Power BI raporlarında göstergeleri biçimlendirme ve uygulamaya yönelik ipuçlarıTips to format and implement legends in Power BI reports

Bu makale Power BI raporları tasarlayan rapor yazarlarının göstergeleri biçimlendirir ve uygularken yararlanmasına yöneliktir.This article targets you as a report author designing Power BI reports, when formatting and implementing legends.

Power BI raporlarınızdaki göstergeleri biçimlendirmeye ve uygulamaya yönelik en etkili altı ipucunun gösterildiği videoyu izleyin.Watch the video demonstrating the top six tips to format and implement legends in your Power BI reports.

İpuçlarıTips

Power BI raporlarında göstergeleri biçimlendirme ve uygulamaya yönelik en etkili altı ipucu özetle şunlardır:In summary, the top six tips to format and implement legends in Power BI reports include:

  1. Gösterge değişkenlerini sıralayınSort legend variables
  2. Göstergeye öykününEmulate a legend
  3. Göstergeleri boyutlandırın ve konumlandırınSize and positioning legends
  4. Kesilmiş göstergeleri düzeltinSolve truncated legends
  5. Stil biçim seçeneklerini eşleştirinMatch style format options
  6. Bağlamına uygun kapsamlı görseller hazırlayınCraft comprehensive visuals with context

Sonraki adımlarNext steps

Bu makaleyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information related to this article, check out the following resources: