Power BI Desktop'taki raporları PDF olarak dışarı aktarmaExport reports to PDF from Power BI Desktop

Power BI Desktop veya Power BI hizmetindeki raporlarınızı PDF dosyası biçiminde dışarı aktarabilir, bu PDF raporları kolayca paylaşabilir veya yazdırabilirsiniz.In Power BI Desktop or the Power BI service, you can export reports to a PDF file, and thereby easily share or print your reports from that PDF.

PDF'ye dışarı aktarma

Raporunuzu Power BI Desktop'ten PDF'ye dışarı aktarmak ve bu PDF'yi yazdırmak veya PDF belgesini başkalarıyla paylaşmak oldukça kolaydır.The process of exporting your report from Power BI Desktop to a PDF, so that you can print the PDF or share that PDF document with others, is straightforward. Power BI Desktop uygulamasında Dosya > PDF'ye dışarı aktar'ı seçmeniz yeterlidir.Simply select File > Export to PDF from Power BI Desktop.

PDF'ye dışarı aktar işlemi rapordaki tüm görünür sayfaları dışarı aktarır ve raporun her sayfası PDF'deki bir sayfaya karşılık gelir.The Export to PDF process will export all visible pages in the report, with each report page exporting to a single page in the PDF. Araç ipuçları veya gizli sayfalar gibi görünür olmayan rapor sayfaları PDF dosyasına aktarılmaz.Report pages that are currently not visible, such as any tooltips or hidden pages, are not exported to the PDF file.

PDF'ye dışarı aktarma devam ediyor

Dosya > PDF'ye dışarı aktar'ı seçtiğinizde dışarı aktarma işlemi başlatılır ve işlemin devam ettiğini gösteren bir iletişim kutusu açılır.When you select File > Export to PDF the export is initiated, and a dialog appears that shows the export process is underway. Dışarı aktarma işlemi tamamlanana kadar bu iletişim kutusu açık kalır.The dialog remains on the screen until the export process completes. Dışarı aktarma işlemi sırasında raporla ilgili tüm eylemler devre dışı bırakılır.During the export process, all interaction with the report being exported is disabled. Raporla etkileşim kurmanın tek yolu dışarı aktarma işlemi bitene kadar beklemek veya işlemi iptal etmektir.The only way to interact with the report is to wait until the export process completes, or to cancel the export.

Dışarı aktarma işlemi tamamlandığında PDF dosyası bilgisayarınızdaki varsayılan PDF görüntüleyici ile açılır.When the export completes, the PDF is loaded into the default PDF viewer on the computer.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

PDF'ye dışarı aktar özelliği ile ilgili olarak göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar vardır:There are a few considerations to keep in mind with the Export to PDF feature:

  • Bu seçenek Power BI görsellerini dışarı aktarır ancak rapora uygulamış olabileceğiniz duvar kağıtlarını dışarı aktarmaz.The feature does export Power BI visuals, but it does not export any wallpaper you may have applied to the report.

Duvar kağıdı PDF'ye aktarılmadığından koyu renkli duvar kağıdı kullanılan raporlara özellikle dikkat etmeniz gerekir.Since wallpaper is not exported to the PDF, you should pay special attention to reports that use dark wallpaper. Raporunuzda koyu renkli duvar kağıdının önünde görünmesi için açık veya beyaz renkli metin kullanıldıysa, duvar kağıdı raporun kalanıyla dışarı aktarılmayacağından PDF'ye dışarı aktarma işleminin ardından bu metnin okunması zor veya imkansız olabilir.If the text in your report is light or white, to have it stand out against your dark wallpaper, it will be difficult to read or unreadable in the export to PDF process since the wallpaper will not be exported with the rest of the report.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ta birçok farklı ilgi çekici görsel öğe ve özellik vardır.There are all sorts of interesting visual elements and features in Power BI Desktop. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information in information, check out the following resources: