Power BI mobil uygulamalarında veri uyarıları oluşturmaSet data alerts in the Power BI mobile apps

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad Android telefon Android tablet Windows 10 cihazı.
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets Windows 10 cihazlarıWindows 10 devices

Power BI mobil uygulamalarında ve Power BI hizmetinde panolarda uyarılar ayarlayabilirsiniz.You can set alerts on dashboards in the Power BI mobile apps and in the Power BI service. Bir kutucuktaki veriler belirlediğiniz sınırları aşacak şekilde değiştiğinde uyarılar sizi bilgilendirir.Alerts notify you when data in a tile changes beyond limits you set. Uyarılar, kartlar ve ölçekler gibi tek bir sayı içeren kutucuklarla birlikte çalışır, akış verileri için kullanılamaz.Alerts work for tiles featuring a single number, such as cards and gauges, but not with streaming data. Mobil cihazınızdan ayarladığınız veri uyarılarını Power BI hizmetinde, burada ayarladıklarınızı da mobil uygulamada görebilirsiniz.You can set data alerts on your mobile device and see them in the Power BI service, and vice versa. Bir panoyu veya kutucuğun anlık görüntüsünü paylaşsanız dahi ayarladığınız veri uyarılarını yalnızca siz görebilirsiniz.Only you can see the data alerts you set, even if you share a dashboard or a snapshot of a tile.

Power BI Pro lisansınız varsa veya paylaşılan pano Premium kapasitedeyse kutucuklarda uyarı ayarlayabilirsiniz.You can set alerts on tiles if you have a Power BI Pro license, or if the shared dashboard is in a Premium capacity.

Uyarı

Veri tabanlı uyarı bildirimleri, verileriniz hakkında bilgi verir.Data-driven alert notifications provide information about your data. Cihazınız çalınırsa, Power BI hizmetine giderek veri tabanlı uyarı kurallarının tümünü kapatmanızı öneririz.If your device gets stolen, we recommend going to the Power BI service to turn off all data-driven alert rules.

Power BI hizmetindeki veri uyarılarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about managing data alerts in the Power BI service.

iPhone veya iPad'de veri uyarılarıData alerts on an iPhone or iPad

iPhone veya iPad'de uyarı ayarlamaSet an alert on an iPhone or iPad

 1. Panodaki sayı veya ölçek kutucuklarından birine dokunarak odak modunda açın.Tap a number or gauge tile in a dashboard to open it in focus mode.

  Odak modundaki ölçer kutucuğunu gösteren bir panonun ekran görüntüsü.

 2. Uyarı eklemek için zil simgesine dokunun.

 3. Uyarı kuralı ekle'ye dokunun.Tap Add alert rule.

  Ayarlanan bir uyarı olmadığını gösteren uyarı kuralının ekran görüntüsü.

 4. Belirli bir değerin üzerinde veya altında uyarı alma seçeneğini belirleyip değeri ayarlayın.Choose to receive alerts above or below a value, then set the value.

  Ayarlanan uyarı başlığını ve değeri gösteren uyarı ayarlarının ekran görüntüsü

 5. Saatlik veya günlük uyarı seçeneğinin yanı sıra uyarı durumunda e-posta almak isteyip istemediğinizi belirtin.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Not

  Veriler yenilenmediği sürece her saat başında veya her gün uyarı gönderilmez.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 6. Uyarı başlığını da değiştirebilirsiniz.You can change the alert title, too.

 7. Kaydet'e dokunun.Tap Save.

 8. Tek bir kutucukta bir eşiğin hem üzeri hem de altı için uyarı belirlenebilir.A single tile can have alerts for values both above and below thresholds. Uyarıları yönet bölümünde Uyarı kuralı ekle'ye dokunun.In Manage alerts, tap Add alert rule.

  Uyarı kuralı eklemeye bakan bir işaretçiyi gösteren Uyarıyı yönet seçeneğinin ekran görüntüsü.

iPhone veya iPad'de uyarıları yönetmeManage alerts on your iPhone or iPad

Mobil cihazınızda yalnızca belirli uyarıları yönetebilir veya tüm uyarılarınızı Power BI hizmetinde yönetebilirsiniz.You can manage individual alerts on your mobile device or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Panoda uyarı içeren bir sayı veya ölçek kutucuğuna dokunun.In a dashboard, tap a number or gauge tile that has an alert.

  iPhone veya iPad üzerinde uyarıya sahip olan sayı kutucuğunu gösteren panonun ekran görüntüsü.

