İşlevsel Uygulama Danışmanı öğrenme kataloğuFunctional Application Consultant learning catalog

Bir iş etki alanı için uygulama uzmanı mısınız?Are you an implementation expert for a business domain?

Aşağıdaki katalog, temel bilgilerden belirli etki alanlarına ve en temel konulardan en gelişmiş olanlara doğru ilerleyecek şekilde düzenlenmiştir.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. İçerik birden fazla biçimde sunulursa ihtiyaçlarınıza en uygun biçimi seçebilmeniz için size ulaşırız.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

İşlevsel danışmanlar için, iş-görev analizi araştırmamız herkesin temel içerik kümesini ve bir etki alanını anlamasının gerektiğini gösterdi.For functional consultants, our job-task analysis research showed that everyone must understand the core content set as well as a domain area.

Kullanmaya başlayınGet started

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Star Wars verileri ile Power BI’ın en gelişmiş özelliklerine ilişkin kılavuz - Gil RavivA walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data - Gil Raviv Tüm Power BI Ürünlerinde Jedi Ustası Olun – Star Wars verileri ile Power BI’ın en gelişmiş özelliklerine ilişkin kılavuz, Gil RavivBe a Full Stack Power BI Jedi - A walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data by Gil Raviv YouTube videosuYouTube video 58 dk 51 sn58 min 51 sec
Power BI ile çalışmaya başlamaGetting Started with Power BI Power BI’ı kullanmaya nasıl başlayacağınızı mı merak ediyorsunuz?Wondering how to get started with Power BI? İlk kez verilere nasıl bağlanacak ve onları nasıl görselleştireceksiniz?How to connect to data and visualize it for the first time? Power BI’ı kullanmaya hızlı bir başlangıç yapmayı ve hiç zaman harcamadan iş verilerinizden içgörüler elde etmeyi öğrenin.Learn how to quickly get started with Power BI and get insights from your business data in no time. Web SemineriWebinar
İçgörü Destekli bir İşletme OlmaHow to Become an Insights-Driven Business Büyük işletmeler ve kuruluşlar için verilerini analiz etmek ve bunları kullanarak eyleme dönüştürülebilir içgörüler oluşturmak önemlidir.It’s important for enterprises and large organizations to analyze their data and use it to create actionable insights. Forrester Research’e göre bu beceriler içgörülerle yönlendirilen bir işletme olmanın anahtarıdır.According to Forrester Research, these capabilities are key to becoming an insights-driven business. Bu web seminerini izleyin ve iş sonuçlarının neden içgörüler tarafından yönlendirilmesi gerektiğini öğrenin.Watch this webinar to learn why business outcomes should be driven by insights. Web SemineriWebinar
20 Dakika İçinde Bir Power BI Panosunda Aradıklarınızı Bulmayı ÖğreninLearn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes Hiç bir Power BI Panosunu açıp ne yapmanız gerektiğini anlayamadığınız oldu mu?Have you ever opened a Power BI Dashboard just to think, now what? Bir panoda sizin için önemli olan verileri nasıl bulabileceğinizi bilmediğiniz durumlarla karşılaştınız mı?How do I navigate through this to find the data that’s important to me? “Bir şeyleri bozma” korkusuyla filtre ve dilimleyici kullanımınızı kısıtlıyor musunuz?Do you limit your use of filters & slicers for fear of ‘breaking something’? Hiç korkmayın. Bize katılarak bir Power BI panosunda aradıklarınızı nasıl bulabileceğinizi öğrenin.Fear not, join us to learn how to navigate your way through a Power BI dashboard. Web SemineriWebinar
Microsoft Power BI YouTube kanalıMicrosoft Power BI YouTube channel Microsoft Power BI ürün ekibinin sağladığı içeriğin bulunduğu YouTube kanalıYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team VideolarVideos
Nine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics (Büyük Veri Analizinin Geleceğini Şekillendiren Dokuz Eğilim)Nine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics CIO’lara ve diğer BT liderlerine göre dokuz önemli büyük veri eğilimini ve güçlüğünü öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn about nine important big data trends and challenges, according to CIOs and other IT leaders. Bu içgörüleri kuruluşunuzun büyük veri işlemlerini geliştirmek için kullanın.Use their insights to improve your organization’s big data issues. Web SemineriWebinar
Power BI ile Modern ve Kurumsal İş Zekasının GeleceğiPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI Bu web seminerini izleyin ve en son Power BI özellikleri hakkında bilgi edinin.Watch this webinar to learn about the latest Power BI capabilities. Power BI Mühendislik Genel Müdürü Arun Ulagaratchagan ile Power BI Teknolojiden Sorumlu Başkanı Amir Netz bu özellikleri ortaya koyacak ve gelecekte bizi nelerin beklediğini tartışacak.Arun Ulagaratchagan, General Manager of Power BI Engineering, and Amir Netz, Chief Technology Officer of Power BI, will showcase these features and discuss what's coming next. Ayrıca modern ve kurumsal BI’ı birleştirme ve büyük veriler için self servis BI’ı yaygınlaştırma yönündeki Power BI vizyonunu da öğreneceksiniz.You’ll also learn about the Power BI vision for unifying modern and enterprise BI, and expanding self-service BI for big data. Power BI’ın analistlerin elini güçlendirerek ve çevik kurumsal BI sağlayarak kuruluşunuzda büyük veri kültürünü oluşturmanıza nasıl olanak sağladığını keşfedin.Discover how Power BI enables you to build a data culture in your organization by empowering analysts and enabling agile enterprise BI. Web SemineriWebinar
Power BI: Doğru AnalizPower BI: Analytics Done Right Tüm Analytics ve Excel meraklılarına sesleniyoruz: Herkesin kullanmak isteyeceği harika raporlar hazırlamayı öğrenin, içgörüleri kolayca anlaşılabilen ve güzel görünen bir biçimde paylaşın, karmaşık verilerden oluşan siloları güvenli bir şekilde parçalara ayırarak bunlara daha kolay erişilmesini sağlayın.Calling all Analytics and Excel visionaries: learn how to make beautiful reports people want to use, share appealing insights that are easy to understand, and securely break silos of complex data to make it accessible. Ürünlerle ilgili yeniliklerin yanı sıra modern kurumsal BI ve self servis BI konusundaki vizyonumuzu paylaşarak kurumunuzun veri odaklı bir kültür oluşturmasını sağlayabiliriz.We'll share new product innovations and our vision for modern enterprise BI and self-service BI; enabling your organization to build a data-driven culture. Web SemineriWebinar
Yapay zeka BI’ı üç farklı şekilde değiştiriyorThree Ways AI Is Changing BI Analistler açısından paydaşlarının içgörüleri hızla ve etkili bir yöntemle bulmasına yardımcı olmak için verileri araştırmak ve görselleştirmek kritik önem taşıyor.It’s crucial for analysts to investigate and visualize data to help their stakeholders find insights quickly and effectively. Daha önce yöneticiler bir şeyin ne olduğunu ve ne zaman olduğunu sorarken, iş taleplerinin geçirdiği evrim sonucu şimdi neden olduğunu ve gelecekte neler olacağını öğrenmek istiyor.Business demands have evolved from executives asking what and when something happened, to asking why it happened—and what will occur in the future. Yapay zekayı (AI) iş zekasıyla (BI) buluşturan üç veri içgörüsü fırsatını öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn about three data insight opportunities that blend AI with business intelligence (BI). Web SemineriWebinar
Power BI’ın gücünü ortaya çıkarma – ipuçları ve püf noktaları, Philip SeamarkUnleash the Power of Power BI – tips and tricks by Philip Seamark Güney Yarıkürede yapılan en büyük Power BI dağıtımı çerçevesinde size bazı ayrıntılarda yol gösteren, nasıl kullanıldığını ve BI gereksinimlerini nasıl karşıladığını açıklayan Philip Seamark’a katılın.Join Philip Seamark as he walks through some of the details around the largest deployment of Power BI in the Southern Hemisphere, how it's used, and how it meets their BI needs. Bu oturum Power BI raporlarınızı geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli ipuçları ve püf noktaları da içeriyor.This session will cover a variety of tips and tricks to help you enhance your Power BI reports. Web SemineriWebinar 53 dk 47 sn53 min 47 sec
Power BI nedir?What is Power BI? Power BI’a genel bakışOverview of Power BI Web sitesiWebsite Okuma süresi 3 dakika3 minutes to read
Power BI Desktop’ta DAX kullanmaUse DAX in Power BI Desktop Bu öğrenme yolunda, Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) tanıtılmakta ve hesaplamalarla veri modellerini geliştirmek için gereken temel beceriler sağlanmaktadır.This learning path introduces Data Analysis Expressions (DAX) and provides you with foundational skills required to enhance data models with calculations. Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz ücretsiz ve çevrimiçi öğrenme yoluFree, self-paced online learning path 4 sa 30 dk4 hr 30 min

En İyi YöntemlerBest Practices

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
PowerBI.Tips sahiplerinden Power Püf Noktaları, İpuçları ve AraçlarıPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips PowerBI.Tips’in sahiplerinden Power Püf Noktaları, İpuçları ve Araçları Bu çok özel kullanıcı grubunun toplantısında PowerBI.Tips’in sahipleri ve Power BI MVP’leri Seth Bauer ile Mike Carlo son 18 ay içinde http://PowerBI.Tips ‘de yayımladıkları Power Püf Noktaları, İpuçları ve Araçları ile ilgili çok çeşitli bilgileri sizinle paylaşacaklar.Power Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Baur and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Tanıtımda sorgu düzenleyicisine veri türleri ekleyen ve en son Power BI düzen tekliflerini (ve en son düzenleri “Cool Blue” turunu) içeren tema oluşturucularının tanıtımı da yapılacak.Demo’s to include their theme generator, adding data types within the query editor and their latest offering Power BI layouts (and a tour of their latest layout “Cool Blue”). Web SemineriWebinar 1 sa 7 dk 40 sn1 hr 7 min 40 sec
Power BI ile Veri Modelleme Becerilerinizi GüçlendirinStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI Power BI modelleme becerilerinizi bir üst düzeye taşımak için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to take your Power BI modeling skills to the next level. Power BI bellek içi analiz altyapısı, veri ilişkilerini oluşturma ve yönetme, Veri Analizi İfadelerini (DAX) kullanarak bağlamı filtreleme hakkında bilgi edinin.Learn about the Power BI in-memory analytics engine, strategies for creating and managing data relationships, and how to use Data Analysis Expressions (DAX) filter context. Power BI veya Azure Analysis Services ile tüm modelleme zorluklarının üstesinden gelmeyi öğrenin.Find out how to master any modeling challenge with Power BI or Azure Analysis Services. Web SemineriWebinar
İyi Bir Raporu HARİKA Bir Rapora Dönüştürme... Transforming A Report From Good to GREAT... İyi tasarlanmış bir Power BI Raporu teslim edememek en yaygın raporlama sorunu olabilir.Failing to deliver a well-designed Power BI Report is perhaps the most common reporting pitfall. Anlamlı ve kolay anlaşılır bir şekilde gösterilmiyorsa, verilerin kaliteli olması ne işe yarar?What good is quality data if it is not presented in a way that is meaningful or easily understood? Ön bilgisi olmayan birisi açıklamaya gerek kalmadan raporu hemen anlayabilmeli ve göstermek istediğiniz önemli öğelere hızla dikkati çekilebilmelidir.Someone without any prior knowledge should be able to quickly understand a report without explanation and be quickly drawn to the key elements you want them to view. Bu web seminerinde, verileri canlandıran kolay öğrenme tekniklerini kullanarak Power BI ile raporlamada yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda size yol gösterilir.This webinar will walk through the common dos and don’ts of reporting in Power BI, using easy-to-learn techniques that bring data to life. Web SemineriWebinar

Örnek Olay İncelemeleriCase Studies

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Paketlenmiş Tüketici Ürünleri Üreticileri ve Perakendecileri için İki Tarafın da Kazançlı Çıkacağı Bir Ortam OluşturmaAchieving a Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers Verilerin hacmi katlanarak artarken, üreticilerin tüketici ihtiyaçlarını anlamasına ve karşılık vermesine yardımcı olma açısından teknoloji kritik bir rol oynar.With data volumes growing exponentially, technology is critical in helping manufacturers understand and react to the needs of consumers. Ayrıca müşterileriyle, perakendeci ve dağıtımcılarla daha etkili ilişkiler kurmalarına da yardımcı olur.It also helps them forge more effective relationships with their customers—the retailers and distributors. İş zekası ve analiz alanında uzmanlaşmış bağımsız bir danışmanlık firması olan Thorogood’un tanıtıldığı bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar featuring Thorogood, an independent consultancy specializing in business intelligence and analytics. Şirketin nasıl küresel üreticilerle birlikte çalışarak stratejik kararları geliştirmek için verilerin kullanıldığı Power BI tabanlı bir çözüm geliştirdiğini öğrenin.Learn how the company has worked with global manufacturers to develop a Power BI-based solution, which utilizes data to improve strategic decisions. Web SemineriWebinar
Applied Intelligence for Sales & Service (Satış ve Hizmet için Uygulamalı Zeka)Applied Intelligence for Sales & Service Müşteri deneyimleri yeni rekabet alanlarıdır.Customer experiences are the new competitive battleground. Tutarlı ve konuyla ilgili etkileşimler yeni değerlerin önünü açar, müşteri katılımını, bağlılığını ve geliri artırır.Consistent and relevant interactions unlock new value, increasing customer engagement, loyalty, and revenue. Avanade’in ister pazarlama kampanyası, ister çevrimiçi müşteri self servis portalı, isterse satış ve servis etkileşimleri olsun, bağlama uygun Sonraki En İyi Eylemi ortaya çıkarmak için modern analizi, yapay zekayı ve otomasyonu nasıl bir araya getirdiğini öğrenin.Learn how Avanade combines modern analytics, artificial intelligence, and automation to surface Next Best Action in context-whether in a marketing campaign, online customer self-service portal, or sales and service interactions. Web SemineriWebinar
Microsoft Power BI Kullanarak Etkili Finansal Panolar OluşturmaBuild Impactful Financial Dashboards Using Microsoft Power BI Bir Finans analisti olarak veriler ve sorgularla mücadele etmek yerine akıllı analizler, içgörüler ve finansal rehberlik sağlayarak müşterilere hizmet vermeye, yani iş yapmaya odaklanamaz mısınız?As a Financial analyst, rather than wrestling with data and queries, wouldn't you rather focus on serving your customer—the business—by providing smart analysis, insights and financial guidance? Microsoft’un büyük sükse yapan en son ve en büyük BI aracı Microsoft Power BI’yla tanışın.Meet Microsoft Power BI: the latest and greatest BI tool by Microsoft that's making waves. Power BI karmakarışık verileri temizlemeyi; birden çok kaynaktan (genel muhasebe, personel gibi) gelen verileri birleştirmeyi; her yerde kullanabileceğiniz sihirli ölçümler tanımlamayı (sayfaları sonsuz formüllerle doldurmaya son); etkileşimli çalışabileceğiniz ve sorular sorabileceğiniz güzel ve etkili görselleştirmeler oluşturmanızı (artık toplantılardan elinizde gereği beklenen yirmi eylem öğesiyle çıkmayacaksınız) süper kolaylaştırıyor.Power BI makes it super easy to clean up messy data; combine data from multiple sources (e.g., general ledger, personnel); define magical measures that you can use everywhere—say goodbye to filling your sheets with endless formulas; and create beautiful and impactful visualizations that you can interact with and ask questions (no more walking out of meetings with twenty action items). Biz Power BI kullanarak gerçek bir finansal pano oluşturma işleminde size yol gösterirken bunların tümünü ve daha fazlasını keşfedin.Discover all of this and more as we walk through building an actual financial dashboard using Power BI. Web SemineriWebinar 1 sa 34 sn1 hr 34 sec
Power BI ile Verilerinizin Hikayesini Anlatma, Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Power BI ile Verilerinizin Hikayesini Anlatma, Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe YouTube videosuYouTube video 59 dk 54 sn59 min 54 sec
Üretimde dijital dönüşüm - kârlılığı maksimum düzeye çıkarmak için analizden yararlanmaDigital transformation in Manufacturing - leverage analytics to maximize profitability Üretimde verimliliği ve kârlılığı geliştirmenin en hızlı yolu CEO’dan hat teknisyenine kadar herkesi gerçek zamanlı performans analizinde gelen bilgilerle güçlendirmektir.The fastest way to improve efficiency and profitability in manufacturing is to empower everyone, from the CEO to the line-technician, with real-time analysis of performance. Siparişten tahsilata ulaşma verilerini yakalamak yetmez.Capturing your order-to-cash data isn't enough. Bu verileri kullanıma sokmak için gündelik işlemleri "konuya parmak basan” görsel öğelere dönüştürmek gerekir.Putting that data to work requires turning day-to-day transactions into visual elements that "touch a nerve.” Bu web seminerinde Microsoft ile Blue Margin, Inc. (Veri Analizi ve Veri Platformu alanında Gold İş Ortağı) şirketlerin haftalar içinde nasıl veri odaklı kuruluşlara dönüştürülebileceğini gösterecek.In this webinar, Microsoft and Blue Margin, Inc. (Gold Partner in Data Analytics and Data Platform) will demonstrate how companies can transform into data-driven organizations in a matter of weeks. Zor soruların yanıtlarını ortaya çıkarmak ve üretimle talep arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için analiz kullanan, cirosu 100 milyon Doların üzerindeki bir üreticiyi dinleyin.Hear directly from a $100M+ manufacturer who uses analytics to uncover the answers to difficult questions, and fix misalignments between production and demand." Web SemineriWebinar
İş Günü İK Verilerinizden İçgörüler Elde EtmeHow to Get Insights from Your Workday HR Data İnsan sermayesi yönetim (HCM) sistemleri, stratejik karar almaya yönelik içgörüler sağlarken ve iş gücü yönetimini analiz ederken genellikle esneklikten yoksundur.Human capital management (HCM) systems often lack flexibility when providing insights for strategic decision-making and analyzing workforce management. Bu web seminerine katılın ve Microsoft’un iş ortağı Agile Analytics’in Power BI kullanarak İK Analizi çözümünü nasıl oluşturduğunu öğrenin.Join this webinar to find out how Microsoft partner Agile Analytics created its HR Analytics solution using Power BI. Bu çözüm doğrudan İş Gününden bilgileri almanıza ve bunları kolayca diğer verilerle birleştirip iyileştirme, tahmin ve raporlama için gerçek zamanlı içgörüler elde etmenize olanak tanıyor.The solution enables you to pull information directly from Workday and easily combine it with other data to get real-time insights for optimization, forecasting, and reporting. Web SemineriWebinar
Microsoft Runs on Power BI: Finansal Planlama ve Analiz KolaylaştıMicrosoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Power BI’ın finansal planlama ve analizi daha kolay ve etkili yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn how Power BI helps you manage financial planning and analysis more easily and effectively. Hedef kitlenize uyarlanmış içeriği kullanarak hiç kodlama yapmadan verilerinize hızla bağlanın, onları yönetin ve özelleştirin.Connect to your data quickly, manage it, and customize it using content tailored to your audience—all with no coding. Web SemineriWebinar
Microsoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern TreasuryMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury Microsoft Treasury grubunun, uygulamalarını buluta taşıyıp analiz ve görselleştirme için Power BI’ı kullanarak 150 milyar ABD doları mal varlığını yönetme ve 190’dan fazla ülkeye dağılmış operasyonları desteklemeyi kapsayan işlerini analiz etme yöntemlerini nasıl değiştirdiğini görmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn how the Microsoft Treasury group changed how they analyze their business, managing $150 billion in assets and supporting operations in over 190 countries, by moving their applications to the cloud, using Power BI for analytics and visualization. Web SemineriWebinar
Matt Allington’la perakende ve toptan satış sektörleri için Power BI akıllı zaman gösterimiPower BI time intelligence for retail and wholesale industries w/ Matt Allington Bu sektörlerde akıllı zaman gösteriminin analiz için nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor.Focusing on how time intelligence can be used for analysis in these industries. Web SemineriWebinar 59 dk59 min
Hem Hasta Sonuçlarını hem de Kârlılığı Geliştirmek İçin Başarısı Kanıtlanmış Sağlık ÇözümleriProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability Sağlık kuruluşları muazzam miktarlardaki verileri hasta içgörülerine ve bu içgörüleri de eyleme dönüştürme güçlüğüyle karşı karşıya kalır.Healthcare organizations face the challenge of turning vast amounts of data into patient insights, and those insights into action. Bu web seminerine kaydolun ve kuruluşunuzun verileri kullanışlı hasta içgörülerine dönüştürmesine yardımcı olacak anlamlı sağlık raporları tasarlamayı öğrenin.Register for this webinar to learn how to design meaningful healthcare reports that will help your organization convert data into useful patient insights. US Medical IT'nin kurucusu ve CEO'su Stephen Cracknell, Healthcare IT Direktörü Stuart Macanliss ve Teksas'da çalışan romatolog Dr. John P. Lavery'den uzman stratejileri ve önerileri alın.Get expert strategies and advice from US Medical IT founder and CEO Stephen Cracknell, Director of Healthcare IT Stuart Macanliss, and Texas-based rheumatologist Dr. John P. Lavery. Web SemineriWebinar
PowerApps ile Power BI’ın öğretmenlere nasıl raporlar içeren uygulamalar sağlayabileceğini görünSee how PowerApps and Power BI can provide school teachers apps with reports Eğitim en öncelikli alan olmalı ve öğretmenlere ihtiyaçları olan tüm araçlar sağlanmalıdır.Education should be the #1 priority and school teachers should be provided all the tools they need. PowerApps, Flow ve Power BI bu araçlar arasında yer alabilir.PowerApps, Flow and Power BI can be part of those tools. Bu web seminerinde Microsoft MVP’si Daniel Christian, bu eğitim uygulaması ve raporunun öğretmenlere öğrencilerinin performansını izleme konusunda nasıl yardımcı olabileceğini gösterecek.In this webinar Daniel Christian, Microsoft MVP will demonstrate how his educational app and report can help school teachers monitor the performance of their students. Daniel PowerApp ve Power BI raporunun arka uç verilerinden yararlanarak nasıl değerli içgörüler sağladığını ortaya koyacak.Daniel will demonstrate his PowerApp and Power BI report leverages the back end data to provide valuable insights. Web SemineriWebinar 43 dk 38 sn43 min 38 sec
Müşterinizin Verilerini Perakende Başarısına DönüştürmeTransform Your Customer Data into Retail Success Bu web seminerine kaydolun ve analizlerinizi çalışır hale getirmeye başlayın.Register for this webinar and start putting your analytics to work. Hitachi Solutions’da Kurumsal Mimar olan Angad Soni, perakende müşterilerinin hem kâr marjını hem de müşteri deneyimini geliştirmek için analizi nasıl kullandığını gösterecek.Angad Soni, an Enterprise Architect with Hitachi Solutions, will demonstrate how retail customers use analytics to improve both the bottom line and the customer experience. Fiyatlandırma stratejinizi, envanter iyileştirme işlemlerinizi ve sosyal verileri kullanımınızı nasıl geliştirebileceğinizi keşfedin.Find out how to enhance your pricing strategy, inventory optimization, and use of social data. Web SemineriWebinar

