Power BI mobil uygulamalarında pano görüntülemeView dashboards in the Power BI mobile apps

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad Android telefon Android tablet
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets

Panolar, şirketinizin yaşam döngüsünün ve işlemlerinin yer aldığı portallardır.Dashboards are a portal to your company's life cycle and processes. Genel bakış sunan panolar, işletmenin geçerli durumunun takip edilebileceği merkezlerdir.A dashboard is an overview, a single place to monitor the current state of the business.

Power BI hizmetinde panolar oluşturma (https://powerbi.com)Create dashboards in the Power BI service (https://powerbi.com)

Panolar mobil uygulamalarda oluşturulmaz.You don't create dashboards in the mobile apps.

Panoları ve raporları mobil cihazınızda görüntüleyebilmek için bir Web tarayıcısı ile oluşturmanız veya bir Web tarayıcısındaki panolarla bağlantı kurmanız gerekir.To see dashboards and reports on your mobile device, you need to create or connect to them in a Web browser.

 1. Power BI hizmetine (https://www.powerbi.com) gidin ve bir hesaba kaydolun.Go to the Power BI service (https://www.powerbi.com) and sign up for an account.
 2. Kendi Power BI panolarınızı ve raporunuzu oluşturun veya Microsoft Dynamics CRM gibi çeşitli hizmetler için mevcut Power BI uygulamalarına bağlanın.Create your own Power BI dashboards and report, or connect to existing Power BI apps for a variety of services, such as Microsoft Dynamics CRM.

Power BI hizmetinde Power BI panoları şu şekilde görünür:Here's a Power BI dashboard in the Power BI service:

Hizmetteki pano

Panoları iPhone'unuzda görüntülemeView dashboards on your iPhone

 1. iPhone'unuzda Power BI uygulamasını açıp oturum açın.Open the Power BI app on your iPhone and sign in.

  Apple App Store'dan iPhone uygulamasını indirmeniz mi gerekiyor?Need to download the iPhone app from the Apple App Store?

 2. Açmak istediğiniz panoya dokunun.Tap a dashboard to open it.

  Panoya dokunun

  • Sarı yıldızlarThe yellow stars Sık kullanılanlar yıldızı sık kullanılan panoları gösterir.show which dashboards are favorites.
  • Her pano adının altındaki gösterim (bu örnekte "MBI") panolardaki verilerin nasıl sınıflandırıldığını gösterir. Power BI'daki veri sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about data classification in Power BI.

  Power BI panoları iPhone'unuzda varsayılan olarak biraz farklı görünür.By default, Power BI dashboards look a little different on your iPhone. Tüm kutucuklar aynı boyuttadır ve yukarıdan aşağıya doğru alt alta dizilmiştir.All the tiles appear the same size, and they're arranged one after another from top to bottom.

  Aynı boyutta birkaç Power BI kutucuğu bulunan iPhone ekranını gösteren ekran görüntüsü.

  İpucu

  Panonun sahibi sizseniz Power BI hizmetinde dikey modda telefonlara özel bir pano görünümü oluşturabilirsiniz.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

  İsterseniz telefonunuzu yan çevirerek panoyu telefonunuzda yatay modda görüntüleyebilirsiniz.Or, just turn your phone sideways to view the dashboard in landscape mode on your phone.

  Yatay pano görünümü

 3. Panodaki tüm kutucukları görmek için ekranı yukarı ve aşağı kaydırın.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard. Seçenekleriniz şunlardır:You can:

 4. Pano listesine dönmek için pano başlığının yanındaki oka ve ardından Çalışma Alanım'a dokunun.To get back to the list of dashboards, tap the arrow next to the dashboard title, then tap My Workspace.

  Tasarım gereği farklı boyutlarda olan kutucukların yer aldığı Power BI panosunu gösteren ekran görüntüsü.

Panoları iPhone'unuzda yatay modda görüntülemeView dashboards in landscape mode in your iPhone

Panoları yatay modda görüntülemek için telefonunuzu yan çevirmeniz yeterlidir.Just turn your phone sideways to view dashboards in landscape mode. Pano düzeni kutucuk dizisinden tam kapsamlı pano görünümüne dönüşür. Bu sayede tüm pano kutucuklarını Power BI hizmetindeki gibi görüntüleyebilirsiniz.The dashboard layout changes from a series of tiles to a view of the whole dashboard—you see all of the dashboard's tiles just as they are in the Power BI service.

Yatay pano

"Sıkıştırma" hareketini kullanarak panonuzun farklı bölümlerini yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, ekranı kaydırarak panoda gezinebilirsiniz.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Bu modda da bir kutucuğa dokunarak odak modunda açabilir ve verilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

Panoları iPad'inizde görüntülemeView dashboards on your iPad

 1. Power BI uygulamasını açın.Open the Power BI app.

  Önce Apple App Store'dan iPad uygulamasını indirmeniz mi gerekiyor?Need to download the iPad app from the Apple App Store first?

 2. Uygulamanın en üstünde yer alan Panolar'a dokunun.Tap Dashboards at the top of the app.

  PANOLARIM öğesinin seçili olduğu Çalışma Alanım bölümünü gösteren iPad ekranının ekran görüntüsü.

  • Sarı yıldızlarThe yellow stars Sık kullanılanlar yıldızı sık kullanılan panoları gösterir.show which dashboards are favorites.
  • Her pano adının altındaki gösterim (bu örnekte "MBI") panolardaki verilerin nasıl sınıflandırıldığını gösterir. Power BI'daki veri sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about data classification in Power BI.
 3. Çalışma alanınızdaki panoları paylaşabilirsiniz.You can share a dashboard from your workspace. Pano kutucuğunun sağ alt köşesindeki üç nokta ( ... ) simgesine tıklayıp Diğerlerini Davet Et'e dokunun.Tap the ellipsis (...) in the lower-right corner of the dashboard tile, and tap Invite Others.

  Diğerlerini Davet Et seçeneğini görüntüleyen üç nokta simgesini gösteren ekran görüntüsü.

 4. Dilerseniz herhangi bir panoya dokunarak açabilir ve panodaki kutucukları görüntüleyebilirsiniz.You can also tap a dashboard to open it and see the tiles in that dashboard. Açık panolarla etkileşimde bulunabilirsiniz:While on the dashboard you can interact with it:

 5. Çalışma Alanım sayfasına geri dönmek için sol üst köşede bulunan pano adına dokunup Çalışma Alanım'ı seçin.To go back to My Workspace, tap the name of the dashboard in the upper-left corner, then tap My Workspace.

  Çalışma Alanım öğesinin seçili olduğu içerik haritası menüsünü gösteren iPad ekranının ekran görüntüsü.

Panoları Android telefonunuzda görüntülemeView dashboards on your Android phone

 1. Android telefonunuzda Power BI uygulamasını açıp oturum açın.Open the Power BI app on your Android phone and sign in.

  Önce Android uygulamasını indirmeniz mi gerekiyor?Need to download the Android app first?

 2. Açmak istediğiniz panoya dokunun.Tap a dashboard to open it.

  PANOLARIM öğesinin seçili olduğu Çalışma Alanım bölümünü gösteren Android telefon ekranının ekran görüntüsü.

  Sarı yıldızlarYellow stars Sık kullanılanlar yıldızı sık kullanılan panoları gösterir.show which dashboards are favorites.

  Pano adının altındaki gösterim (bu örnekte "MBI") panolardaki verilerin nasıl sınıflandırıldığını gösterir. Power BI'daki veri sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about data classification in Power BI.

  Power BI panoları Android telefonunuzda varsayılan olarak biraz farklı görünür.Power BI dashboards look a little different on your Android phone. Tüm kutucuklar aynı genişliktedir ve yukarıdan aşağıya doğru alt alta dizilmişlerdir.All the tiles appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.

  Aynı boyutta birkaç kutucuğun bulunduğu Android telefon ekranını gösteren ekran görüntüsü.

  Panonun sahibi sizseniz Power BI hizmetinde dikey modda telefonlara özel bir pano görünümü oluşturabilirsiniz.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

 3. Pano adının yanındaki Diğer seçenekler (...) düğmesine dokunarak bir iş arkadaşınızı davet edebilir, panoyu yenileyebilir veya pano hakkında bilgi alabilirsiniz:While on the dashboard, you can tap the vertical More options (...) button next to the name to invite a colleague, refresh, or get information about the dashboard:

  Üç nokta menüsü

 4. Panodaki tüm kutucukları görmek için ekranı yukarı ve aşağı kaydırın.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard.

 5. Pano giriş sayfasına geri dönmek için pano adına dokunarak içerik haritasını açın ve Çalışma Alanım'a dokunun.To go back to the dashboards home page, tap the dashboard name to open the breadcrumb trail, then tap My Workspace.

Panoları Android tabletinizde görüntülemeView dashboards on your Android tablet

 1. Android tabletinizde Power BI uygulamasını açıp oturum açın.Open the Power BI app on your Android tablet and sign in.

  Önce Android uygulamasını indirmeniz mi gerekiyor?Need to download the Android app first?

 2. Açmak istediğiniz panoya dokunun.Tap a dashboard to open it.

  PANOLARIM öğesinin seçili olduğu Çalışma Alanım bölümünü gösteren Android tablet ekranının ekran görüntüsü.

  • Sarı yıldızlarThe yellow stars Sık kullanılanlar yıldızı sık kullanılan panoları gösterir.shows which dashboards are favorites.
  • Her pano adının altındaki gösterim (bu örnekte "MBI") panolardaki verilerin nasıl sınıflandırıldığını gösterir. Power BI'daki veri sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about data classification in Power BI.
 3. Pano adının yanındaki Diğer seçenekler (...) düğmesine dokunarak bir iş arkadaşınızı davet edebilir, panoyu yenileyebilir veya pano hakkında bilgi alabilirsiniz:While on the dashboard, you can tap the vertical More options (...) button next to the name to invite a colleague, refresh, or get information about the dashboard:

  Üç nokta menüsü

 4. Panodaki tüm kutucukları görmek için ekranı yukarı ve aşağı kaydırın.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard.

  "Sıkıştırma" hareketini kullanarak panonuzun farklı bölümlerini yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, ekranı kaydırarak panoda gezinebilirsiniz.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Bu modda da bir kutucuğa dokunarak odak modunda açabilir ve verilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

 5. Pano giriş sayfasına geri dönmek için pano adına dokunarak içerik haritasını açın ve Çalışma Alanım'a dokunun:To go back to the dashboards home page, tap the dashboard name to open the breadcrumb trail, then tap My Workspace:

  Çalışma Alanım öğesinin seçili olduğu içerik haritası menüsünü gösteren Android tabletin ekran görüntüsü.

  "Sıkıştırma" hareketini kullanarak panonuzun farklı bölümlerini yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, ekranı kaydırarak panoda gezinebilirsiniz.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Bu modda da bir kutucuğa dokunarak odak modunda açabilir ve verilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

Power BI hizmetinde panonun telefon görünümünü oluşturmaCreate a phone view of a dashboard in the Power BI service

Panonun sahibi sizseniz Power BI hizmetinde dikey modda telefonlara özel bir pano görünümü oluşturabilirsiniz.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

Pano telefon görünümü

Bir panonun telefon görünümünü oluşturma hakkında daha fazla bilgi alın.Read more about creating a phone view of a dashboard.

Sonraki adımlarNext steps