Power BI Premium nedir?

Yalnızca Premium’da kullanılabilen özelliklere erişmek için Power BI Premium’u kullanabilir ve kuruluşunuzdaki Power BI içeriklerine yönelik daha yüksek ölçeklendirme ve performans sunabilirsiniz. Power BI Premium, kuruluşunuzdaki daha fazla kullanıcının daha iyi performans ve duyarlılık ile Power BI’dan en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Örneğin, Power BI Premium sayesinde siz ve kuruluşunuzdaki kullanıcılar şu özellikleri elde edersiniz:

  • Power BI raporlarında daha yüksek ölçeklendirme ve performans
  • Kapasiteye göre lisanslama esnekliği
  • Veri görselleştirmeye ve yapay zeka destekli analiz, birleştirilebilir ve yeniden kullanılabilir veri akışları, sayfalandırılmış raporlar gibi içgörü ayıklamaya yönelik sınıfının en iyisi özellikler
  • Daha yoğun iş yüklerini destekleyen ve kurumsal ölçek gerektiren, Premium’a özgü pek çok özellikler sayesinde self servisi ve kurumsal iş zekasını birleştirme
  • Power BI Rapor Sunucusu ile şirket içi iş zekasını genişletmeyi sağlayan yerleşik lisans
  • Bölgeye göre veri yerleşimi desteği (Multi-Geo) ve bekleyen verilere (Kendi Anahtarını Getir) yönelik, müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları
  • Kullanıcı başına lisans satın almaksızın Power BI içeriğini herkesle (kuruluşunuzun dışındaki kişilerle bile) paylaşabilme özelliği

Power BI Yönetim portalını gösteren ekran görüntüsü.

Bu makalede Power BI Premium'un önemli özellikleri tanıtılır. Gerektiğinde, daha ayrıntılı bilgiler içeren makalelerin bağlantıları sağlanır. Power BI Pro ve Power BI Premium hakkında daha fazla bilgi için Power BI fiyatlandırması konusunun Power BI özelliklerinin karşılaştırması bölümüne bakın.

Power BI Premium 2. Nesil

Yakın zamanda Power BI Premium’un Power BI Premium 2. Nesil adlı yeni bir sürümü kullanıma sunuldu. Kolaylık açısından bu sürüm Premium 2. Nesil olarak adlandırılmaktadır.

Premium 2. Nesil hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Premium 2. Nesil nedir?

Abonelikler ve lisanslama

Power BI Premium iki SKU (Stok Saklama Birimi) ailesinde sağlanan kiracı düzeyi bir Microsoft 365 aboneliğidir:

  • P SKU’ları (P1-P5) eklemeye ve kurumsal özelliklere yöneliktir, aylık veya yıllık taahhüt gerektirir, aylık faturalanır ve şirket içinde Power BI Rapor Sunucusu’nu yüklemek için bir lisans içerir.

  • EM SKU'ları (EM1-EM3) kurumsal eklemeye yöneliktir, yıllık taahhüt gerektirir, aylık faturalanır. EM1 ve EM2 SKU'ları yalnızca toplu lisans planlarıyla sağlanır. Bunları doğrudan satın alamazsınız.

Satın alma

Power BI Premium abonelikleri Microsoft 365 yönetim merkezinde yöneticiler tarafından satın alınır. Özel olarak yalnızca Genel yöneticiler veya Faturalama Yöneticileri SKU satın alabilir. Satın alındığında, kiracı kapasitelere atamak üzere alışverişe karşılık gelen sayıda sanal çekirdek alır; bu sanal çekirdek havuzu olarak bilinir. Örneğin, P3 SKU satın almak kiracıya 32 sanal çekirdek sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium'u satın alma.

Kullanıcı Başına Power BI Premium

Kullanıcı Başına Power BI Premium, kuruluşların Premium özellikleri kullanıcı başına lisanslamalarına olanak verir. Kullanıcı Başına Premium (PPU) tüm Power BI Pro lisansı özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, sayfalandırılmış raporlar, yapay zeka ve yalnızca Premium abonelere sunulan diğer özellikler gibi olanaklar ekler. Özellik karşılaştırması ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere Kullanıcı başına Premium hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Başına Power BI Premium makalesine bakın.