PanolarDashboards

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Akış Veri Kümeleri ve Gerçek Zamanlı Panolarla Power BI’da GeliştirmeDeveloping in Power BI with Streaming Datasets and Real-time Dashboards Power BI MVP’si Ted Pattision’ın hazırladığı bu web seminerinde akış veri kümeleri, gönderme veri kümeleri ve karma veri kümelerinden oluşan üç farklı türdeki gerçek zamanlı veri kümeleri inceleniyor.This webinar by Power BI MVP, Ted Pattision, examines the three different types of realtime datasets including streaming datasets, push datasets and hybrid datasets. Hem Power BI Hizmet API’sini kullanarak bu üç tür gerçek zamanlı veri kümesinin nasıl oluşturulduğu hem de akış verisi kutucuklarının kullanıldığı gerçek zamanlı panoların nasıl tasarlandığı gösteriliyor.It shows how to create all three types of realtime datasets using the Power BI Service API as well as how to design realtime dashboards using streaming data tiles. Ayrıca bu web semineri Azure olay hub’ı ve Azure Stream Analytics işi oluşturma ve bunları, satırların Power BI’da Uygulama çalışma alanı içindeki bir karma veri kümesine gönderilmesini sağlayacak şekilde yapılandırma işlemlerinde yol gösteriyor.The webinar also walks through the process of creating an Azure event hub and an Azure Streaming Analytics job and configuring them to push rows to a hybrid dataset inside an App workspace in Power BI. Web SemineriWebinar 1 sa 14 sn1 hr 14 sec
Bir Saat İçinde Sıfırdan PanoZero to Dashboard in an Hour Bu oturum boyunca Power BI Desktop’ta veri modeli oluşturma ve bu modeli Power BI Hizmeti ile SharePoint Online’a yayımlama işlemini adım adım göstereceğiz.During this session, we will walk through the process of creating a data model in Power BI Desktop and publishing it to the Power BI Service and SharePoint Online. Web SemineriWebinar 1 sa 20 dk 11 sn1 hr 20 min 11 sec

