Power BI Desktop'taki veri kaynaklarıData sources in Power BI Desktop

Power BI Desktop ile birçok farklı kaynaktaki verilere bağlanabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Bu sayfanın en altında, kullanabileceğiniz veri kaynaklarının tam listesi yer almaktadır.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Verilere bağlanmak için Giriş şeridindeki Veri Al seçeneğini belirleyin.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Düğmedeki aşağı oku veya Veri Al metnini seçtiğinizde, En Yaygın veri türlerinin yer aldığı menü görüntülenir. (Aşağıda gösterilmektedir.)Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Power BI Desktop'ta Veri Al

En YaygınSelecting More… menüsündeki Diğer... seçeneğini belirlediğinizde Veri Al penceresi görüntülenir.from the Most Common menu displays the Get Data window. Ayrıca Veri Al simgesinin bulunduğu düğmeyi seçtiğinizde En Yaygın menüsünü atlayarak Veri Al penceresini doğrudan görüntüleyebilirsiniz.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Veri Al düğmesi

Not

Power BI ekibi, Power BI Desktop ve Power BI hizmetinde kullanıma sunulan veri kaynaklarının sayısını sürekli olarak artırmaktadır.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Bu nedenle, sık sık Beta veya Önizleme olarak işaretlenmiş veri kaynaklarıyla karşılaşırsınız. Bunlar, üzerinde çalışılmakta olan veri kaynaklarının ilk sürümleridir.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Beta veya Önizleme olarak işaretlenen veri kaynakları için destek ve işlevsellik sınırlıdır. Bunlar, üretim ortamlarında kullanılmamalıdır.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Ayrıca, Power BI Desktop için Beta veya Önizleme olarak işaretlenen herhangi bir veri kaynağı, genel olarak kullanılabilir (GA) hale gelene kadar Power BI hizmetinde veya diğer Microsoft hizmetlerinde kullanılamayabilir.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Veri KaynaklarıData Sources

Veri türleri, aşağıdaki kategoriler halinde düzenlenmiştir:Data types are organized in the following categories:

 • TümüAll
 • DosyaFile
 • VeritabanıDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • Çevrimiçi HizmetlerOnline Services
 • DiğerOther

Tümü kategorisi, tüm kategorilerdeki bütün veri bağlantı türlerini içerir.The All category includes all data connection types from all categories.

Dosya kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Metin/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • KlasörFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint KlasörüSharePoint Folder

Aşağıda, Dosya kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for File.

Veri Al > Dosya

Veritabanı kategorisinde aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server VeritabanıSQL Server Database
 • Access VeritabanıAccess Database
 • SQL Server Analysis Services VeritabanıSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle VeritabanıOracle Database
 • IBM DB2 VeritabanıIBM DB2 Database
 • IBM Informix veritabanı (Beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL VeritabanıMySQL Database
 • PostgreSQL VeritabanıPostgreSQL Database
 • Sybase VeritabanıSybase Database
 • TeradataTeradata
 • SAP HANA VeritabanıSAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse Uygulama SunucusuSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse İleti SunucusuSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale küpleri (Beta)AtScale cubes (Beta)
 • BI BağlayıcısıBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (Beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (Beta)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (Beta)MarkLogic (Beta)

Not

Bazı veri bağlayıcıları için Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler bölümüne gidip Önizleme Özellikleri'ni seçerek ilgili bağlayıcıyı etkinleştirmeniz gerekir.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Yukarıda belirtilen bağlayıcılardan bazılarını görmüyorsanız söz konusu bağlayıcıları kullanmak için Önizleme Özellikleri ayarlarınızı kontrol edin.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Ayrıca, Beta veya Önizleme olarak işaretlenen veri kaynakları için destek ve işlevselliğin sınırlı olduğunu ve bunların, üretim ortamlarında kullanılmaması gerektiğini unutmayın.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Aşağıda, Veritabanı kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Database.

