Google Search ile içeriğinizi bulma ve içeriğinize erişmeFind and access your content with Google Search

Aşağıdakiler için geçerlidir:Applies to:

Android telefon Android tablet
Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets

Aradığınız rapor veya panoyu bulmak için Google Search’ü kullanabilir ve doğrudan Power BI mobil uygulamasının yanında açabilirsiniz.You can use Google Search to find and open the Power BI mobile app right to the report or dashboard you are looking for. Uygulamada gezinmenize gerek kalmaz.You don't have to navigate through the app.

Belirli bir öğeyi açmak istiyorsanız ancak nerede arayacağınızı bilmiyorsanız Google Search’ü kullanabilirsiniz.If you want to open a specific item and you're not sure where to look for it, you can use Google Search to find the item.

Google arama kutusunda, power bi’da <arama öğesini> ara formunu kullanarak arama yapabilirsiniz.In the Google search box, search using the form search for <search item> in power bi. Örneğin, power bi’da satışları ara.For example, search for sales in power bi.

  • Yalnızca bir eşleşme bulunursa Power BI mobil uygulaması aradığınız öğeyi açar.If only one match is found, the Power BI mobile app will open the item you were looking for.
  • Birden fazla eşleşme bulunursa Power BI, arama ekranını isteğinize göre filtreleyerek açar.If more than one match is found, Power BI will open to the search screen, filtered according to your request.

Android için Power BI mobil uygulamasında Google Search sonucu

Sonraki adımlarNext steps