iOS mobil uygulamalarında "iletişim hatalarını" düzeltme - Power BIFixing "communication failures" in iOS mobile apps - Power BI

iPhone iPad
iPhone'lariPhones iPad'leriPads

"İletişim hatalarıyla karşılaştık""We encountered communication failures"

"İletişim hatalarıyla karşılaştık."We encountered communication failures. Hataların nedeni Wi-Fi bağlantınızdaki proxy ayarlarıyla ilgili olabilir.The failures might be related to proxy settings on your Wi-Fi connection. Farklı bir Wi-Fi bağlantısına geçmek sorunu çözebilir."Switching to a different Wi-Fi connection may resolve the issue."

iPhone veya iPad internet bağlantınız el ile veya otomatik zorunlu açık bir HTTP proxy yapılandırması gerektiriyorsa bu iletiyi görebilirsiniz.You may see this message if your iPhone or iPad internet connection requires a mandatory explicit HTTP proxy configured, either manual or automatic. Bu durumda Power BI uygulaması iOS cihazınızda çalışmaz.In this case, the Power BI app won't work on your iOS device.

Geçici çözümWorkaround

iPhone veya iPad cihazınızda açık HTTP proxy ayarı gerektirmeyen (HTTP Proxy ayarı Kapalı olarak yapılandırılmış) bir bağlantı kullanın.Switch the iPhone or iPad to another connection that doesn't require an explicit HTTP proxy setting (i.e., one configured as HTTP Proxy is Off).

Başka sorunlarınız mı var?Other issues?

Power BI Topluluğu'na sorun.Try asking the Power BI Community.