Power BI uygulamasını Face ID, Touch ID veya geçiş koduyla korumaProtect Power BI app with Face ID, Touch ID, or passcode

Birçok durumda Power BI'da yönetilen veriler gizlidir; bunların korunması ve yalnızca yetkili kullanıcıların bu verilere erişebilmesi gerekir.In many cases, the data managed in Power BI is confidential and needs to be protected and accessed by authorized users only.

Power BI iOS uygulaması ek kimlik bilgileri yapılandırarak verilerinizi korumanıza olanak sağlar.Power BI iOS app lets you protect your data by configuring additional identification. Uygulamayı her başlattığınızda veya arka plandan ön plana getirdiğinizde Face ID, Touch ID veya geçiş kodu sağlamanız gerekir.You'll need to provide Face ID, Touch ID, or a passcode every time you launch the app, or when you bring the app from the background to the foreground.

iPhone iPad
iPhone'lariPhones iPad'leriPads

Uygulama ayarında Face ID, Touch ID veya geçiş kodunu açmaTurn on Face ID, Touch ID, or passcode in app setting

Power BI'da ek kimlik bilgileri kullanmak için Gizlilik ve Güvenlik'in altındaki uygulama ayarına gidin.To use additional identification in Power BI, go to the app setting under Privacy and Security. Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak Face ID, Touch ID veya geçiş kodunu açma seçeneğini görürsünüz.You'll see the option to turn on Face ID, Touch ID, or passcode, based on your device capabilities.

Power BI iOS uygulama ayarı sayfası

Bu ayar açıldıktan sonra, Power BI'ı her başlattığınızda veya arka plandan ön plana getirdiğinizde uygulamaya erişebilmek için kimliğinizi sağlamanız istenir.Once this setting is turned on, every time you launch Power BI or bring it from the background, it will ask you to provide your ID before you can access the app.

Face ID, Touch ID veya geçiş kodu isteme kararı, cihazın özelliklerine bağlı olarak iOS tarafından verilir.The decision to ask for Face ID, Touch ID, or passcode is done by iOS, based on device capability. Cihazınız Face ID'yi destekliyorsa Face ID kullanmanız gerekir.If your device supports Face ID, you'll need to use Face ID. Touch ID'yi destekliyorsa Touch ID kullanmanız gerekir.If it supports Touch ID, you'll need to use Touch ID. İkisi de desteklenmiyorsa geçiş kodunu sağlamanız gerekir.If neither are supported, then you'll need to provide a passcode.

Power BI iOS Face ID

Face ID, Touch ID veya geçiş kodunu zorunlu tutmak için MDM kullanmaUse MDM to enforce Face ID, Touch ID, or passcode

Bazı kuruluşların güvenlik ilkeleri ve uyumluluk gereksinimleri gizli iş verilerine erişebilmeniz için ek kimlik bilgileri girmenizi zorunlu tutar.Some organizations have security policies and compliance requirements that enforce additional identification before you can access business sensitive data.

Power BI mobil iOS uygulaması yöneticilerin Microsoft Intune'dan ve diğer mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümlerinden uygulama yapılandırma ayarlarını göndererek bu ayarı denetlemelerine olanak tanır.Power BI mobile iOS app allows admins to control that setting by pushing the app configuration settings from Microsoft Intune and other mobile device management (MDM) solutions. Yöneticiler uygulama koruma ilkesini kullanarak bu ayarı tüm kullanıcılar için veya bir grup kullanıcı için açabilir.Admins can use the app protection policy to turn on this setting for all users or for a group of users.

AnahtarKey TürType AçıklamaDescription
com.microsoft.powerbi.mobile.ForceDeviceAuthenticationcom.microsoft.powerbi.mobile.ForceDeviceAuthentication BooleBoolean Varsayılan değerdir False’tur.Default value is False.
True olarak ayarlandığında, uygulama kullanıcıları uygulamada Power BI verilerini görüntüleyebilmek için önce Face ID, Touch ID veya geçiş koduyla kendilerini tanıtmaya zorlar.When set to True, the app will force the users to identify themselves with Face ID, Touch ID, or passcode before they're able to view any Power BI data in the app. Cihazlarında Face ID, Touch ID veya geçiş kodu yapılandırılmamış olan kullanıcıların, Power BI'a erişebilmek için bunu yapılandırmaları gerekir.Users who don't have Face ID, Touch ID, or a passcode configured on their device, will be required to configure it before being able to access Power BI.

Sonraki adımlarNext steps

MDM kullanarak Power BI iOS uygulamasını uzaktan yapılandırmaUse MDM to remotely configure Power BI iOS app