Rapor sunucularındaki raporlara açıklama ekleme - Power BI Rapor SunucusuAdd comments to a report in a report server - Power BI Report Server

Bir rapor sunucusunun web portalından raporlara (Power BI raporları dahil) açıklama ekleyebilirsiniz.You can add comments to reports, including Power BI reports, within the web portal of a report server. Açıklamalar raporların üzerinde kalır ve gerekli izinlere sahip olan kullanıcılar rapordaki açıklamaları görebilir.The comments live with the report, and anyone with the right permissions can see the comments for the report. Ayrıntılar için aşağıdaki İzinler bölümünü inceleyin.See the Permissions section below for details.

Açıklama ekleme veya görüntülemeAdd or view comments

 1. Rapor sunucusunda bir sayfalandırılmış rapor veya Power BI raporu açın.Open a paginated or Power BI report on a report server.

 2. Sağ üst köşeden Açıklamalar'ı seçin.In the upper-right corner, select Comments.

  Açıklamalar'ı seçin

  Açıklamalar bölmesinde var olan açıklamaları görebilirsiniz.In the Comments pane, you can see any existing comments.

 3. Açıklamanızı yazıp Açıklama Gönder'i seçin.Write your comment, then select Post Comment.

  Açıklama Gönder

  Açıklamanız web portalındaki açıklamalar bölmesinde, önceki açıklamalarla birlikte gösterilir.Your comment shows in the pane on the web portal, along with any previous comments. Açıklamalar, rapor Power BI mobil uygulamalarında açıldığında görünmez.They don't appear with the report on in the Power BI mobile apps.

  İpucu

  Biliyor muydunuz?Did you know? Power BI mobil uygulamalarında Power BI raporlarına not ekleyebilir ve not eklediğiniz raporları başkalarıyla paylaşabilirsiniz.You can annotate Power BI reports in the Power BI mobile apps and share the annotated reports with others.

İzinlerPermissions

İzinlerinize bağlı olarak aşağıdakiler geçerli olabilir:Depending on your permissions, you can:

 • Açıklamaları göremeyebilirsiniz.Not see comments.
 • Tüm açıklamaları görebilir, kendi açıklamanızı gönderebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.See all comments, and post, edit, and delete your own.
 • Tüm açıklamaları görebilir, kendi açıklamanızı gönderebilir, düzenleyebilir, silebilir ve diğer kişilerin açıklamalarını silebilirsiniz.See all comments; post, edit, and delete your own; and delete other people’s.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community