İdare ve dağıtımGovernance and deployment

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Azure sanal olayında analiz: Azure Synapse Analytics ile içgörü elde etme sürecini hızlandırınAnalytics in Azure virtual event: Accelerate time to insight with Azure Synapse Analytics Azure Synapse Analytics ile veri gölü ve veri ambarı çözümlerinizi nasıl basitleştireceğinizi öğrenmek için bu sanal etkinliğe kaydolun.Register for this virtual event to learn how to simplify your data lake and data warehousing solutions with Azure Synapse Analytics. İsteğe bağlı veya sağlanmış kaynakları kullanarak verileri kendi koşullarınızda sorgulayın.Query data on your terms using on-demand or provisioned resources. Verileri almak, hazırlamak, yönetmek ve sunmak için oluşturulmuş sınırsız analiz hizmetinden yararlanarak içgörü elde etme sürecinizi hızlandırın.Experience a limitless analytics service built to ingest, prep, manage, and serve data, accelerating your time to insight. Web SemineriWebinar
Power BI Mobil Uygulaması ile Çalışmaya BaşlamaGet Started with the Power BI Mobile App Mobil cihazınızı kullanarak verilerinizi yakından izlemeyi öğrenmek için bu web seminerini izleyin.Watch this webinar to learn how to stay up to date with your data using your mobile device. Mobil cihazlar için iyileştirilmiş düzenleri kullanarak deneyiminizi geliştirmeyi, hareket halindeyken verilerinizle etkileşim kurmayı, verilerinize dikkat etmeniz gereken durumlarda anında iletme bildirimleri almayı, mobil cihazınızdan iş arkadaşlarınızla paylaşmayı ve etkileşim kurmayı öğrenin.Find out how to improve your experience by using mobile-optimized layouts, interact with your data on the go, get push notifications when your data needs attention, and share and collaborate with your colleagues from your mobile device. Web SemineriWebinar
Mapbox ve Power BI Kullanarak Yeni Nesil Konum ve Veri AnaliziNext Generation Location and Data Analysis using Mapbox and Power BI Mapbox ile Power BI’ın konum verilerinizi kullanıp yeni nesil haritalarla hikayenizi nasıl anlatabileceğini adım adım gösteren Charles Sterling ve Sam Gehret’e katılın.Join Charles Sterling and Sam Gehret as they walk through how Mapbox and Power BI can use location data to tell your story using next generation maps. Web SemineriWebinar 36 dk 32 sn36 min 32 sec
Power BI Benimseme Çerçevesi Web Semineri 1. Bölüm: Benimseme Veri odaklı kültürü benimsemePower BI Adoption Framework Webinar Part 1: Adoption Adopt a data-driven culture Kuruluşunuzun anlayışını veri odaklı bir kültüre dönüştürün ve Microsoft’tan Power BI’ya yönelik size bir benimseme çerçevesi sunan Web Semineri serisine kaydolun.Shift your organization’s mindset to a data-driven culture and register for the Webinar series that gives you an adoption framework for Power BI from Microsoft. Self servis iş zekasını (BI) benimsemek zordur ve araçları edinmek, yolculuğunuzun yalnızca ilk adımıdır.Self-service business intelligence (BI) adoption is challenging and getting the tools is only the first step of your journey. Başarılı bir benimseme süreci; çalışanlarda, işlemlerde ve teknolojide değişim gerektirir.Successful adoption requires a change in people, processes, and technology. Bu web semineri, beş bölümden oluşan serinin, kuruluşunuz için Power BI’ın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik birinci bölümüdür.This webinar is the first in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. 1. Bölümde Power BI’ı benimsemeye itici güç sağlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturmayı ve kuruluşunuzda veri odaklı bir modele geçmeyi öğrenin.In Part 1, learn how to build a structured approach to drive Power BI adoption and shift to a data-driven model for your organization. Web SemineriWebinar
Power BI Benimseme Çerçevesi Web Semineri 2. Bölüm: İdarePower BI Adoption Framework Webinar Part 2: Governance Microsoft Power BI’ın self servis iş zekasını (BI) benimseme çalışmanızı başarıyla dağıtın.Roll out your self-service business intelligence (BI) adoption of Microsoft Power BI with success. Power BI’ı benimsemede idarenin rolünü ortaya koyan web seminerine katılın.Attend the webinar that outlines the role of governance in Power BI adoption. Hem farklı türlerdeki BI çözümlerine yönelik farklı idare yaklaşımlarını hem de etkili bir self servis BI uygulaması için gereken rolleri ve sorumlulukları öğrenin.Learn the different governance approaches for different types of BI solutions, as well as the roles and responsibilities needed for an effective self-service BI practice. Web SemineriWebinar
Power BI Benimseme Çerçevesi Web Semineri 3. Bölüm: Hizmet Yönetimi Power BI Adoption Framework Webinar Part 3: Service Management Power BI’yı kuruluşunuzda kullanıma almak için etkili bir plan yapın ve etkili hizmet olarak yazılım (SaaS) yönetiminin ayrıntılarını keşfedin.Plan an effective rollout of Power BI for your organization and explore the nuances of effective software as a service (SaaS) management. Bu web semineri, kuruluşunuz için Power BI’ın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik beş bölümden oluşan serinin üçüncü bölümüdür.This webinar is the third in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. 3. Bölümde kiracı yönetimiyle ağ geçidi yönetiminin öğelerini yönetmeyi ve Power BI’ın sorunsuz, başarılı bir şekilde yapılacak dağıtımını planlamayı öğrenin.In Part 3, learn how to manage elements of tenant administration and gateway management and plan a smooth and successful rollout of Power BI. Web SemineriWebinar
Power BI Benimseme Çerçevesi Web Semineri 4. Bölüm: GüvenlikPower BI Adoption Framework Webinar Part 4: Security Bu web semineri, kuruluşunuz için Power BI’ın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik beş bölümden oluşan serinin dördüncü bölümüdür.This webinar is the fourth in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. 4. Bölümde verilerinizin güvenliğini korumayı ve verilerinize uygun erişimi yönetmeyi öğreneceksiniz.In Part 4, learn how to keep your data secure and to manage appropriate access to your data. Web SemineriWebinar
Power BI Benimseme Çerçevesi Web Semineri 5. Bölüm: DağıtımPower BI Adoption Framework Webinar Part 5: Rollout Kuruluş genelinde karar alma becerilerinizi dönüştürün ve Microsoft’tan Power BI için eksiksiz bir benimseme çerçevesi elde edin.Transform your decision-making capabilities organization-wide and gain a complete adoption framework for Power BI from Microsoft. Bu web semineri, kuruluşunuz için Power BI’ın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik beş bölümden oluşan serinin son bölümüdür.This webinar is the final session in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. 5. Bölümde kuruluşunuzun geçişine ve mevcut araçlardan başarılı bir dağıtımı yönlendirirken bireyleri veri odaklı bir kültüre geçme yönünde güçlendirmeye yönelik net yönergeler elde edeceksiniz.In Part 5, get clear guidance on your organization’s transition and drive a successful rollout from existing tools while empowering individuals to shift to a data-driven culture. Web SemineriWebinar
Power BI veri akışlarıyla gelişmiş veri hazırlığıAdvanced data prep with Power BI data flows Genel önizleme aşamasına geçmek üzere olan Power BI veri akışını adım adım açıklayan Charles Sterling ve Anton Fritz’e katılın.Join Charles Sterling and Anton Fritz as they walk through Power BI data flow, whose public preview is just around the corner. Bu oturumda ürün ekibi size Power BI’da veri hazırlığına yönelik yeni ve gelişmiş özellikleri tanıtacak.In this session the product team will introduce you to the new and advanced capabilities for data prep in Power BI. Web SemineriWebinar 56 dk 2 sn56 min 2 sec
Power BI’da DAX Kullanarak Senaryo Analizi Desenleri - Ücretsiz Eğitim AtölyesiScenario Analysis Patterns in Power BI using DAX - Free Training Workshop Power BI’da özel olarak senaryo analizine odaklanan bir dizi tekniği gözden geçiriyoruz.We'll be reviewing a number of techniques specifically around scenarios analysis in Power BI. Power BI’ın yalnızca bir görselleştirme aracı olduğunu düşünmeyin; ham verileriniz üzerinde özel senaryolar çalıştırma gibi şaşırtıcı içgörüler üretebilen güçlü bir analiz altyapısıdır.Don't just think Power BI is just a visualization tool, it is a powerful analytical engine that can produce amazing insights including running custom scenarios on your raw data. Web SemineriWebinar 42 dk 34 sn42 min 34 sec