Ayrılmış kapasiteler

Power BI Premium ile ayrılmış kapasiteler elde edersiniz. İş yüklerinin analiz işlemesi başka müşterilerle paylaşılan bilgi işlem kaynaklarında çalıştırıldığı paylaşılan kapasitenin tersine, ayrılmış kapasite özel olarak kuruluşun kullanımına yöneliktir. Barındırılan içerik için güvenilir ve tutarlı bir performans sağlayan ayrılmış bilgi işlem kaynaklarıyla yalıtılmıştır. Aşağıdaki Power BI içerik türlerinin işlenmesinin, ayrılmış kapasiteniz yerine paylaşılan kapasitede depolandığını unutmayın:

Çalışma alanları kapasitelerin içinde yer alır. Her Power BI kullanıcısının Çalışma Alanım olarak bilinen kendi kişisel çalışma alanı vardır. İşbirliğine olanak tanımak için ek çalışma alanları oluşturulabilir. Kişisel çalışma alanları da dahil olmak üzere çalışma alanları varsayılan olarak paylaşılan kapasitede oluşturulur. Premium kapasiteleriniz varsa, hem Çalışma Alanlarım hem de çalışma alanları Premium kapasitelere atanabilir.

Kapasite yöneticilerine ait Çalışma Alanlarım otomatik olarak Premium kapasitelere atanır.

Kapasite düğümleri

Abonelikler ve Lisanslama bölümünde açıklandığı gibi, iki Power BI Premium SKU ailesi vardır: EM ve P. Tüm Power BI Premium SKU'ları kapasite düğümleri olarak sağlanır; bunlardan her biri işlemci, bellek ve depolamadan oluşan belirli bir miktar kaynağı temsil eder. Kaynaklara ek olarak, her SKU'nun saniyede kurulan Canlı Bağlantı ve DirectQuery bağlantılarının sayısıyla ve paralel model yenilemesi sayısıyla ilgili çalışma sınırlamaları vardır. İki SKU ailesi için özelliklerde çok fazla çakışma olsa da, yalnızca P Premium SKU'su ücretsiz kullanıcılara Premium kapasitede barındırılan içeriği kullanma olanağı sağlar. EM SKU'ları içerik eklemek için kullanılır.

İşleme, arka uç ile ön üç arasında eşit olarak bölünmüş belirli sayıda sanal çekirdekle gerçekleştirilir.

Arka uç sanal çekirdekleri temel Power BI işlevselliğinden sorumludur: sorgu işleme, önbellek yönetimi, R hizmetlerini çalıştırma, veri yenileme, raporlar ile resimlerin sunucu tarafında işlenmesi. Arka uç sanal çekirdeklerine sabit bir miktar bellek atanır ve bu bellek öncelikli olarak etkin veri kümeleri olarak da bilinen modelleri barındırmak için kullanılır.

Ön uç sanal çekirdekleri web hizmetinden, pano ve rapor belge yönetiminden, erişim hakları yönetiminden, zamanlamadan, API'lerden, karşıya yüklemelerden ve indirmelerden, kısacası kullanıcı deneyimiyle ilgili her şeyden sorumludur.

Depolama kapasite düğümü başına 100 TB olarak ayarlanır.

Aşağıdaki tabloda her Premium SKU'sunun (ve eşdeğer boyutlu A SKU'sunun) kaynakları ve sınırları açıklanır:

Kapasite SKU'ları Toplam sanal çekirdek sayısı Arka uç sanal çekirdek sayısı Ön uç sanal çekirdek sayısı Bellek (GB) DirectQuery/Canlı bağlantı (saniye başına) Sorgu başına en fazla bellek (GB) Model yenileme paralelliği1
EM1/A1 1 0,5 0,5 3 3,75 1 1
EM2/A2 2 1 1 5 7,5 2 2
EM3/A3 4 2 2 10 15 2 3
P1/A4 8 4 4 25 30 6 6
P2/A5 16 8 8 50 60 6 12
P3/A6 32 16 16 100 120 10 24
P4/A72 64 32 32 200 240 10 48
P5/A82 128 64 64 400 480 10 96

1 Model yenileme paralelliği sınırları yalnızca kapasite başına veri kümesi iş yükleri için geçerlidir.

100 GB'tan büyük 2 SKU tüm bölgelerde kullanılamaz. Bu SKU'ların kullanılamadığı bölgelerde kullanılmasını istemek için Microsoft hesap yöneticinize başvurun.

