Power BI nedir?What is Power BI?

Power BI, birbirinden bağımsız veri kaynaklarınızı tutarlı, görsel olarak sürükleyici ve etkileşimli öngörülere dönüştürmenizi sağlamak için birlikte çalışan yazılım hizmetlerinden, uygulamalardan ve bağlayıcılardan oluşan bir koleksiyondur.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Verileriniz bir Excel elektronik tablosu veya bulut tabanlı ve şirket içi hibrit veri ambarları koleksiyonu olabilir.Your data may be an Excel spreadsheet, or a collection of cloud-based and on-premises hybrid data warehouses. Power BI veri kaynaklarınıza kolayca bağlanmanızı, önemli noktaları görselleştirmenizi ve keşfetmenizi, bunu herkesle veya istediğiniz kişilerle paylaşmanızı sağlar.Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize and discover what’s important, and share that with anyone or everyone you want.

Power BI'ın bileşenleriThe parts of Power BI

Power BI şunlardan oluşur:Power BI consists of:

  • Power BI Desktop adlı bir Windows masaüstü uygulaması.A Windows desktop application called Power BI Desktop.
  • Power BI hizmeti adlı bir çevrimiçi SaaS (Hizmet olarak Yazılım).An online SaaS (Software as a Service) service called the Power BI service.
  • Windows, iOS ve Android cihazlar için Power BI mobil uygulamaları.Power BI mobile apps for Windows, iOS, and Android devices.

Power BI Desktop, hizmet, mobil

Bu üç bileşen (Power BI Desktop, hizmet ve mobil uygulamalar) ihtiyaçlarınıza veya sahip olduğunuz role uygun iş içgörüleri oluşturmanıza, paylaşmanıza ve kullanmanıza olanak sağlamak için tasarlanmıştır.These three elements—Power BI Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let you create, share, and consume business insights in the way that serves you and your role most effectively.

Dördüncü bir öğe olarak Power BI Rapor Sunucusu Power BI raporlarını Power BI Desktop'ta oluşturduktan sonra şirket içi rapor sunucusuna yayımlamanıza olanak tanır.A fourth element, Power BI Report Server, allows you to publish Power BI reports to an on-premises report server, after creating them in Power BI Desktop. Power BI Rapor Sunucusu hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about Power BI Report Server.

Power BI, rolünüzle nasıl eşleşir?How Power BI matches your role

Power BI'ı nasıl kullandığınız bir projedeki veya ekipteki rolünüze bağlıdır.How you use Power BI may depend on your role in a project or on a team. Başka rollerdeki kullanıcılar Power BI'ı farklı şekillerde kullanabilir.Other people, in other roles, might use Power BI differently.

Örneğin, Power BI hizmetini öncelikli olarak raporları ve panoları görüntülemek için kullanabilirsiniz.For example, you might primarily use the Power BI service to view reports and dashboards. Sürekli hesaplama yapan, iş raporları oluşturan iş arkadaşınız raporları oluşturmak ve sonra da bunları görüntüleyebileceğiniz Power BI hizmetine yayımlamak için Power BI Desktop'ı yoğun olarak kullanabilir.Your number-crunching, business-report-creating coworker might make extensive use of Power BI Desktop to create reports, then publish those reports to the Power BI service, where you view them. Satış departmanındaki başka biri, satış kotalarındaki ilerleme durumu izlemek ve yeni olası müşteri bilgilerinde detaya gitmek için asıl olarak Power BI telefon uygulamasını kullanabilir.Another coworker, in sales, might mainly use their Power BI phone app to monitor progress on sales quotas, and to drill into new sales lead details.

Geliştiriciyseniz, Power BI API’lerini kullanarak veri kümelerine veri gönderebilir veya pano ve raporları kendi özel uygulamalarınıza ekleyebilirsiniz.If you're a developer, you might use Power BI APIs to push data into datasets or to embed dashboards and reports into your own custom applications. Yeni bir görsel için fikriniz mi var?Have an idea for a new visual? Kendi başınıza oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.Build it yourself and share it with others.

