Power BI raporlarında yer alan analizleri şekil, görüntü ve simgelerle geliştirmeye yönelik ipuçlarıTips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports

Bu makale Power BI raporları tasarlayan ve görselleri şekiller, görüntüler veya simgelerle geliştiren rapor yazarlarına yöneliktir.This article targets you as a report author designing Power BI reports, enhancing visuals with shapes, images, or icons.

Power BI raporlarında yer alan analizleri şekiller, görüntüler ve simgelerle geliştirmeye yönelik en faydalı dört ipucunu gösteren videoyu izleyin.Watch the video demonstrating the top four tips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports.

İpuçlarıTips

Kısaca, Power BI raporlarında yer alan analizleri şekil, görüntü ve simgelerle geliştirmeye yönelik en faydalı dört ipucu şunlardır:In summary, the top four tips to improve analysis with shapes, images, and icons in Power BI reports include:

  1. Raporları erişilebilirlik için tasarlamaDesign reports for accessibility
  2. Bağlam için çizim alanı görüntülerini kullanmaUse plot area images for context
  3. Bilgileri iletmek için görüntüleri kullanmaUse images to convey information
  4. Rapor tasarımlarını zenginleştirmek için simge eklemeAdd icons to enrich report designs

Sonraki adımlarNext steps

Bu makaleyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information related to this article, check out the following resources: