Yayımlama ve paylaşmaPublishing and sharing

Verilerin asıl gücü, başkalarıyla paylaşıldığında ortaya çıkar. Power BI veri öngörülerinizi yayımlamayı, dışarı aktarmayı, paylaşmayı ve dağıtmayı öğrenin.Data is most powerful when shared with others - learn how to publish, export, share, and distribute your Power BI data insights.