Power BI mobil Windows uygulamasında Çoklu Oturum AçmaSingle Sign-On in the Power BI mobile Windows app

Power BI mobil Windows uygulamasında Çoklu Oturum Açma (SSO) hakkında daha fazlasını öğrenin.Read about Single Sign-On (SSO) in the Power BI mobile Windows app. SSO, çalışmak istediğiniz tüm uygulamalara ve kaynaklara tek kullanıcı hesabıyla yalnızca bir kez oturum açarak erişmeniz anlamına gelir.SSO means you access all the applications and resources you need to do business by signing in only once, with a single user account. Oturum açtıktan sonra, tekrar kimlik doğrulaması yapmanız gerekmeden tüm bu uygulamalara erişebilirsiniz.Once you're signed in, you can access all those applications without having to authenticate again.

Power BI Windows uygulaması, Azure Active Directory’de tümleşik olduğundan, birincil kuruluş hesabınızı yalnızca etki alanına katılmış cihazlarınızda değil, Power BI hizmetinde oturma açmak için de kullanabilirsiniz.Because the Power BI Windows app is integrated into Azure Active Directory, you can use your primary organizational account not only to sign in to your domain-joined devices, but also to sign in to the Power BI service. Windows Phone’da Power BI’ı görüntülüyorsanız, Power BI için kullandığınız hesabın, cihaz ayarlarında bir iş veya okul hesabı olarak yapılandırıldığından emin olun.If you're viewing Power BI on a Windows phone, you make sure the account you use for Power BI is configured as a work or school account in the device settings.

SSO yalnızca Azure Active Directory tarafından yönetilen Windows cihazlar için etkinleştirilir.SSO is enabled only for Windows devices managed by Azure Active Directory.

Not

Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için Power BI mobil uygulama desteği, 16 Mart 2021’de sona erecektir.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Daha fazla bilgi Learn more

SSO ile oturum açmaSign in with SSO

Oturum açma işlemini kolaylaştırmak için, uygulamayı ilk kez yüklerken uygulama otomatik olarak SSO kullanarak Power BI hizmetinde kimliğinizi doğrulamaya çalışır.To simplify the sign-in process, when you install the app for the first time the app automatically tries to authenticate you to the Power BI service using SSO. Yalnızca bu işlem başarılı olmazsa uygulama sizden Power BI kimlik bilgilerinizi sağlamanızı ister.Only if this process doesn't succeed does the app ask you to provide your credentials for Power BI.

Windows için Power BI mobil uygulamasını zaten kullanıyorsanız, uygulamanın yeni sürümüne yükseltme yaptığınızda da SSO’yu kullanabilirsiniz.If you're already using the Power BI mobile app for Windows, when you upgrade to the new version of the app you can also use SSO. Uygulama oturumunu kapatın, uygulamayı kapatıp yeniden açın.Sign out of the app, close it, and reopen it. Uygulama yeniden açıldığında otomatik olarak Power BI hizmetine karşı kimlik doğrulaması yapmak için geçerli Windows kimlik bilgilerinizi kullanmaya çalışır.When the app reopens, it automatically tries to use your current Windows credentials to authenticate against the Power BI service.

Power BI’da oturum açmak için geçerli Windows etkin oturum kimlik bilgilerinizi kullanmak istemiyorsanız, Ayarlar’a gidin, oturumu kapatın ve farklı kimlik bilgileriyle oturum açın.If you don't want to use your current Windows active session credentials to sign in to Power BI, just go to Settings, sign out, and sign in with different credentials.

Sonraki adımlarNext steps