Power BI Rapor Sunucusu'na yönelik geliştirici el kitabına genel bakışDeveloper handbook overview, Power BI Report Server

Power BI, mobil ve sayfalandırılmış raporlarınızı depolayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir şirket içi konum olan Power BI Rapor Sunucusu'na yönelik geliştirici el kitabına hoş geldiniz.Welcome to the developer handbook for Power BI Report Server, an on-premises location for storing and managing your Power BI, mobile, and paginated reports.

Yönetici El Kitabı

Bu el kitabında bir geliştirici olarak Power BI Rapor Sunucusu üzerinde çalışırken sahip olduğunuz seçenekler vurgulanır.This handbook highlights options you have, as a developer, to work with Power BI Report Server.

EklemeEmbedding

Power BI Rapor Sunucusu'ndaki tüm raporları URL'ye sorgu dizesi parametresini ?rs:Embed=true ekleyerek bir iFrame içine ekleyebilirsiniz.For any report within Power BI Report Server, you can embed within an iFrame by adding the querystring parameter ?rs:Embed=true to the URL. Bu teknik Power BI raporlarının yanı sıra diğer rapor türleriyle de kullanılabilir.This technique works with Power BI reports as well as other report types.

Rapor Görüntüleyicisi DenetimiReport Viewer Control

Sayfalandırılmış raporlarda Rapor Görüntüleyicisi Denetimi özelliğinden faydalanabilirsiniz.For paginated reports, you can take advantage of the Report Viewer Control. Bu özellikle, denetimi bir .NET Windows veya Web uygulamasına yerleştirebilirsiniz.With it, you can place the control within a .NET windows or web application. Daha fazla bilgi için bkz. Rapor Görüntüleyicisi Denetimi ile çalışmaya başlama.For more information, see Get started with the Report Viewer Control.

API'lerAPIs

Power BI Rapor Sunucusu ile etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz birçok API vardır.You have several API options for interacting with Power BI Report Server. B teknik aşağıdakileri içerir.This technique includes the following.

Rapor sunucunuzu yönetmek için açık kaynak PowerShell yardımcı programlarını da kullanabilirsiniz.You can also use the open-source PowerShell utilities to manage your report server.

Not

PowerShell yardımcı programları, Power BI Desktop dosyalarını (.pbix) -RsRest* komutları aracılığıyla destekler.The PowerShell utilities support Power BI Desktop files (.pbix) via the -RsRest* commands.

ReportingServicesTools PowerShell modülünde Power BI Desktop dosyalarını (.pbix) destekleyen komutları bulmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.Run the following command to find which commands in the ReportingServicesTools PowerShell module support Power BI Desktop files (.pbix).

Get-Command -Module ReportingServicesTools -Noun RsRest*

Özel uzantılarCustom extensions

Uzantı Kitaplığı, Power BI Rapor Sunucusu'nda bulunan sınıfları, arabirimleri ve değer türlerini içerir.The Extension Library is a set of classes, interfaces, and value types that are included in Power BI Report Server. Sistem işlevlerine erişim imkanı sunan bu kitaplık, Microsoft .NET Framework uygulamalarının Power BI Rapor Sunucusu bileşenlerinin özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanabileceği temel bileşen olmak üzere tasarlanmıştır.This library provides access to system functionality and is designed to be the foundation on which Microsoft .NET Framework applications can be used to extend Power BI Report Server components.

Oluşturabileceğiniz birçok uzantı türü vardır.There are several types of extensions you can build.

  • Veri işleme uzantılarıData processing extensions
  • Teslim uzantılarıDelivery extensions
  • Sayfalandırılmış raporlar için oluşturma uzantılarıRendering extensions for paginated reports
  • Güvenlik uzantılarıSecurity extensions

Daha fazla bilgi için bkz. Uzantı kitaplığı.To learn more, see Extension library.

Sonraki adımlarNext steps

Rapor Görüntüleyicisi Denetimi ile çalışmaya başlamaGet started with the Report Viewer Control
Building Applications Using the Web Service and the .NET Framework (Web Hizmeti ve .NET Framework Kullanarak Uygulama Oluşturma)Building Applications Using the Web Service and the .NET Framework
URL ErişimiURL Access
Uzantı kitaplığıExtension library
WMI SağlayıcısıWMI Provider

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community