Power BI için kılavuzGuidance for Power BI

Burada Power BI için kılavuzluğu ve önerilen yöntemleri bulacaksınız.Here you will find the guidance and recommended practices for Power BI. Kılavuz güncelleştirilecek ve buna eklemeler yapılacaktır.Guidance will continue to be updated and added to.

Veri modellemeData modeling

RehberGuidance AçıklamaDescription
Yıldız şemasını ve Power BI açısından önemini anlamaUnderstand star schema and the importance for Power BI Yıldız şeması tasarımını ve bunun performans ve kullanılabilirlik için iyileştirilmiş Power BI veri modellerinin geliştirilmesine neden uygun olduğunu açıklar.Describes star schema design and its relevance to developing Power BI data models optimized for performance and usability.
İçeri Aktarma modellemesi için veri azaltma teknikleriData reduction techniques for Import modeling İçeri Aktarma modellerine yüklenen verileri azaltmaya yardımcı olacak farklı teknikleri açıklar.Describes different techniques to help reduce the data loaded into Import models.

DAXDAX

RehberGuidance AçıklamaDescription
DAX: DIVIDE işleviyle bölme işlecini (/) karşılaştırmaDAX: DIVIDE function vs divide operator (/) DAX içinde DIVIDE işlevinin düzgün kullanımını açıklar.Describes proper use of the DIVIDE function within DAX.

Veri akışlarıDataflows

RehberGuidance AçıklamaDescription
Veri akışları en iyi yöntemiDataflows best practice Power BI'da veri akışları tasarlamaya yönelik en iyi yöntemleri açıklar.Describes best practices for designing dataflows in Power BI.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community