Power BI REST API sınırlamalarıPower BI REST API limitations

Satır göndermek içinTo POST Rows

  • En çok 75 sütun75 max columns
  • En çok 75 tablo75 max tables
  • Tek bir Satır Gönderme isteği başına en çok 10.000 satır10,000 max rows per single POST rows request
  • Veri kümesi başına saatte 1.000.000 satır eklenir1,000,000 rows added per hour per dataset
  • Veri kümesi başına en çok 5 bekleyen Satır Gönderme isteği5 max pending POST rows requests per dataset
  • Veri kümesi başına dakikada 120 Satır Gönderme isteği120 POST rows requests per minute per dataset
  • Tabloda 250.000 veya daha çok satır varsa, veri kümesi başına saatte 120 Satır Gönderme isteğiIf table has 250,000 or more rows, 120 POST rows requests per hour per dataset
  • FIFO veri kümesinde tablo başına en çok 200.000 satır depolanır200,000 max rows stored per table in FIFO dataset
  • 'Saklama ilkesi olmayan' veri kümesinde tablo başına en çok 5.000.000 satır depolanır5,000,000 max rows stored per table in 'none retention policy' dataset
  • Satır Gönderme işlemindeki dize sütunu için değer başına 4.000 karakter4,000 characters per value for string column in POST rows operation

Ayrıca bkz.See also