Çözüm Mimarları öğrenme kataloğuSolution Architects learning catalog

Müşterilerinizin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun çözümler tasarlıyor musunuz?Do you design solutions that meet your customers' needs and budgets?

Aşağıdaki katalog, temel bilgilerden belirli etki alanlarına ve en temel konulardan en gelişmiş olanlara doğru ilerleyecek şekilde düzenlenmiştir.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. İçerik birden fazla biçimde sunulursa ihtiyaçlarınıza en uygun biçimi seçebilmeniz için size ulaşırız.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

Kullanmaya başlayınGet started

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Microsoft Power BI YouTube kanalıMicrosoft Power BI YouTube channel Microsoft Power BI ürün ekibinin sağladığı içeriğin bulunduğu YouTube kanalıYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team VideolarVideos
Paul Turley'nin SQL Server BI BloguPaul Turley's SQL Server BI Blog Paul Turley'nin 2009’dan bu yana Microsoft veri platformu, SQL Server BI, Veri Modelleme, SSAS Tasarımı, Power Pivot, Power BI, SSRS Gelişmiş Tasarım, Power BI, Panolar ve Görselleştirme alanlarındaki deneyimlerini paylaşmaSharing Paul Turley's experiences with the Microsoft data platform, SQL Server BI, Data Modeling, SSAS Design, Power Pivot, Power BI, SSRS Advanced Design, Power BI, Dashboards & Visualization since 2009 BlogBlog
Guy in a CubeGuy in a Cube Microsoft İş Zekası yığınına (Power BI, Raporlama Hizmetleri ve Analysis Services) odaklanan haftalık bilgi derlemelerinin ve teknik videoların yer aldığı Power BI ile ilgili video blogu.Video blog on Power BI including weekly information roundups and technical videos focusing on the Microsoft Business Intelligence stack (including Power BI, Reporting Services, and Analysis Services). BlogBlog

Örnek Olay İncelemeleriCase Studies

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Hem Hasta Sonuçlarını hem de Kârlılığı Geliştirmek İçin Başarısı Kanıtlanmış Sağlık ÇözümleriProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability Sağlık kuruluşları muazzam miktarlardaki verileri hasta içgörülerine ve bu içgörüleri de eyleme dönüştürme güçlüğüyle karşı karşıya kalır.Healthcare organizations face the challenge of turning vast amounts of data into patient insights, and those insights into action. Bu web seminerine kaydolun ve kuruluşunuzun verileri kullanışlı hasta içgörülerine dönüştürmesine yardımcı olacak anlamlı sağlık raporları tasarlamayı öğrenin.Register for this webinar to learn how to design meaningful healthcare reports that will help your organization convert data into useful patient insights. US Medical IT'nin kurucusu ve CEO'su Stephen Cracknell, Healthcare IT Direktörü Stuart Macanliss ve Teksas'da çalışan romatolog Dr. John P. Lavery'den uzman stratejileri ve önerileri alın.Get expert strategies and advice from US Medical IT founder and CEO Stephen Cracknell, Director of Healthcare IT Stuart Macanliss, and Texas-based rheumatologist Dr. John P. Lavery. Web SemineriWebinar
Applied Intelligence for Sales & Service (Satış ve Hizmet için Uygulamalı Zeka)Applied Intelligence for Sales & Service Müşteri deneyimleri yeni rekabet alanlarıdır.Customer experiences are the new competitive battleground. Tutarlı ve konuyla ilgili etkileşimler yeni değerlerin önünü açar, müşteri katılımını, bağlılığını ve geliri artırır. Avanade’in ister pazarlama kampanyası, ister çevrimiçi müşteri self servis portalı, isterse satış ve servis etkileşimleri olsun, bağlama uygun Sonraki En İyi Eylemi ortaya çıkarmak için modern analizi, yapay zekayı ve otomasyonu nasıl bir araya getirdiğini öğrenin.Consistent and relevant interactions unlock new value, increasing customer engagement, loyalty, and Learn how Avanade combines modern analytics, artificial intelligence, and automation to surface Next Best Action in context-whether in a marketing campaign, online customer self-service portal, or sales and service interactions. Web SemineriWebinar
Üretimde dijital dönüşüm - kârlılığı maksimum düzeye çıkarmak için analizden yararlanmaDigital transformation in Manufacturing - leverage analytics to maximize profitability Üretimde verimliliği ve kârlılığı geliştirmenin en hızlı yolu CEO’dan hat teknisyenine kadar herkesi gerçek zamanlı performans analizinde gelen bilgilerle güçlendirmektir.The fastest way to improve efficiency and profitability in manufacturing is to empower everyone, from the CEO to the line-technician, with real-time analysis of performance. Siparişten tahsilata ulaşma verilerini yakalamak yetmez.Capturing your order-to-cash data isn't enough. Bu verileri kullanıma sokmak için gündelik işlemleri "konuya parmak basan” görsel öğelere dönüştürmek gerekir.Putting that data to work requires turning day-to-day transactions into visual elements that "touch a nerve.” Bu web seminerinde Microsoft ile Blue Margin, Inc. (Veri Analizi ve Veri Platformu alanında Gold İş Ortağı) şirketlerin haftalar içinde nasıl veri odaklı kuruluşlara dönüştürülebileceğini gösterecek.In this webinar, Microsoft and Blue Margin, Inc. (Gold Partner in Data Analytics and Data Platform) will demonstrate how companies can transform into data-driven organizations in a matter of weeks. Zor soruların yanıtlarını ortaya çıkarmak ve üretimle talep arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için analiz kullanan, cirosu 100 milyon Doların üzerindeki bir üreticiyi dinleyin.Hear directly from a $100M+ manufacturer who uses analytics to uncover the answers to difficult questions, and fix misalignments between production and demand. depolama hesabında ayarlanan Yaşam Döngüsü Yönetimi İlkesinden dolayı otomatik olarak arşiv katmanına geri geçirilecek"" Web SemineriWebinar
Power BI Desktop ve SQL Server Analysis Services kullanarak veri modellemeye derinlemesine bakışDeep dive into data modeling using Power BI desktop and SQL Server Analysis Services Hem Power BI Desktop’ta hem de SSAS’de kullanılan Analysis Services modeli karmaşık modelleme sorunlarının çözülmesine olanak sağlar.The Analysis Services model used in both Power BI Desktop and SSAS allows the solving of complex modeling issues. Bu oturumda Power BI Desktop’ın son sürümüyle Analysis Services kullanarak çoka çok ilişkiler gibi bazı karmaşık modelleme sorunlarının çözümünü gözden geçireceğiz.In this session, we will look at solving several complex modeling problems, like many-to-many, using the latest version of Power BI Desktop and Analysis Services. Bu "300. Düzey" web seminerlerinden biridir ve seminerden en iyi şekilde yararlanmak için Power BI Desktop ve veri modelleme konusunda biraz bilginizin olması gerekir.This is a "Level 300" webinar, and you'll need to have some understanding of Power BI Desktop and data modeling to get the most out of it. Web SemineriWebinar 1 sa 5 dk 40 sn1 hr 5 min 40 sec

PerformansPerformance

İçerikContent AçıklamaDescription BiçimFormat UzunlukLength
Power BI raporum yavaş çalışıyor. Ne yapmalıyım? Marco RussoMy Power BI report is slow: what should I do? by Marco Russo Bu oturumda yavaş çalışan bir Power BI raporunun olası nedenlerini analiz etmeniz için size yol gösterilecek.This session will guide you in analyzing the possible reasons for a slow Power BI report. Görev Yöneticisi ile DAX Studio’yu kullanarak rapor düzenini değiştirmenizin gerekip gerekmediğini ya da DAX formüllerinde veya veri modelinde yavaş yanıttan sorumlu olan bir şey olup olmadığını saptayabileceksiniz.By using Task Manager and DAX Studio, you will be able to determine whether you should change the report layout or if there is something in DAX formulas or in the data model that is responsible for the slow response. Bu oturumun sonuna geldiğinizde Power BI raporunda performans sorununu nasıl bulabileceğinizi anlayacak, bu sayede dikkatinizi en önemli soruna odaklayabileceksiniz.At the end of this session, you will understand how to locate a performance bottleneck in a Power BI report so you will focus your attention on the biggest issue. Web SemineriWebinar 34 dk 35 sn34 min 35 sec