Rapor sunucusu ürün anahtarınızı bulmaHow to find your report server product key

Sunucunuzu üretim ortamına yüklemek için Power BI Rapor Sunucusu ürün anahtarınızı nasıl bulabileceğinizi öğrenin.Learn how you can find your Power BI Report Server product key to install your server in a production environment.

Power BI Rapor Sunucusu'nu yüklediniz ve SQL Server Enterprise Yazılım Güvencesi anlaşmanız var.You downloaded Power BI Report Server, and you have a SQL Server Enterprise Software Assurance agreement. Power BI Premium'u satın almış da olabilirsiniz.Or, you purchased Power BI Premium. Sunucuyu üretim ortamına yüklemek istiyorsunuz ancak bunu yapabilmek için ürün anahtarına ihtiyacınız var.You want to install the server in a production environment, but you need a product key in order to do that. Ürün anahtarı nerede?Where is the product key?

Ürün anahtarı, satın aldığınız ürüne göre iki farklı yerden birinde olabilir.The product key will be in one of two places depending on what you purchased.

Power BI Premium'u satın aldınızPurchased Power BI Premium

Power BI Premium'u satın aldıysanız Power BI yönetici portalının Kapasite ayarları sekmesine giderek Power BI Rapor Sunucusu ürün anahtarınıza erişebilirsiniz.If you have purchased Power BI Premium, within the Capacity settings tab of the Power BI admin portal, you will have access to your Power BI Report Server product key. Bu yalnızca Power BI hizmeti yönetici rolüne atanan kullanıcılar veya Genel Yöneticiler tarafından kullanılabilir.This will only be available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Premium ayarlarındaki Power BI Rapor Sunucusu anahtarı

Power BI Rapor Sunucusu anahtarı'nı seçtiğinizde ürün anahtarınızı içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.Selecting Power BI Report Server key will display a dialog contain your product key. Ürün anahtarınızı kopyalayıp yükleme esnasında kullanabilirsiniz.You can copy it and use it with the installation.

Power BI Rapor Sunucusu ürün anahtarı

Yazılım Güvencesi anlaşması satın aldınızPurchased Software Assurance agreement

SQL Server Enterprise YG sözleşmeniz varsa ürün anahtarınızı Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi'nden edinebilirsiniz.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center. SQL Server'ın en son sürümü için en son hizmet paketine bakın.Look under the latest service pack, for the latest version of SQL Server. Burada göremiyorsanız en son SQL Server sürümünün RTM sürümü altına bakın.If you don't see it there, look under the RTM release of the latest SQL Server version.

Not

İndirme bölümüne bakmanız gerekir.You need to look under the download section. Anahtarlar bölümüne değil.Not the keys section.

Power BI rapor tümleştirme bilgileriyle birlikte İndirmeler ve Anahtarlar sekmesini gösteren SQL Server Enterprise’ı ekran görüntüsü.Screenshot of SQL Server Enterprise showing Downloads and Keys tab with Power B I Report integration information.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Rapor Sunucusu'nu yüklemeInstall Power BI Report Server
Power BI Rapor Sunucusu için en iyi duruma getirilmiş Power BI Desktop uygulamasını yüklemeInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Rapor Oluşturucusu’nu indirmeDownload Report Builder
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (SQL Server Veri Araçlarını (SSDT) indirme)Download SQL Server Data Tools (SSDT)

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community