Power BI Rest API başvurusuPower BI REST API Reference

Power BI, özel pano uygulamaları derlemek için kullanabileceğiniz bulut tabanlı hizmettir.Power BI is a cloud-based service that you can use to build custom dashboard applications. Power BI REST API, hizmetin kullandığı tüm yapıtlar için programlı erişim sağlayan REST tabanlı bir API'dir. Örneğin:The Power BI REST API is a REST-based API that provides programmatic access to all the artifacts the service is using, such as:

  • Veri kümeleriDatasets
  • PanolarDashboards
  • ReportsReports
  • Ağ GeçitleriGateways

Power BI REST API'sinde aşağıdaki işlemler bulunur:The Power BI REST API has the following operations:

  • Veri kümesi işlemleri: Veri Kümelerini Al ve Veri Kümesi Oluştur.Dataset operations: Get and create Datasets.
  • Tablo işlemleri: Tabloları Al ve Tablo Şemasını Güncelleştir.Table operations: Get Tables and update Table schema.
  • Satır işlemleri: Satır Ekle ve Satırları Sil.Row operations: Add Rows and Delete Rows.
  • Grup işlemleri: Grupları Al.Group operations: Get Groups.

Power BI REST API'si hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI REST API.To learn more about the Power BI REST API, see Power BI REST API.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community