 2. Zil simgesine dokunun.

 3. Düzenlemek istediğini uyarının adına dokunun, kaydırıcıya dokunarak e-posta uyarılarını kapatın veya çöp kutusuna dokunarak uyarıyı silin.Tap the name of the alert to edit it, tap the slider to turn off email alerts, or tap the garbage can to delete the alert.

  Uyarı adını, uyarıyı silmek için çöp kutusunu ve uyarıyı kapatmak için kaydırıcıyı gösteren uyarının ekran görüntüsü.

Android cihazlarda veri uyarılarıData alerts on an Android device

Android cihazlarda uyarı ayarlamaSet an alert on an Android device

 1. Power BI panosunda bir sayı veya ölçek kutucuğuna dokunarak açın.In a Power BI dashboard, tap a number or gauge tile to open it.

 2. Uyarı eklemek için zil simgesine dokunun.

  Android cihazında uyarıya sahip olan sayı kutucuğunu gösteren panonun ekran görüntüsü.

 3. Artı simgesine (+) dokunun.Tap the plus icon (+).

  Artı simgesine bakan bir işaretçiyi gösteren Uyarıları yönet seçeneğinin ekran görüntüsü.

 4. Belirli bir değerin üzerinde veya altında uyarı alma seçeneğini belirleyip değeri yazın.Choose to receive alerts above or below a value, and type the value.

  Kaydet ve Bitti seçeneklerine bakan işaretçileri gösteren uyarı ayarının ekran görüntüsü.

 5. Bitti'ye dokunun.Tap Done.

 6. Saatlik veya günlük uyarı seçeneğinin yanı sıra uyarı durumunda e-posta almak isteyip istemediğinizi belirtin.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Not

  Veriler yenilenmediği sürece her saat başında veya her gün uyarı gönderilmez.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 7. Uyarı başlığını da değiştirebilirsiniz.You can change the alert title, too.

 8. Kaydet'e dokunun.Tap Save.

Android cihazlarda uyarıları yönetmeManage alerts on an Android device

Power BI mobil uygulamasında yalnızca belirli uyarıları yönetebilir veya tüm uyarılarınızı Power BI hizmetinde yönetebilirsiniz.You can manage individual alerts in the Power BI mobile app or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Panoda uyarı içeren bir kart veya ölçer kutucuğuna dokunun.In a dashboard, tap a card or gauge tile that has an alert.

 2. Koyu renkli zil simgesine dokunun.

 3. Uyarıya dokunarak değerini değiştirin veya kapatın.Tap the alert to change a value or turn it off.

  Uyarı eklemeye yarayan artı simgesini gösteren Uyarıyı yönet kutucuğunun ekran görüntüsü.

 4. Aynı kutucuğa başka bir uyarı eklemek için artı simgesine (+) dokunun.Tap the plus icon (+) to add another alert to the same tile.

 5. Uyarıyı silmek için çöp kutusu simgesine dokununTo delete the alert altogether, tap the garbage can icon Çöp kutusu simgesi..

Windows cihazlarda veri uyarılarıData alerts on a Windows device

Not

Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için Power BI mobil uygulama desteği, 16 Mart 2021’de sona erecektir.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Daha fazla bilgiLearn more

Windows cihazlarda veri uyarısı ayarlamaSet data alerts on a Windows device

 1. Panodaki sayı veya ölçek kutucuklarından birine dokunarak açın.Tap a number or gauge tile in a dashboard to open it.

 2. Uyarı eklemek için zil simgesine dokunun.

  Windows cihazında uyarıya sahip olan sayı kutucuğunu gösteren panonun ekran görüntüsü.

 3. Artı simgesine (+) dokunun.Tap the plus icon (+).

  Ayarlanan bir uyarı olmadığını gösteren Uyarıları yönet seçeneğinin ekran görüntüsü.

 4. Belirli bir değerin üzerinde veya altında uyarı alma seçeneğini belirleyip değeri yazın.Choose to receive alerts above or below a value, and type the value.

  Uyarıyı düzenlemeye yarayan girişleri gösteren uyarı ayarlarının ekran görüntüsü.

 5. Saatlik veya günlük uyarı seçeneğinin yanı sıra uyarı durumunda e-posta almak isteyip istemediğinizi belirtin.Decide whether to receive hourly or daily alerts, and whether to also receive an email when you get the alert.

  Not

  Veriler yenilenmediği sürece her saat başında veya her gün uyarı gönderilmez.You don't receive alerts every hour or every day unless the data has actually refreshed in that time.

 6. Uyarı başlığını da değiştirebilirsiniz.You can change the alert title, too.

 7. Onay işaretine dokunun.Tap the check mark.

 8. Tek bir kutucukta bir eşiğin hem üzeri hem de altı için uyarı belirlenebilir.A single tile can have alerts for values both above and below thresholds. Uyarıları yönet bölümünde artı işaretine (+) dokunun.In Manage alerts, tap the plus sign (+).

  Uyarı eklemeye yarayan artı simgesini gösteren Uyarıları yönet seçeneğinin ekran görüntüsü.

Windows cihazlarda uyarıları yönetmeManage alerts on a Windows device

Power BI mobil uygulamasında yalnızca belirli uyarıları yönetebilir veya tüm uyarılarınızı Power BI hizmetinde yönetebilirsiniz.You can manage individual alerts in the Power BI mobile app or manage all your alerts in the Power BI service.

 1. Panoda uyarı içeren bir kart veya ölçer kutucuğuna dokunun.In a dashboard, tap a card or gauge tile that has an alert.

 2. Zil simgesine dokunun.

  Uyarıya sahip olan sayı kutucuğunu gösteren panonun ekran görüntüsü.

 3. Uyarıya dokunarak değerini değiştirin veya kapatın.Tap the alert to change a value or turn it off.

  Uyarı eklemeye yarayan artı simgesini gösteren Uyarıları yönet seçeneğinin ekran görüntüsü.

 4. Uyarıyı silmek için sağ tıklayın veya basılı tutun ve Sil'i seçin.To delete the alert altogether, right-click or tap and hold > Delete.

Uyarı almaReceiving alerts

Uyarılar mobil cihazınızdaki Power BI Bildirim Merkezi'nde veya Power BI hizmetinde görüntülenir ve sizinle paylaşılan yeni panolarla ilgili bildirimler de burada yer alır.You receive alerts in the Power BI Notification Center on your mobile device or in the Power BI service, along with notifications about new dashboards that someone has shared with you.

Veri kaynakları genelde her gün yenilenecek şekilde ayarlanmıştır ancak bazıları daha sık yenilenebilir.Data sources are often set to refresh daily, although some refresh more often. Panodaki veriler yenilendiğinde takip edilen veri belirlediğiniz eşiklerden birine ulaşırsa birden fazla işlem gerçekleşir.When the data in the dashboard is refreshed, if the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things will happen.

 1. Power BI son uyarının gönderilmesinin üzerinden bir saat veya 24 saat (belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak) geçip geçmediğini kontrol eder.Power BI checks to see if it's been more than an hour or more than 24 hours (depending on the option you selected) since the last alert was sent.

  Veriler eşiği geçtiği sürece saatte veya 24 saatte bir uyarı gönderilir.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert every hour or every 24 hours.

 2. Uyarının e-posta gönderme ayarını etkinleştirdiyseniz, Gelen Kutunuzda aşağıdakine benzer bir ileti görürsünüz.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox.

  Uyarıyı gösteren bir e-posta bildiriminin ekran görüntüsü.

 3. Power BI Bildirim merkezinize bir ileti ekler; ayrıca başlık çubuğundaki zil simgesine (iOS ve Android) veya genel gezinti düğmesine genel gezinti düğmesi (Windows 10 cihazları) sarı bir nokta ekler.

 4. Zil simgesine veya genel gezinti düğmesine genel gezinti düğmesi dokunarak Bildirim merkezinizi açın ve uyarı ayrıntılarına bakın.

Not

Uyarılar yalnızca yenilenen verilerde çalışır.Alerts only work on data that is refreshed. Veriler yenilendiğinde Power BI bu veriler için bir uyarı ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Veriler bir uyarı eşiğine ulaştığında bir uyarı tetiklenir.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

İpuçları ve sorun gidermeTips and troubleshooting

 • Şu an için Bing kutucukları veya tarih/saat ölçülerine sahip kart kutucuklarında uyarılar desteklenmemektedir.Alerts currently aren't supported for Bing tiles or card tiles with date/time measures.
 • Uyarılar yalnızca sayısal verilerle çalışır.Alerts only work with numeric data.
 • Uyarılar yalnızca yenilenen verilerde çalışır.Alerts only work on data that is refreshed. Sabit veriler üzerinde çalışmaz.They don't work on static data.
 • Uyarılar akış verisi içeren kutucuklarda çalışmaz.Alerts don't work with tiles that contain streaming data.

Sonraki adımlarNext steps