Power BI mobil uygulamalarında sık kullanılanlara ekleme ve sık kullanılanları görüntülemeMake and view favorites in the Power BI mobile apps

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad Android telefon Android tablet Windows 10 cihazları
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets Windows 10 cihazlarıWindows 10 devices

Not

Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için Power BI mobil uygulama desteği, 16 Mart 2021’de sona erecektir.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Daha fazla bilgiLearn more

Mobil uygulamalarda sık kullanılanlara eklediğiniz şirket içi Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services KPI'lerinin ve raporlarının yanı sıra, sık kullandığınız Power BI panolarının, raporlarının ve uygulamalarının tümünü oluşturma ve görüntüleme hakkında bilgi edinin.Read about making and viewing your favorite Power BI dashboards, reports, and apps, together with your favorite on-premises Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports, in the mobile apps.

Power BI mobil uygulamalarında bir sık kullanılan oluşturduğunuzda bunu Power BI hizmetindeki ve tüm mobil cihazlarınızdaki Sık Kullanılanlar sayfalarında görürsünüz.When you make a favorite in the Power BI mobile apps, you see it on your Favorites page in the Power BI service and on all of your mobile devices.

Sık Kullanılanlar sayfanızı görmek için gezinti çubuğunda Sık Kullanılanlar simgesine dokunun:To see your Favorites page, tap the Favorites icon on the navigation bar:

Power BI mobil uygulamalarında sık kullanılanlar

İsterseniz Power BI panolarını ve uygulamalarını Power BI hizmetinden de sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.You can also make Power BI dashboards and apps favorites in the Power BI service. Bunu yaptığınızda ilgili öğeleri mobil uygulamadaki Sık Kullanılanlar sayfasında görebilirsiniz.Then you see them on the Favorites page in the mobile app.

Power BI Rapor Sunucusu veya Reporting Services web portalında sık kullanılanlara eklediğiniz KPI'leri ve raporları, mobil cihazınızda tek bir klasörde, sık kullanılan Power BI panolarınızla birlikte görüntüleyebilirsiniz.You can mark KPIs and reports as favorites on a Power BI Report Server or Reporting Services web portal, and then view them in one convenient folder on your mobile device, along with your Power BI favorite dashboards.

Bir uygulamayı sık kullanılanlara eklemeMake an app a favorite

 1. Üst gezinti çubuğunda Uygulamalar simgesine dokunarak uygulamalar sayfanızı görüntüleyin.Tap the Apps icon on the bottom navigation bar to display your apps page.

 2. iOS cihazında, sık kullanılanlara eklemek istediğiniz uygulamanın adının sağ tarafındaki bilgi düğmesine dokunun.On an iOS device, tap the info button to the right of the name of the app you want to make a favorite. Android cihazlarında, bilgi düğmesi yerine Diğer seçenekler (...) öğesi görüntülenir.On Android devices, More options (...) appears rather than the info button.

 3. Açılan Uygulama bilgileri bölümünde yıldıza dokunun.In the App info section that opens, tap the star.

  Sık kullanılan uygulama menüsü

  Şimdi uygulama, diğer sık kullanılan panolarınız, raporlarınız ve uygulamalarınızla birlikte sık kullanılanlar sayfanızda listelenir.The app will now be listed on your Favorites page, along with your other favorite dashboards, reports, and apps.

iOS ve Windows 10 mobil uygulamalarında bir panoyu veya raporu sık kullanılanlara eklemeMake a dashboard or report a favorite in the iOS and Windows 10 mobile apps

Bir Power BI panosunu veya raporunu, pano veya rapor listesinden ya da doğrudan pano veya raporun içinden sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.You can make a Power BI dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • Mobil uygulamadaki pano veya uygulama listesinde, adın yanında bulunan içi boş yıldız simgesine dokununIn the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the empty star next to the name Sık Kullanılan Değil simgesi.. Yıldız siyah olurThe star turns black Sık kullanılan simgesi..

  Pano sık kullanılanları

 • Bir pano veya rapordaysanız üst bilgideki Diğer seçenekler’e (...) dokunun ve sonra görüntülenen menüdeki boş yıldıza Sık Kullanılan Değil simgesi dokunun.If you're in a dashboard or report, tap More options (...) in the header and then tap the empty star Not Favorite icon in the menu that displays. Yıldız siyaha Sık Kullanılan simgesi dönüşecektir.The star will turn black Favorite icon.

  Seçili Sık Kullanılanlar simgesi

Android mobil uygulamalarında bir panoyu veya raporu sık kullanılanlara eklemeMake a dashboard or report a favorite in the Android mobile apps

Bir panoyu veya raporu, pano veya rapor listesinden ya da doğrudan pano veya raporun içinden sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.You can make a dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • Mobil uygulamadaki pano veya raporlar listesinde bir öğeyi sık kullanılanlara eklemek veya buradan kaldırmak için rapor veya panonun yanındaki yıldıza dokunun.In the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the star next to the name of the report or dashboard to favorite or un-favorite the item.

  Android Sık Kullanılan menüsü

 • Bir pano veya rapordayken Diğer seçenekler (...) öğesine dokunup Sık Kullanılan’ı seçin.When you're in a dashboard or report, tap More options (...) and then select Favorite.

  Android Sık Kullanılan yıldızı

Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services raporları ile KPI'leri sık kullanılanlara eklemeMake favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs

Sık kullanılan Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services raporlarınızla KPI'leri Power BI mobil uygulamalarında görüntüleyebilirsiniz ancak bunları mobil uygulamalarda sık kullanılanlara ekleyemezsiniz.You can view your favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs in the Power BI mobile apps, but you can't make them favorites in the mobile apps. Bunları web portalında sık kullanılan olarak etiketleyebilirsiniz.You tag them as favorites in the web portal.

Sonraki adımlarNext steps