Bununla birlikte, ne elde etmek istediğinize veya belirli bir proje için sahip olduğunuz role bağlı olarak farklı dönemlerde Power BI'ın her bileşenini kullanabilirsiniz.You also might use each element of Power BI at different times, depending on what you’re trying to achieve or your role for a given project.

Power BI'ı nasıl kullandığınız, Power BI'ın hangi özelliğinin veya hizmetinin sizin durumunuza en uygun araç olduğuna bağlı olabilir.How you use Power BI can be based on which feature or service of Power BI is the best tool for your situation. Örneğin, bir yandan Power BI hizmetindeki gerçek zamanlı bir panoda envanter ve üretim sürecini izlerken diğer yandan kendi ekibiniz için müşteri ilişkilerine yönelik istatistiklerle ilgili raporlar oluşturmak üzere Power BI Desktop'ı kullanabilirsiniz.For example, you can use Power BI Desktop to create reports for your own team about customer engagement statistics and you can view inventory and manufacturing progress in a real-time dashboard in the Power BI service. Power BI'ın her bölümü kullanılabilir ve onu bu kadar esnek ve cazip yapan da budur.Each part of Power BI is available to you, which is why it’s so flexible and compelling.

Rolünüzle ilgili belgeleri keşfetme:Explore documents that pertain to your role:

Power BI'daki iş akışıThe flow of work in Power BI

Power BI’da ortak bir iş akışı, veri kaynaklarına bağlanarak ve Power BI Desktop’ta rapor oluşturarak başlar.A common flow of work in Power BI begins by connecting to data sources and building a report in Power BI Desktop. Ardından bu raporu Power BI Desktop'tan Power BI hizmetine yayımlar ve paylaşırsınız. Bu sayede Power BI hizmetindeki ve mobil cihazlardaki son kullanıcılar raporu görüntüleyebilir ve raporla etkileşimli çalışabilir.You then publish that report from Power BI Desktop to the Power BI service, and share it so end users in the Power BI service and mobile devices can view and interact with the report. Bu yaygın bir iş akışıdır ve üç ana Power BI öğesinin birbirini nasıl tamamladığını gösterir.This workflow is common, and shows how the three main Power BI elements complement one another.

Burada ayrıntılı bir Power BI Desktop ve Power BI hizmeti karşılaştırması bulabilirsiniz.Here's a detailed comparison of Power BI Desktop and the Power BI service.

Power BI rapor sunucusu ile şirket içi raporlamaOn-premises reporting with Power BI Report Server

Ancak buluta taşınmaya hazır değilseniz ve raporlarınızı bir kurumsal güvenlik duvarının arkasında tutmanız gerekiyorsa ne olur?But what if you're not ready to move to the cloud, and need to keep your reports behind a corporate firewall? Okumaya devam edin.Read on.

Power BI Rapor Sunucusu'nun sunduğu, kullanıma hazır çok sayıda araç ve hizmeti kullanarak Power BI raporları, mobil raporlar ve sayfalandırılmış raporlar oluşturabilir, bunları dağıtabilir ve yönetebilirsiniz.You can create, deploy, and manage Power BI mobile and paginated reports on premises with the range of ready-to-use tools and services that Power BI Report Server provides.

şirket içi diyagramı

Power BI Rapor Sunucusu, güvenlik duvarınızın arkasında dağıttığınız ve sonra raporlarınızı bir web tarayıcısında, mobil cihazda veya e-posta olarak görüntülemeyi içeren farklı yöntemlerle doğru kullanıcılara ilettiğiniz bir çözümdür.Power BI Report Server is a solution that you deploy behind your firewall and then deliver your reports to the right users in different ways, whether that’s viewing them in a web browser, on a mobile device, or as an email. Power BI Rapor Sunucusu bulutta Power BI ile uyumlu olduğundan, hazır olduğunuzda buluta taşıyabilirsiniz.And because Power BI Report Server is compatible with Power BI in the cloud, you can move to the cloud when you're ready.

Power BI Rapor Sunucusu hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about Power BI Report Server.

Sonraki adımlarNext steps