Yeni görünüm: Eylemler nereye gitti?The 'new look': Where did the actions go?

Power BI hizmeti (app.powerbi.com) raporları görüntülemeyi ve bunlarla etkileşim kurmayı kolaylaştıran yeni bir görünüme kavuştu.The Power BI service (app.powerbi.com) has a new look that makes it easier to view and interact with your reports. Bunun sonucunda çoğu menü eylemi farklı bir yere taşındı.As a result, many menu actions have moved. Bu makaledeki tablolarda, eylemlerin eski konumlarını yenileriyle birlikte görebilirsiniz.The tables in this article map the old location to the new. Arka plan için bkz. Power BI hizmetinin “yeni görünümü”.For background, see the 'new look' of the Power BI service.

Power BI Desktop ’taki yeni görünüm hakkında bilgi mi arıyorsunuz?Looking for information about the new look in Power BI Desktop ? Power BI Desktop’taki güncelleştirilmiş şeridi kullanma bölümüne bakın.See Use the updated ribbon in Power BI Desktop.

Yeni görünümde rapor eylemleriReport actions in the new look

EylemAction Eski görünümOld look Yeni görünümNew look
Farklı kaydetSave as Dosya > Farklı KaydetFile > Save as Dosya > Bir kopyasını kaydetFile > Save a copy
YazdırPrint Dosya > YazdırFile > Print Dosya > Bu sayfayı yazdırFile > Print this page
Güvenle ekleEmbed securely Dosya > EkleFile > Embed Paylaş > Raporu ekle > Web sitesi veya portalShare > Embed report > Website or portal
SharePoint Online'a ekleEmbed in SharePoint Online Dosya > SharePoint Online’a ekleFile > Embed in SharePoint Online Paylaş > Raporu ekle > SharePoint OnlineShare > Embed report > SharePoint Online
Web'de yayımlaPublish to Web Dosya > Web’de yayımlaFile > Publish to Web Paylaş > Raporu ekle > Web'de yayımla (genel)Share > Embed report > Publish to web (public)
PowerPoint'e aktarExport to PowerPoint Dosya > PowerPoint’e aktarFile > Export to PowerPoint Dışarı Aktar > PowerPointExport > PowerPoint
PDF'ye dışarı aktarmaExport to PDF Dosya > PDF’ye dışarı aktarFile > Export to PDF Dışarı aktar > PDFExport > PDF
Teams'de SohbetChat in Teams (yoktu)(didn't exist) Menü çubuğuMenu bar
Raporu düzenleEdit report Menü çubuğuMenu bar Menü çubuğuMenu bar
Sayfaya sığdırFit to page Görünüm > Sayfaya sığdırView > Fit to page Menü çubuğundaki Görünüm (sağ taraf) > Sayfaya sığdırMenu bar View (right side) > Fit to page
Genişliğe sığdırFit to width Görünüm > Genişliğe sığdırView > Fit to width Menü çubuğundaki Görünüm (sağ taraf) > Genişliğe sığdırMenu bar View (right side) > Fit to width
Gerçek boyutActual size Görünüm > Asıl boyutView > Actual size Menü çubuğundaki Görünüm (sağ taraf) > Asıl boyutMenu bar View (right side) > Actual size
Tam ekran moduFull screen mode Tam ekran moduFull screen mode Menü çubuğu Görünüm (sağ taraf) > Tam ekranMenu bar View (right side) > Full screen
Yüksek karşıtlıklı renklerHigh-contrast colors Görünüm > Yüksek karşıtlıklı renklerView > High-contrast colors Menü çubuğundaki Görünüm (sağ taraf) > Yüksek karşıtlıklı renklerMenu bar View (right side) > High-contrast colors
Yer İşaretleri bölmesiBookmarks pane Görünüm > Yer İşaretleri bölmesiView > Bookmarks pane Menü çubuğundaki Yer işaretleri (sağ taraf) > Diğer yer işaretlerini gösterMenu bar Bookmarks (right side) > Show more bookmarks
YenileRefresh YenileRefresh Menü çubuğu (sağ taraf) YenileMenu bar (right side) Refresh
Canlı sayfayı sabitlePin a live page Canlı sayfayı sabitlePin a live page Menü çubuğu Diğer seçenekler (...) > Panoya sabitleMenu bar More options (...) > Pin to a dashboard
Varsayılana sıfırlaReset to default Varsayılana sıfırlaReset to default Varsayılana sıfırla (sağ taraf)Reset to default (right side)
YorumlarComments YorumlarComments YorumComment
İlgili olanları görüntüleView related İlgili olanları görüntüleView related Menü çubuğu Diğer seçenekler (...) > İlgili içeriği görüntüleMenu bar More options (...) > See related content
Sık kullanılanlara ekleFavorite Sık kullanılanlara ekleFavorite Sık Kullanılanlara Ekle (sağ taraf)Add to Favorites (right side)
AbonelikSubscribe AbonelikSubscribe AbonelikSubscribe
PaylaşShare PaylaşShare Paylaş > RaporShare > Report
QR kodu oluşturGenerate QR code Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > QR kodu oluşturMenu bar More options (...) > Generate QR code Paylaş > QR kodu oluşturShare > Generate QR code
Excel’de Analiz EtAnalyze in Excel Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Excel’de Analiz etMenu bar More options (...) > Analyze in Excel Dışarı aktar > Excel’de analiz etExport > Analyze in Excel

Yeni görünümde pano eylemleriDashboard actions in the new look

EylemAction Eski görünümOld look Yeni görünümNew look
Kutucuk ekleAdd tile Kutucuk ekleAdd tile Düzenle > Kutucuk ekleEdit > Add tile
YorumlarComments YorumlarComments YorumComment
İlgili olanları görüntüleView related İlgili olanları görüntüleView related Menü çubuğu Diğer seçenekler (...) > İlgili içeriği görüntüleMenu bar More options (...) > See related content
Öne çıkan olarak ayarlaSet as featured Öne çıkan olarak ayarlaSet as featured Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Öne çıkan olarak ayarlaMenu bar More options (...) > Set as featured
Sık kullanılanlara ekleFavorite Sık kullanılanlara ekleFavorite Sık Kullanılanlara Ekle (sağ taraf)Add to Favorites (right side)
AbonelikSubscribe AbonelikSubscribe AbonelikSubscribe
PaylaşShare PaylaşShare PaylaşShare
Telefon görünümüPhone view Web görünümü > Telefon görünümüWeb view > Phone view Düzenle > Mobil görünümEdit > Mobile view
Pano temasıDashboard theme Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Pano temasıMenu bar More options (...) > Dashboard theme Düzenle > Pano temasıEdit > Dashboard theme
Panoyu yazdırPrint dashboard Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Panoyu yazdırMenu bar More options (...) > Print dashboard Dosya > Bu sayfayı yazdırFile > Print this page
Pano kutucuklarını yenileRefresh dashboard tiles Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Pano kutucuklarını yenileMenu bar More options (...) > Refresh dashboard tiles Görselleri yenile (sağ taraf)Refresh visuals (right side)
Performans denetçisiPerformance inspector Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > Performans denetçisiMenu bar More options (...) > Performance inspector Dosya > Performans denetçisiFile > Performance inspector
AyarlarSettings Menü çubuğundaki Diğer seçenekler (...) > AyarlarMenu bar More options (...) > Settings Dosya > AyarlarFile > Settings

Sonraki adımlarNext steps

Power BI hizmetinin ‘yeni görünümü’The 'new look' of the Power BI service