Not

Daha büyük tek bir SKU (örneğin, bir P2 SKU) kullanmak, daha küçük SKU'ları birleştirmek için tercih edilebilir (iki P1 SKU için). Örneğin P2 ile daha büyük modeller kullanabilir ve daha iyi bir paralellik elde edebilirsiniz.

Kapasite iş yükleri

Kapasite iş yükleri kullanıcılarının kullanımına sunulan hizmetlerdir. Varsayılan olarak, Premium ve Azure kapasiteleri yalnızca çalışan Power BI sorgularıyla ilişkili veri kümesi iş yüklerini destekler. Veri kümesi iş yükleri devre dışı bırakılamaz. AI (Bilişsel Hizmetler), Veri akışları ve Sayfalandırılmış raporlar için ek iş yükleri etkinleştirilebilir. Bu iş yükleri yalnızca Premium aboneliklerinde desteklenir.

Eklenen her iş yükünde, bu iş yükü için kullanılabilecek maksimum belleğin yapılandırılmasına (toplam bellek kapasitesinin yüzdesi olarak) izin verilir. Maksimum bellek için varsayılan değerler SKU tarafından belirlenir. Bu ek iş yüklerini yalnızca kullanıldıklarında etkinleştirerek kapasitenizin kullanılabilir kaynaklarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca bellek ayarlarını yalnızca belirlenmiş varsayılan ayarlarınızın kapasite kaynak gereksinimlerinizi karşılamadığı durumlarda değiştirebilirsiniz. Bir kapasite için iş yükleri kapasite yöneticileri tarafından Yönetim portalındakiKapasite ayarları veya Kapasite REST API'leri kullanılarak etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir.

İş yüklerini etkinleştirme

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasitedeki iş yüklerini yapılandırma.

Kapasiteler nasıl çalışır?

Power BI hizmeti her zaman kapasite için belirlenen sınırları aşmadan kapasite kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Kapasite işlemleri etkileşimli veya arka plan olarak sınıflandırılır. Etkileşimli işlemler, istekleri işlemeyi ve kullanıcı etkileşimlerine (filtreleme, Q&A sorgulama vb.) yanıt vermeyi içerir. Arka plan işlemleri veri akışı ile içeri aktarma modeli yenilemelerini ve pano sorgusunu önbelleğe almayı içerir.

Mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için etkileşimli işlemlerin her zaman arka plan işlemlerinden daha öncelikli olduğunun anlaşılması önemlidir. Kaynaklar yetersizse arka plan işlemleri kaynaklar serbest kaldığında işlenmek üzere bekleme kuyruğuna eklenir. Veri kümesi yenilemeleri gibi arka plan işlemleri, işlemin ortasında Power BI hizmeti tarafından kesilebilir, kuyruğa eklenebilir ve daha sonra yeniden deneme yapılabilir.

İçeri aktarma modellerinin sorgulanabilmesi veya yenilenebilmesi için tümüyle belleğe yüklenmesi gerekir. Power BI hizmeti, bellek kullanımını uygun şekilde yönetmek için gelişmiş algoritmalar kullanır ancak nadir de olsa müşterilerin gerçek zamanlı taleplerini karşılayacak kadar kaynak mevcut olmaması halinde kapasite aşırı yükle karşı karşıya kalabilir. Kapasitenin kalıcı depolama alanında çok sayıda içeri aktarma modelini (Premium kapasite başına 100 TB'a kadar) depolaması mümkün olsa da tüm modeller aynı anda bellek içinde kalmaz. Aksi halde bellek içi veri kümesi boyutu, kapasitenin bellek sınırını kolayca aşabilir. Veri kümelerini yüklemek için gerekli belleğe ek olarak sorguların ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi için de belleğe ihtiyaç duyulur.

Dolayısıyla içeri aktarma modelleri kullanıma göre belleğe yüklenir ve bellekten kaldırılır. İçeri aktarma modeli sorgulandığında (etkileşimli işlem) veya yenilenmesi gerektiğinde (arka plan işlemi) yüklenir.

