Power BI raporlarına spot ışıkları eklemeAdd spotlights to Power BI reports

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmetiŞunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerlidir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Spot ışığıyla rapor sayfasındaki belirli bir görsele dikkat çekebilirsiniz.With spotlight, you can draw attention to a specific visual on a report page. Spot ışığı modu seçildiyse, yer işareti eklendiğinizde bu mod yer işaretinde de korunur.If the spotlight mode is selected when you add a bookmark, that mode is retained in the bookmark.

Spot ışığı eklemeAdd a spotlight

  1. Power BI hizmetinde bir raporu açın.Open a report in the Power BI service.

  2. Rapor sayfasında hangi görseli vurgulamak istediğinize karar verin.Decide which visual you'd like to highlight on the report page. Diğer eylemler (...) açılır listesini seçin.Select the More actions (...) dropdown.

    Spotlight'ı odak moduyla karşılaştırma

  3. Spotlight seçeneğini belirtin.Choose the option for Spotlight. Seçilen görsel vurgulanır ve bu sayfadaki diğer tüm görsellerin soluklaşıp neredeyse saydam hale gelmesine neden olur.The selected visual is highlighted, which causes all other visuals on the page to fade to near transparency.

    Spotlight modu

Sonraki adımlarNext steps