TümleştirmeIntegration

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Excel ve Power BI ile Gelişmiş AnalizAdvanced Analytics with Excel and Power BI Bu web seminerinde bize katılın ve Microsoft Excel ile Power BI’ın işlerle ilgili karar sürecine nasıl gelişmiş analiz getirdiğini, bu sayede kullanıcıların sorunları çözmek için verilerden yararlı bilgileri ayıklamasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.Join us for this webinar to learn how Microsoft Excel and Power BI bring advanced analytics to the daily business decision process, allowing users to extract useful knowledge from data to solve problems. Web SemineriWebinar
Power BI, PowerApps ve Microsoft Flow ile Günlük İşleri OtomatikleştirmeAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow Power BI milyonlarca kişinin verileri dakikalar içinde işle ilgili değerli içgörülere dönüştürebilmesini sağlıyor.Power BI enables millions of people to convert data into valuable business insights in minutes. Power BI’ın daha da fazlasını başarabilmenizi sağlamak için Microsoft Power platformunun diğer iki bileşeni PowerApps ve Microsoft Flow’u nasıl bir araya getirdiğini öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn how Power BI combines PowerApps and Microsoft Flow—the other components of the Microsoft Power platform—to help you do even more. İşlerinizi düzenlemek ve yeniliklere hız kazandırmak için yeni iş uygulamalarınızı oluşturmayı ve gündelik iş süreçlerinizi otomatikleştirmeyi öğrenin.Find out how to create your own business apps and automate your day-to-day business processes to streamline your business and accelerate innovation. Web SemineriWebinar
Birlikte Daha İyi: Power BI'ın Excel Kullanıcılarına Sağladığı 5 AvantajBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI Excel dünyanın en popüler programlarından biridir.Excel is one of the most popular programs in the world. Milyonlarca kişi ve işletme basit veri girişi ve muhasebeden gelişmiş istatistik ve veri analizine kadar her şey için bu programı kullanır.Millions of individuals and businesses use it for everything from simple data entry and accounting to more advanced statistical and data analytics. Öte yandan birçok kişi Excel’in işlevlerini ciddi düzeyde genişletmek, ayrıca bir yandan zaman kazanıp diğer yandan da verimliliği artırmak için bunu başka bir Microsoft programıyla eşleştirebileceğinin farkında değildir: Power BI.However, many people don’t realize that they can dramatically extend the functionality of Excel—as well as save time and increase their efficiency—when they pair it with another Microsoft program: Power BI. Excel ve Power BI’ı birlikte kullanmanın size ve işletmenize avantaj sağlayabileceğini gösteren beş ayrı nedeni inceleyeceğiz.We’re going to explore five distinct reasons why you and your business can benefit from using Excel and Power BI together. Sonuna geldiğinizde, kuruluşunuzun verilerinizi analiz etme, yorumlama ve bunlardan yararlanma becerisini hemen ortaya koymak için gereken tüm bilgilere sahip olacaksınız.By the end, you should have all the knowledge you need to jumpstart your organization’s ability to analyze, interpret, and capitalize on your data. Web SemineriWebinar
Elektronik Tablonun ötesindeBeyond the Spreadsheet Tüm Excel kullanıcılarına ve Analistlere sesleniyoruz: daha akıllı çalışın, daha fazla değer ortaya koyun ve önemli konulara odaklanın.Calling all Excel users and Analysts: work smarter, deliver more value, and focus on what matters. İnsanların kullanmak isteyeceği güzel raporlar hazırlamayı, verileri iş arkadaşlarınızın açıklamaya gerek kalmadan anlayabileceği bir şekilde görsel olarak paylaşmayı ve bilgilerden anlam çıkarması gereken herkesin (nerede olurlarsa olsunlar) içgörülere erişebilmesini sağlamayı öğrenin.Learn how to make beautiful reports people want to use, share data visually in a way that colleagues can understand without an explanation, and make insights accessible to everyone that needs to make sense of information - wherever they are. Bu çevrimiçi oturumda Microsoft Power BI’ı çalışırken izleyin.See Microsoft Power BI in action in this online session. Web SemineriWebinar
Power BI ve Visio ile doğru içgörüleri almaDraw the right insights with Power BI and Visio Güçlü görsel içgörüler oluşturmak üzere Power BI panoları ile Microsoft Visio diyagramlarını birleştirme hakkında bilgi edinmek için bu web seminerinde bize katılın.Join us for this webinar to learn how to combine Power BI dashboards and Microsoft Visio diagrams to create powerful visual insights. Visio ve Power BI yüksek oranda görsel ve doğal olarak tamamlayıcı özelliktedir.Visio and Power BI are highly visual and naturally complementary. Visio’yu kullanarak birbirine bağlı iş akışları ve gerçek dünya düzenleri gibi örnekleyici diyagramlar oluşturabilirsiniz.Visio lets you create illustrative diagrams, such as interconnected workflows and real-world layouts. Power BI, temel performans göstergelerini ölçmek ve hedefleri izlemek amacıyla grafik ve haritaları kullanarak sezgisel panolar oluşturmanıza yardımcı olur.Power BI helps you build intuitive dashboards using charts and maps to measure key performance indicators and track goals. Web SemineriWebinar
Power BI, Excel ve Microsoft 365: Kurumsal Verilerinizi En İyi Duruma GetirmePower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data Bol bol tanıtım içeren bu oturumda iş analizlerinizi ve içgörülerinizi artırmak için Power BI’da Microsoft Excel’in benzersiz gücünü kullanmayı öğrenin.In this demo-rich session, learn how to use the unique strength of Microsoft Excel in Power BI to boost your business analytics and insights. Web SemineriWebinar
Power BI’ı Dynamics 365 Finance and Operations ile KullanmaUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations Azure Data Lake kullanılarak Power BI raporlama çözümlerinin Dynamics 365 Finance and Operations içine nasıl eklenebileceğini ve buradan nasıl yönetilebileceğini öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn how Power BI reporting solutions can be embedded and managed within Dynamics 365 Finance and Operations using Azure Data Lake. Power BI kullanarak hizmet kesintilerine yol açmadan eyleme dönüştürülebilir içgörüleri hızla teslim etmeyi ve analitik çözümleri kuruluşla paylaşmayı öğrenin.Find out how to quickly deliver actionable insights without service disruptions and share analytical solutions to the enterprise using Power BI. Web SemineriWebinar

GüvenlikSecurity

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Microsoft BI Veri Korumasını Nasıl DeğiştiriyorHow Microsoft Is Changing BI Data Protection BI verilerinizi dışarı aktarılırken bile koruma altına almaya nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için bu web seminerine kaydolun.Register for this webinar to learn how to help keep your BI data protected even when it is exported. Erişim izinlerini tanımlamak için duyarlılık sınıflandırmalarını ve gerçek zamanlı risk analizini etkinleştirin.Enable sensitivity classifications and real-time risk analysis to define access permissions. Web SemineriWebinar 18 dk 49 sn18 min 49 sec
Power BI güvenliğine derinlemesine bakış, Kasper de JongePower BI security deep dive by Kasper de Jonge Power BI ile ilgili önemli konulardan biri de güvenlikti ve bu derinlemesine bakış oturumunda Power BI güvenliğini her yönüyle inceleyeceğiz.One hot topic with Power BI is security, and in this deep dive session we will look at all the aspects of security of Power BI. Kasper verilerinizin nasıl ve nerede depolandığına bağlı olarak günlük oluşturma konusunu açıklayacak ve bilgilerinizi daha da güvenli hale getirmek için ek Azure hizmetlerinden nasıl yararlanacağınızı gözden geçirecek.Kasper will discuss logging where and how your data is stored, and look at how to leverage additional Azure services to make your information even more secure. Web SemineriWebinar 1 sa 7 dk 38 sn1 hr 7 min 38 sec

GörselleştirmelerVisualizations

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Power BI panonuzda gerçek zamanlı görselleştirmeleri kullanarak eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmeGet actionable insights using real-world visualizations in your Power BI dashboard Power BI panonuzda gerçek dünyanın görselleştirmelerinin nasıl kullanılacağını adım adım gösteren Charles Sterling ve Shakun Grover’a katılın.Join Charles Sterling and Shakun Grover as they walk through using real-world visualizations in your Power BI dashboard. Microsoft Visio verilerin görsel olarak bağlamını belirlemek ve süreç akışlarını göstermek için harika bir tuval sunuyor.Microsoft Visio offers the perfect canvas for visually contextualizing data and depicting process flows. İçgörüleri ve eylemleri ortaya çıkarmak için, Power BI için bu yeni Visio görselini kullanarak Visio’nun güçlü görselleştirme özelliklerini doğrudan Power BI panolarında canlandırabilirsiniz.Using the new Visio visual for Power BI, you can easily bring alive Visio's powerful visualization capabilities right within your Power BI dashboards to drive insights and action. Web SemineriWebinar 34 dk 19 sn34 min 19 sec
Power BI Verilerinizden Görsel Oluşturun: Temel Grafik Türleri ve Kullanma YöntemleriMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them Grafik türü görsel analizin en temel yapı taşlarından biridir.Chart type is one the most fundamental building blocks of visual analytics. Grafikleri doğru kullandığımızda doğru desenleri ve netliği oluşturabilir ve kullanıcılarımıza doğru yanıtları sağlayabiliriz.With the right usage of charts, we create the right patterns and clarity, and provide the right answers for our users. Web SemineriWebinar
Tek Kelimeyle Etkileyici—Daha İyi Görselleştirme Tasarımı için İpuçlarıSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design İnsanın görsel sisteminin kendi kuralları vardır; bize belirli yollarla sunulduğunda desenleri kolayca görebiliriz ama başka yollarla sunulduğunda bunlar görünmez olur.The human visual system has its own rules—we can easily see patterns presented to us in certain ways, but in other ways they're invisible. Dolayısıyla önemli ve bilgilendirici desenlerin göze çarpmasını sağlamak için, bilgileri görüntülerken bazı kurallar uygulayabiliriz. Bu oturumda size bir dizi öncesi ve sonrası örnek durum incelemesi adım adım gösterilecek ve veri görselleştirme tasarımında izleyicilerin dikkatini etkilemek için görsel algının nasıl kullanılacağı öğretilecek.Therefore, we can apply rules for displaying information so that the important and informative patterns stand out. This session will walk you through a series of before-and-after case studies and teach you how to use visual perception to influence audience attention in data visualization design. Web SemineriWebinar
Yeni Power BI ve data.world bağlayıcısı ile genel veya özel veri kümelerini görselleştirmeVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector Microsoft, data.world ile işbirliği yaparak data.world veri kümelerini Power BI Desktop'ta içeri aktarmanıza imkan tanıyan yeni bir veri bağlayıcısı yayınladı.In collaboration with data.world, Microsoft has released a new data connector that allows you to import data.world datasets into Power BI Desktop. data.world ile birlikte veri tutkunlarına verileri daha kolay toplama, yönetme, keşfetme, görselleştirme ve içgörüleri başkalarıyla paylaşma konusunda yardımcı olmaktan dolayı heyecanlıyız.Together with data.world, we’re excited to help data fans more easily collect, manage, explore, visualize and share insights with others. Web SemineriWebinar