Veri Al > Veritabanları

Power Platform kategorisinde aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI veri kümeleriPower BI datasets
 • Power BI veri akışlarıPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform veri akışları (Beta)Power Platform dataflows (Beta)

Aşağıdaki görüntüde Power Platform kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Veri Al > Power BI

Azure kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL VeritabanıAzure SQL Database
 • Azure SQL Veri AmbarıAzure SQL Data Warehouse
 • Azure Analysis Services veritabanıAzure Analysis Services database
 • Azure Blob DepolamaAzure Blob Storage
 • Azure Tablo DepolamaAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Lake Storage 2. Nesil (Beta)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage 1. NesilAzure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Etkileşimli SorguHDInsight Interactive Query
 • Azure Veri Gezgini (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Maliyet Yönetimi (Beta)Azure Cost Management (Beta)

Aşağıda, Azure kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Azure.

Veri Al > Azure

Çevrimiçi Hizmetler kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online ListesiSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (çevrimiçi)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (şirket içi)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (Beta)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (Beta)Azure DevOps Server (Beta)
 • Salesforce NesneleriSalesforce Objects
 • Salesforce RaporlarıSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (Beta)appFigures (Beta)
 • Data.World - Veri Kümesi Al (Beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (Beta)GitHub (Beta)
 • MailChimp (Beta)MailChimp (Beta)
 • Marketo (Beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (Beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (Beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (Beta)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (Beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (Beta)SparkPost (Beta)
 • Stripe (Beta)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (Beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CMT (Beta)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (Beta)Twilio (Beta)
 • tyGraph (Beta)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (Beta)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (Beta)Zendesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo Data Source (Beta)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (Beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Veri Ambarı (Beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Güvenliği (Beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (Beta)TeamDesk (Beta)

Aşağıda, Çevrimiçi Hizmetler kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Veri Al > Çevrimiçi Hizmetler

Diğer kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint ListesiSharePoint List
 • OData AkışıOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop Dosyası (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • R BetiğiR Script
 • Python betiğiPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenodoDenodo
 • Information Grid (Beta)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (Beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (Beta)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (Beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Boş SorguBlank Query

Aşağıda, Diğer kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Other.

Veri Al > Diğer

Not

Şu anda, güvenliği Azure Active Directory ile sağlanan özel veri kaynaklarına bağlanılamamaktadır.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Veri Kaynaklarına BağlanmaConnecting to a Data Source

Bir veri kaynağına bağlanmak için Veri Al penceresinde söz konusu veri kaynağını seçin ve ardından Bağlan seçeneğini belirleyin.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Aşağıdaki görüntüde, Diğer veri bağlantısı kategorisinde yer alan Web seçeneği belirlenmiştir.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Web’e bağlanma

Veri bağlantısının türüne özel bir bağlantı penceresi görüntülenir.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Gerekli olması halinde kimlik bilgilerinizi girmeniz istenir.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Aşağıdaki görüntüde, bir Web veri kaynağına bağlanmak için girilen bir URL gösterilmektedir.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Web URL'si girme

URL veya kaynak bağlantı bilgilerini girdikten sonra Tamam'ı seçin.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Power BI Desktop veri kaynağı bağlantısını gerçekleştirir ve kullanabileceğiniz veri kaynaklarını Gezgin penceresinde görüntüler.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Gezgin ekranı

Gezgin bölmesinin alt kısmındaki Yükle düğmesini seçerek verileri yükleyebilir veya verileri yüklemeden önce sorguyu düzenlemek isterseniz Düzenle düğmesini seçebilirsiniz.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

Power BI Desktop'ta veri kaynaklarına bağlanmak için tüm yapmanız gereken bu!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Sayısı sürekli artan veri kaynaklarımızdaki verilere bağlanın ve veri kaynaklarımızın bulunduğu listeyi sık sık kontrol edin. Yeni veri kaynakları eklemeye devam edeceğiz.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile yapabileceğiniz çok şey var.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, check out the following resources: