliğini kullanmaUse Q&A to ask questions using natural language

Bazen verilerinize ilişkin cevaplar edinmenin en hızlı yolu doğal dil kullanarak bir soru sormaktır.Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using natural language. Soru-Cevap soru kutusu panonuzun en üstünde bulunur.The Q&A question box is available at the top of your dashboard. Örneğin "show me count of large opportunities by sales stage as a funnel" (satış aşamasına göre büyük fırsat sayısını huni olarak göster).For example, "show me count of large opportunities by sales stage as a funnel."

Soru-Cevap

Power BI Soru-Cevap hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about Power BI Q&A

Görselleştirme ayrıntılarını görüntülemeDisplay details on a visualization

Görseller veri noktalarından oluşur ve bir veri noktasının üzerine geldiğinizde ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.Visuals are made up of datapoints, and by hovering over a datapoint, you can view the details.

ayrıntıları görmek için öğelerin üzerine gelin

Bir panoyu sık kullanılanlara eklemeFavorite a dashboard

İçeriği sık kullanılanlara eklediğinizde buna gezinti bölmesinden erişebilirsiniz.When you make content a favorite, you'll be able to access it from the nav pane. Gezinti bölmesi, Power BI'ın neredeyse tüm alanlarından görünür.The nav pane is visible from just about every area of Power BI. Sık kullanılanlar, en çok ziyaret ettiğiniz panolar, rapor sayfaları ve uygulamalardır.Favorites are typically the dashboards, report pages, and apps that you visit most often.

Power BI hizmetinin sağ üst köşesinde Sık Kullan’ı seçin veya bu seçenek görünmüyorsa Diğer seçenekler’i (...) ve açılır listeden Sık Kullanılan’ı seçin.From the upper right corner of the Power BI service, select Favorite or, if not visible, select More options (...) and select Favorite from the dropdown.

Sık kullanılan simgesi

Açılan listede sağlanan diğer eylemleri gözden geçirin.Take a look at the other actions available in the dropdown. Bunların tümünü bu makaleye almadık ama başka makalelere ekledik.We don't cover all of these in this article, but we do cover them in other articles. Power BI içindekiler tablosunu veya Arama alanını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more by using the Power BI table of contents or Search field.

Sık kullanılanlar ve öne çıkanlar hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about favorites and featured

Görüntüleme boyutlarını ayarlamaAdjust the display dimensions

Raporlar çok farklı cihazlarda görüntülenir ve bu cihazların ekran boyutlarıyla en/boy oranları birbirinden farklıdır.Reports are viewed on many different devices, with varying screen sizes and aspect ratios. Rapor, varsayılan oluşturma işlemi sonucunda cihazda görüntülemek istediğinizden farklı olabilir.The default rendering may not be what you want to see on your device.

Görüntüyü ayarlamak için sağ üst menü çubuğunda Görünüm’ü seçin ve görüntü seçeneklerinden birini belirtin.To adjust, from the upper right menu bar select View and choose one of the display options.

rapor Görünüm menüsü

Sayfadaki tüm görseller arasındaki bağlantıyı görmeSee how all the visuals on a page are interconnected

Rapor sayfasındaki ilgili görselleştirmeleri çapraz vurgulayın ve çapraz filtreleyin.Cross-highlight and cross-filter the related visualizations on a report page. Tek bir rapor sayfasındaki görselleştirmeler birbirine "bağlıdır".The visualizations on a single report page are all "connected" to each other. Başka bir deyişle, görselleştirmenizdeki değerlerin birini veya daha fazlasını seçtiğinizde aynı verileri kullanan diğer görselleştirmeler de yaptığınız seçime göre değişir.What this means is that if you select one or more values in one visualization, other visualizations that use that same value will change based on your selection.

çapraz vurgulama

Görsel etkileşimleri hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about visual interactions

Görselleri yakınlaştırmaZoom in on individual visuals

Görselin üzerine gelip Odak modu simgesini menüden Odak modunu seç seçin.Hover over a visual and select the Focus mode icon select Focus mode from menu . Bir görselleştirmeyi Odak modunda görüntülediğinizde aşağıda gösterildiği gibi rapor tuvalinin tamamını dolduracak şekilde genişletilir.When you view a visualization in Focus mode, it expands to fill the entire report canvas as shown below.

odak modu

tam ekran modu

Odak modu ve tam ekran modu hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about focus mode and full screen mode

Bir görselleştirmeyi sıralamaSort a visualization

Bir rapor sayfasındaki görseller sıralanabilir ve yaptığınız değişiklikler kaydedilebilir.Visuals on a report page can be sorted and saved with your changes applied.

Görseli etkinleştirmek için üzerine gelin ve Diğer seçenekler’i (...) seçerek sıralama seçeneklerini açın.Hover over a visual to make it active, and select More options (...) to open sorting options.

bir grafiği sıralama

Görselleri sıralama hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about sorting visuals

Görselleştirmeyi oluşturmak için kullanılan verileri göstermeShow the data used to create a visualization

Power BI görselleştirmeleri, bağlı veri kümelerindeki veriler kullanılarak oluşturulur.A Power BI visualization is constructed using data from underlying datasets. Verilerin kaynağını merak ediyorsanız Power BI, görseli oluşturmak için kullanılan verileri görüntülemenizi sağlar.If you're interested in seeing behind-the-scenes, Power BI lets you display the data that is being used to create the visual. Verileri Göster'i seçtiğinizde, Power BI ilgili verileri görselleştirmenin altında (veya yanında) görüntüler.When you select Show Data, Power BI displays the data below (or next to) the visualization.

Bir görsel etkinken Diğer seçenekler’i (...) ve Verileri göster’i seçin.With a visual active, select More options (...) and choose Show data.

Verileri Göster’i seçme

Excel’e verileri aktarmaExport data to Excel

Görseli oluştururken kullanılan verileri göstermenin yanı sıra, bu verileri dışarı aktarabilir ve Microsoft Excel’de görüntüleyebilirsiniz.In addition to showing the data that is used to create a visual, you can also export that data and view it in Microsoft Excel. Excel’e aktardığınızda ayrı bir belge, Power BI’ın parçası olmayan bir elektronik tablo oluşturursunuz.When you export to Excel, you're creating a separate document, a spreadsheet that isn't part of Power BI. Excel dosyasında yaptığınız hiçbir değişiklik Power BI’daki verileri etkilemez.Any changes that you make in the Excel file won't impact the data in Power BI. Verilere daha yakından bakmak ya da verileri başka bir uygulamada veya başka bir amaçla kullanmak istiyor olabilirsiniz; Power BI size bu esnekliği sağlar.Whether you want to take a closer look at the data, or you want to use the data in another application or for another purpose, Power BI gives you that flexibility.

Excel’e aktarılan veriler

Bu hızlı başlangıç, tüketicilerin Power BI hizmeti ile gerçekleştirebileceği işlemlere hızlı bir genel bakış niteliğindedir.This has been a quick overview of just some of the things consumers can do with the Power BI service.

Kaynakları temizlemeClean up resources

  • Bir uygulamaya bağlandıysanız gezinti bölmesinden Uygulamalar'ı seçerek Uygulamalar içerik listesini açın.If you connected to an app, from the nav pane, select Apps to open the Apps content list. Silmek istediğiniz uygulamanın üzerine gelip çöp kutusu simgesini seçin.Hover over the app to delete, and select the trashcan icon.

  • Bir Power BI örnek raporunu içeri aktardıysanız veya raporla bağlantı kurduysanız gezinti bölmesinden Çalışma alanım'ı açın.If you imported or connected to a Power BI sample report, from the nav pane, open My workspace. Yukarıdaki sekmeleri kullanarak panoyu, raporu ve veri kümesini bulun ve her birinin yanındaki çöp kutusu simgesini seçin.Using the tabs at the top, locate the dashboard, report, and dataset, and select the trashcan icon for each.

Sonraki adımlarNext steps

Tüketiciler için Power BIPower BI for consumers