Power BI Pro lisanslarını satın alma ve atamaPurchase and assign Power BI Pro licenses

Power BI Pro, Power BI hizmetinin içerik paylaşma ve diğer Pro kullanıcılarıyla işbirliği yapma dahil tüm içerik ve özelliklerine erişim izni veren bireysel bir lisanstır.Power BI Pro is an individual license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service, including the ability to share content and collaborate with other Pro users. Uygulama çalışma alanlarına içerik yayımlama ve uygulama çalışma alanlarından içerik kullanma, panoları paylaşma ve pano ile raporlara abone olma işlemlerini yalnızca Pro kullanıcıları yapabilir.Only Pro users can publish to and consume content from app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Daha fazla bilgi için bkz. Lisans türüne göre Power BI özellikleri.For more information, see Power BI features by license type.

Bu makalede önce Office 365'te Power BI Pro lisansları satın alma işlemi açıklanır.This article first explains how to purchase Power BI Pro licenses in Office 365. Makalede bundan sonra bu lisansları bireysel kullanıcılara atamak için kullanabileceğiniz iki seçenek açıklanır: Office 365 ve Azure (yalnızca birini seçin).The article then explains the two options you have for assigning those licenses to individual users: Office 365 and Azure (choose one option).

ÖnkoşullarPrerequisites

Office 365’te Genel yönetici veya Faturalama yöneticisi rolünün üyesi olmanız gerekir.You must be a member of the Global administrator or Billing administrator role in Office 365.

Azure’da lisans atamak için, Power BI'ın Active Directory aramalarında kullandığı Azure aboneliğinin sahibi olmanız gerekir.To assign licenses in Azure, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Active Directory lookups.

Office 365’te lisans satın almaPurchase licenses in Office 365

Power BI Pro lisansları satın almak için şu adımları izleyin:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses:

 1. Office 365 yönetim merkezini açın.Open the Office 365 admin center.

 2. Sol gezinti bölmesinde Faturalama > Abonelikler'i seçin.On the left navigation pane, select Billing > Subscriptions.

  Gezinti bölmesi

 3. Abonelikler sayfasının sağ üst köşesindeki Abonelik ekle öğesini seçin.In the upper right corner of the Subscriptions page, select Add subscriptions.

  Abonelik

 4. İstediğiniz abonelik teklifini bulun:Locate the desired subscription offering:

  Kurumsal Paket bölümünde Office 365 Kurumsal E5’i seçin.Under Enterprise Suite, select Office 365 Enterprise E5.

  Office E5 aboneliği

  Diğer Planlar bölümünde Power BI Pro’yu seçin.Under Other Plans, select Power BI Pro.

  Power BI aboneliği

 5. İstediğiniz abonelik için üç noktanın (. . .) üzerine imleci getirin ve Şimdi satın al’ı seçin.Hover over the ellipsis (. . .) for the desired subscription, and select Buy now.

  Şimdi Satın Al

 6. Faturalama tercihinize göre Aylık ödeme veya Tam yıllık ödeme seçeneğini belirleyin.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to your billing preference.

 7. Kaç tane kullanıcı istiyorsunuz? bölümüne istediğiniz lisans sayısını girin ve işlemi tamamlamak için Şimdi kullanıma al’ı seçin.Under How many users do you want? enter the desired number of licenses, and then select Check out now to complete the transaction.

 8. Satın alınan aboneliğin şimdi Abonelikler sayfasında listelendiğini doğrulayın.Verify that the acquired subscription is now listed on the Subscriptions page.

  Alınan abonelik

 9. İlk satın alma sonrasında daha fazla lisans eklemek için Abonelikler sayfasından Power BI Pro’yu ve sonra Lisans Ekle/Kaldır’ı seçin.To add more licenses after the initial purchase, select Power BI Pro from the Subscriptions page, and then select Add/Remove licenses.

Office 365'te lisans atamaAssign licenses in Office 365

Bireysel kullanıcı hesaplarına Power BI Pro lisansları atamak için şu adımları izleyin:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Office 365 yönetim merkezini açın.Open the Office 365 admin center.

 2. Sol gezinti bölmesinde Kullanıcılar’ı genişletin ve sonra Etkin kullanıcılar’ı seçin.On the left navigation pane, expand Users, and then select Active users.

  Etkin kullanıcılar

 3. Bir kullanıcı seçin, ardından Ürün lisansları altında Düzenle’yi seçin.Select a user, then under Product licenses select Edit.

  Ürün lisanslarını düzenleme

 4. Power BI Pro altında ayarı Açık duruma getirin, ardından Kaydet’i seçin.Under Power BI Pro, toggle the setting to On, then select Save.

  Ürün lisansları açık

 5. Seçilen hesabın Durum bölümünde Power BI Pro lisansının başarıyla atandığını doğrulayın.Under Status for the selected account, verify that the Power BI Pro license has been assigned successfully.

  Lisans durumunu doğrulama

Azure’da lisans atamaAssign licenses in Azure

Bireysel kullanıcı hesaplarına Power BI Pro lisansları atamak için şu adımları izleyin:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Azure portalını açın.Open the Azure portal.

 2. Sol gezinti çubuğunda Azure Active Directory'yi seçin.In the left navigation bar, select Azure Active Directory.

  Azure Active Directory

 3. Azure Active Directory altında Lisanslar’ı seçin.Under Azure Active Directory, select Licenses.

  Lisanslar

 4. Lisanslar altında Tüm ürünler’i, ardından Power BI Pro’yu seçerek lisanslı kullanıcıların listesini görüntüleyin.Under Licenses, select All products then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

  Lisanslar - tüm ürünler

 5. Ek bir kullanıcı hesabına Power BI Pro lisansı eklemek için Ata’yı seçin.Select Assign to add a Power BI Pro license to an additional user account.

  Lisans atama

Sonraki adımlarNext steps

Lisansları atadıktan sonra Power BI Pro hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.Now that you've assigned licenses, learn more about Power BI Pro.

Kuruluşunuzda Power BI lisanslarıPower BI licensing in your organization

Oturum açmış Power BI kullanıcılarını bulmaFind Power BI users who have signed in

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community