Veri almaGetting data

Veriler Power BI'ın temelini oluşturur.Data is at the heart of Power BI. Bu Destekli Öğrenim bölümünde Power BI’dan nasıl veri alacağınızı ve bu verilerle nasıl çalışacağınızı öğrenirsiniz.In this Guided Learning section, you learn how to get and work with data in Power BI.