Modelin bellekten kaldırılması çıkarma olarak bilinir. Bu, Power BI'ın modellerin boyutuna bağlı olarak hızla gerçekleştirebildiği bir işlemdir. Kapasitede hiçbir bellek baskısı olmazsa ve model boşta değilse (etkin kullanımdaysa) ilgili model bellekte kalabilir ve çıkarılmaz. Power BI bir modeli yüklemek için yeterli bellek olmadığını belirlediğinde, Power BI hizmeti genellikle son üç dakika içinde kullanılmayan etkileşimli işlemler için yüklenen modeller olarak tanımlanan etkin olmayan modelleri çıkararak bellek boşaltmayı dener. Çıkarılabilecek etkinlik dışı kalmış model yoksa Power BI hizmeti arka plan işlemleri için yüklenmiş modelleri çıkarmayı dener. 30 saniyelik başarısız denemelerden sonra son çare, etkileşimli işlemin başarısız olmasıdır. Bu durumda, rapor kullanıcısına işlemin başarısız olduğu bildirilir ve kısa süre sonra yeniden denemesi önerilir. Bazı durumlarda modeller hizmet işlemlerinden dolayı bellekten kaldırılabilir.

Veri kümesi çıkarmanın normal bir kapasite davranışı olduğunu vurgulamak önemlidir. Kapasite, bellek kullanımını dengelemek için modellerin bellek içi yaşam döngüsünü kullanıcıların görebileceği bir şekilde yönetmeye çalışır. Yüksek çıkarma oranlarının kapasitede verimsiz kaynak kullanımına işaret ediyor olması şart değildir. Ancak modellerin kısa süre içinde yüklenmesi ve çıkarılması sonucu oluşan yük nedeniyle sorgu veya yenileme performansının düşmesi durumunda bir sorun haline gelebilir.

Modellerin belleğe yüklenmesini gerektirdiğinden, içeri aktarma modellerinin yenilenmesi her zaman bellek yoğun işlemlerdir. İşleme için ek ara belleğe de ihtiyaç vardır. Tam yenileme işleminde modelin ihtiyaç duyduğu belleğin yaklaşık iki katı kullanım yapılabilir. Bunun nedeni Power BI'ın işlem tamamlanana kadar modelin var olan anlık görüntüsünü bellek içinde tutmasıdır. Bu da modelin işleme sırasında dahi sorgulanabilmesini sağlar. Yenileme işlemi tamamlanana ve yeni model verileri kullanılabilir duruma gelene kadar sorgular modelin var olan anlık görüntüsüne gönderilebilir.

Artımlı yenileme, tam model yenileme işlemi yerine bölüm yenileme işlemi gerçekleştirir ve genellikle hem hızlı tamamlanır hem de düşük bellek kullanır. Ayrıca kapasitenin kaynak kullanımını önemli ölçüde azaltabilir. Modeller için yenilemeler, özellikle karmaşık Power Query dönüştürmeleri ya da karmaşık olan veya büyük hacimli verilere dayanan hesaplanan tablolar veya sütunlar içeren yenilemeler de yoğun CPU kullanabilir.

Sorgular gibi yenilemeler de modelin belleğe yüklenmesini gerektirir. Bellek yetersizse Power BI hizmeti etkin olmayan modelleri çıkarmayı dener ve bu mümkün olmazsa (tüm modeller etkinse) yenileme işi kuyruğa alınır. Yenilemeler normalde sorgulardan bile daha yoğun CPU kullanır. Bu nedenle eşzamanlı yenileme işlemleri için arka uçtaki sanal çekirdek sayısının 1,5 katı olarak hesaplanan bir sınır uygulanır. Çok fazla eşzamanlı yenileme varsa bir yenileme yuvası kullanılabilir duruma gelene kadar zamanlanmış yenileme kuyruğa alınır ve bu durumda işlem daha uzun sürer. Kullanıcı isteği veya API çağrısı tarafından tetiklenenler gibi isteğe bağlı yenilemeler üç kez yeniden denenir. Hala yeterli kaynak bulunamazsa yenileme başarısız olacaktır.

Bölgesel destek

Genel yöneticiler ve Power BI hizmeti yöneticileri yeni kapasite oluştururken, kapasiteye atanan çalışma alanlarının tutulacağı bir bölge belirtebilir. Bu işlem Multi-Geo olarak adlandırılır. Multi-Geo ile, kuruluşlar içeriği belirli bir bölgedeki veri merkezlerine dağıtarak veri yerleşimi gereksinimlerini karşılayabilir. Bu bölge Microsoft 365 aboneliğinin tutulduğunu bölgeden farklı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium için Multi-Geo desteği.

Kapasite yönetimi

Premium kapasitelerin yönetimi kapasite oluşturma veya silmeyi, yönetici atamayı, çalışma alanı atamayı, iş yüklerini yönetmeyi, izlemeyi ve kapasite performansını iyileştirmek amacıyla ayarlamalar yapmayı içerir.

Genel yöneticiler ve Power BI hizmeti yöneticileri kullanılabilir sanal çekirdeklerden Premium kapasite oluşturabilir veya mevcut Premium kapasitelerde değişiklik yapabilir. Kapasite oluşturulurken kapasite boyutu ile coğrafi bölgesi belirtilir ve kapasiteye en az bir kapasite yöneticisi atanır.

Kapasiteleri oluşturma işleminde yönetim görevlerinin çoğu Yönetim portalında tamamlanır.

Çalışma Alanım'ın seçili olduğu Power BI Yönetim portalını gösteren ekran görüntüsü.

Kapasite yöneticileri kapasiteye çalışma alanları atayabilir, kullanıcı izinlerini yönetebilir ve başka yöneticiler atayabilir. Kapasite yöneticileri ayrıca iş yüklerini yapılandırabilir, bellek ayırmalarını ayarlayabilir ve kapasitenin aşırı yükle karşılaşması halinde işlemleri sıfırlayarak kapasiteyi yeniden başlatabilir.

Power BI Yönetim portalındaki kapasite yönetimini gösteren ekran görüntüsü.

Yine kapasite yöneticileri kapasitenin sorunsuz çalıştığından emin olunmasını sağlayabilir. Doğrudan Yönetim portalında veya Premium kapasite ölçümleri uygulamasını kullanarak kapasitenin durumunu izleyebilirler.

Kapasite oluşturma, yönetici atama ve çalışma alanı atama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasiteleri yönetme. Roller hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI ile ilgili yönetici rolleri.

İzleme

Premium kapasitelerin izlenmesi yöneticilerin kapasitelerin nasıl performans gösterdiğini anlamasını sağlar. Kapasiteler Yönetim portalı veya Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulaması kullanılarak izlenebilir.

Portalda izleme, son yedi gün içinde kapasitenizde yerleştirilen yükleri ve kullanılan kaynakları gösteren, ortalaması alınmış üst düzey ölçümlere hızlı bir bakış sağlar.

Power BI Yönetim portalındaki kapasite durumunu gösteren ekran görüntüsü.

Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulaması kapasitenizin performansıyla ilgili en ayrıntılı bilgileri sağlar. Uygulamada bir üst düzey pano ve daha ayrıntılı raporlar sağlanır.

Ölçüm uygulama panosu

Uygulamanın panosunda bir ölçüm hücresine tıklayarak daha kapsamlı bir raporu açabilirsiniz. Raporlarda, ayrıntılı ölçümler ve kapasitelerinizi sorunsuz çalıştırmayı sürdürmek için ihtiyacınız olan en önemli bilgilerde detaya gitmek için filtreleme özelliği sağlanır.

Sorgu bekleme süresi sayılarının düzenli aralıklarla zirve yapması olası CPU doyma noktasına işaret eder

Kapasiteleri izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Yönetim portalında izleme ve Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulamasıyla izleme.

Kapasiteleri iyileştirme

Premium yatırımınızdan kullanıcılarınız için iyi performansı ve kendiniz için de en yüksek değeri elde ettiğinizden emin olmak açısından, kapasitelerinizi en iyi şekilde kullanabilmeniz kritik önem taşır. Yöneticiler önemli ölçümleri izleyerek performans sorunlarını en iyi nasıl giderebileceklerini saptayabilir ve gerekli önlemi alabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasiteleri iyileştirme ve Premium kapasite senaryoları.

Kapasite REST API'leri

Power BI REST API'leri bir Kapasite API'leri koleksiyonu içerir. Yöneticiler API'lerle Premium kapasitenizin çeşitli yönlerini programlı olarak yönetebilir. Örneğin iş yüklerini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir, kapasiteye çalışma alanları atayabilir ve daha birçok işlem yapabilirler.

Büyük veri kümeleri

SKU'ya bağlı olarak, Power BI Premium boyunu en çok 10 GB olan Power BI Desktop (.pbix) model dosyalarının karşıya yüklenmesini destekler. Model yüklendiğinde, Premium kapasiteye atanmış bir çalışma alanında yayımlanabilir. Ardından veri kümesi boyutu 12 GB’a ulaşana kadar yenilenebilir.

Boyutla ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Büyük veri kümeleri yoğun kaynak kullanabilir. Bir GB'tan büyük veri kümeleri için en az bir P1 veya A4 SKU'nuz olmalıdır. Büyük veri kümelerini A3 düzeyine kadar olan A SKU'larını kullanan çalışma alanlarında yayımlama işlemi başarılı sonuç verebilse de bu veri kümelerini yenileme işlemi yapılamaz.

Aşağıdaki tabloda, Power BI hizmeti bir .pbix dosyasını karşıya yüklemek veya yayımlamak için önerilen SKU'lar gösterilmektedir:

SKU .pbix dosyasının boyutu
P1/A4 3 GB'a kadar
P2/A5 En fazla 6 GB
P3/A6, P4/A7 ve P5/A8 En fazla 10 GB

Not

PPU kapasitesi kullanırken boyutu 10 GB'a kadar olan .pbix dosyalarını karşıya yükleyebilir veya yayımlayabilirsiniz.

Büyük veri kümesi depolama biçimi

Bir veri kümesinde Büyük veri kümesi depolama biçimi ayarını etkinleştirirseniz, .pbix dosya boyutu sınırlamaları dosyaları karşıya yükleme veya yayımlama işlemleri için geçerli olmaya devam eder. Büyük veri kümesi depolama biçimi, karşıya yükleme boyutu sınırını etkilemez. Ancak artımlı yenileme ve büyük veri kümesi depolama biçimi etkinleştirilmiş şekilde hizmette yayımlanan veri kümeleri bu sınırların üzerine çıkabilir. Büyük veri kümesi depolama biçiminde veri kümesi boyutu yalnızca Power BI Premium kapasitesi boyutuyla sınırlıdır.

Power BI veri kümeleri, sorgu performansını iyileştirerek büyük veri kümeleri üzerinde daha hızlı kullanıcı etkileşimine olanak tanımak için verileri yüksek oranda sıkıştırılmış bellek içi önbellekte depolayabilir. Daha önce Power BI Premium'da veri kümeleri sıkıştırma sonrası 10 GB ile sınırlıydı. Daha büyük modellerle sınırlama kaldırıldı. Veri kümesi boyutları yalnızca kapasite boyutuyla veya yönetici tarafından ayarlanan boyut üst sınırıyla sınırlanır. Böyle büyük veri kümesi boyutlarının etkinleştirilmesi, Power BI veri kümesi boyutlarının Azure Analysis Services model boyutlarıyla daha iyi hizalanmasına olanak tanır.

.pbix dosyalarınız, verileri yüksek oranda sıkıştırılmış durumda gösterir. Muhtemelen veriler belleğe yüklenirken genişletilir ve veri yenileme sırasında birkaç kez daha genişletilebilir.

Büyük veri kümeleri için zamanlanmış yenileme çok uzun sürebilir ve yoğun kaynak kullanabilir. Bunu göz önünde bulundurarak çok fazla örtüşen yenileme zamanlamamak önemlidir. Daha hızlı ve daha güvenilir olmasının yanı sıra daha az kaynak tükettiği için artımlı yenileme yapılandırılması önerilir.

Veritabanı en son uzun bir süre önce kullanılmışsa, büyük veri kümelerinin ilk raporunun yüklenmesi uzun zaman alabilir. Yüklenmesi nispeten uzun süren raporların ilerleme durumunu göstermek için bir yükleme çubuğu görüntülenir.

Premium kapasitede sorgu başına bellek ve süre sınırları çok daha yüksek olsa da filtre ve dilimleyicileri kullanarak görsel öğeleri yalnızca gerekli öğelerin görüntüleneceği şekilde kısıtlamanız önerilir.

Artımlı yenileme

Artımlı yenileme, Power BI Premium’da ve Power BI Pro’da büyük veri kümelerini bulundurmanın ve tutmanın çok önemli bir parçasını sağlar. Artımlı yenilemenin birçok avantajı vardır; örneğin, yalnızca değiştirilen verilerin yenilenmesi gerektiğinden yenilemeler daha hızlıdır. Yenilemeler daha güvenilir olur çünkü geçici veri kaynaklarına uzun süreli bağlantıların sürdürülmesi gerekli değildir. Kaynak tüketimi azaltılır çünkü yenilenecek verilerin daha az olması, belleğin ve diğer kaynakların genel tüketimini azaltır. Artımlı yenileme ilkeleri Power BI Desktop tanımlanır ve hizmete uygulanır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri kümeleri için artımlı yenileme.

Sayfalandırılmış raporlar

Premium 2. Nesil'deki tüm EM, A ve P SKU'larında desteklenen sayfalandırılmış raporlar, SQL Server Reporting Services'daki Rapor Tanım Dili (RDL) teknolojisini temel alır. RDL teknolojisine dayansa da, şirket içinde yükleyebileceğiniz indirilebilir bir raporlama platformu olan ve Power BI Premium'da da sağlanan Power BI Rapor Sunucusu ile aynı değildir. Sayfalandırılmış raporlar yazdırılabilen ve paylaşılabilen bir sayfaya sığacak şekilde biçimlendirilir. Tablo birden fazla sayfaya yayılsa bile veriler bir tabloda gösterilir. Kullanıcılar ücretsiz Power BI Rapor Oluşturucusu Windows Desktop uygulamasını kullanarak sayfalandırılmış raporlar yazar ve bunları hizmette yayımlar.

Power BI Premium'da Sayfalandırılmış raporlar, Yönetim portalı kullanılarak bir kapasite için etkinleştirilmesi gereken bir iş yüküdür. Kapasite yöneticileri bunu etkinleştirebilir ve ardından kapasitenin genel bellek kaynaklarının bir yüzdesi olarak bellek miktarını belirtebilir. Diğer iş yükü türlerinden farklı olarak Premium sayfalandırılmış raporları kapasite içinde kapsanan bir alanda çalıştırır. İş yükünün etkin olup olmadığına bakılmaksızın, bu alan için belirtilen en büyük bellek kullanılır. Varsayılan değer %20'dir.

Veri Akışlarına özgü premium özellikler

Veri akışları Power BI Pro, Kullanıcı Başına Premium (PPU) ve Power BI Premium kullanıcıları için desteklenir. Bazı özellikler yalnızca Power BI Premium aboneliği veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisansıyla kullanılabilir. Bu makalede Kullanıcı Başına Premium (PPU) ve Yalnızca Premium özellikleri ve kullanımları açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri akışlarına özgü Premium özellikler.

Dağıtım İşlem Hatları

Dağıtım işlem hatları aracı, BI oluşturucularının kurumsal içeriğin yaşam döngüsünü yönetmesine olanak sağlar. Bu araç, Premium kapasiteye sahip bir kuruluştaki oluşturucular için verimlidir ve yeniden kullanılabilir. Dağıtım işlem hatları, içerik kullanıcılar tarafından tüketilmeden önce oluşturucuların Power BI hizmeti Power BI içeriği geliştirmesini ve test etmesini sağlar. İçerik türleri raporlar, sayfalandırılmış raporlar, panolar ve veri kümeleridir.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz . Dağıtım İşlem Hatlarına Giriş.

Power BI Rapor Sunucusu

Power BI Premium'a dahil edilen Power BI Rapor Sunucusu, web portalı olan şirket içi bir rapor sunucusudur. Şirket içinde BI ortamınızı oluşturabilir ve raporları kuruluşunuzun güvenlik duvarının arkasında dağıtabilirsiniz. Rapor Sunucusu, kullanıcıların SQL Server Reporting Services'in zengin, etkileşimli ve kurumsal raporlama özelliklerine erişmesini sağlar. Kullanıcılar daha iyi, daha hızlı kararlar alabilmek için verileri görsel olarak inceleyebilir ve desenleri hızla keşfedebilir. Rapor Sunucusu kendi koşullarınızda yönetmenizi sağlar. Gerekirse zamanı geldiğinde Power BI Rapor Sunucusu buluta geçişi kolaylaştırır ve kuruluşunuz bulutta tüm Power BI Premium işlevselliğinin avantajından yararlanabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Rapor Sunucusu.

Sınırsız içerik paylaşma

P Premium SKU'ları ile, kuruluşunuzun içinde veya dışında olan herkes bireysel lisans satın almadan sayfalandırılmış ve etkileşimli raporlar da dahil olmak üzere Power BI içeriğinizi görüntüleyebilir. P SKU'ları, ücretsiz Power BI kullanıcılarının Power BI hizmeti Power BI uygulamalarını ve paylaşılan içeriği tüketicisine izin verir. EM Premium SKU'ları sınırsız içerik paylaşımını desteklemez, ancak uygulamalara eklemeyi destekler.

İçerik paylaşımı

Premium, içeriği görüntüleyen alıcılar için Pro veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisansları gerektirmeden Pro kullanıcıları tarafından içeriğin yaygın olarak dağıtılmasını sağlar. İçerik oluşturucular için Pro veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisansları gereklidir. Oluşturucular veri kaynaklarına bağlanır, verileri modeller ve çalışma alanı uygulamaları olarak paketlenen raporlar ve panolar oluşturur. Pro veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisansı olmayan kullanıcılar, yalnızca Görüntüleyici rolüne sahip oldukları sürece Power BI Premium kapasitedeki bir çalışma alanına erişmeye devam edebilir. Diğer roller için Pro veya PPU lisansı gereklidir.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI lisansı.

Power BI Premium’da Analysis Services

Kuruluş başarısı kanıtlanmış Microsoft Analysis Services VertiPaq altyapısı, Power BI Premium çalışma alanlarını ve veri kümelerini destekler. Analysis Services, açık kaynak XMLA protokolünü destekleyen istemci kitaplıkları ve API’ler aracılığıyla programlama ve istemci uygulama ve araç desteği sağlar. Varsayılan olarak, Power BI Premium kapasite veri kümesi iş yükleri bir XMLA uç noktası aracılığıyla Microsoft ve üçüncü taraf istemci uygulamalarından ve araçlarından gelen salt okunur işlemleri destekler. Kapasite yöneticileri, uç nokta üzerinden okuma/yazma işlemlerini devre dışı bırakma veya bu işlemlere izin verme tercihini yapabilir.

Salt okunur erişim sayesinde, SQL Server Management Studio (SSMS) ve SQL Server Profiler gibi Microsoft araçları ile DAX Studio ve veri görselleştirme uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları XMLA, DAX, MDX, DMV ve Trace olaylarını kullanarak Premium veri kümelerine bağlanabilir ve bunları sorgulayabilir. Okuma/yazma erişimi sayesinde, Analysis Services projeleri uzantısına veya açık kaynaklı Tablosal Düzenleyici’ne sahip Visual Studio gibi kurumsal modelleme araçları, tablosal modelleri Premium çalışma alanlarına veri kümesi olarak dağıtabilir. Son olarak, SSMS gibi araçlar sayesinde yöneticiler, betik meta veri değişikliklerinde ve gelişmiş veri yenileme senaryolarında Tablosal Model Betik Dilini (TMSL) kullanabilir.

Dikkat

XMLA uç noktası ve üçüncü taraf araçları, kuruluşların perspektif oluşturmasına olanak tanır. Power BI, Live Connect modellerinin veya raporlarının üzerinde rapor oluştururken perspektifleri dikkate almaz. Bunun yerine Power BI, Power BI hizmeti yayımlandıktan sonra veri modelindeki tüm öğeleri gösteren ana modeli gösterir. Azure Analysis Services modeliniz perspektif kullanıyorsa, bu modelleri Power BI Premium taşımamalısınız veya geçirmemelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısı.

SSMS

Sonraki adımlar