Hızlı Başlangıç: Power BI Pro lisansları satın almaQuickstart: Purchase Power BI Pro licenses

Power BI Pro, Power BI hizmetinin içerik paylaşma ve diğer Pro kullanıcılarıyla işbirliği yapma dahil tüm içerik ve özelliklerine erişim izni veren bireysel bir lisanstır.Power BI Pro is an individual license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service, including the ability to share content and collaborate with other Pro users. Uygulama çalışma alanlarına içerik yayımlama ve uygulama çalışma alanlarından içerik kullanma, panoları paylaşma ve pano ile raporlara abone olma işlemlerini yalnızca Pro kullanıcıları yapabilir.Only Pro users can publish to and consume content from app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Bu makalede, Office 365'te Power BI Pro lisansları satın alma işlemi açıklanmaktadır.This article explains how to purchase Power BI Pro licenses in Office 365.

ÖnkoşullarPrerequisites

Office 365’te Genel yönetici veya Faturalama yöneticisi rolünün üyesi olmanız gerekir.You must be a member of the Global administrator or Billing administrator role in Office 365.

Office 365 üzerinden Power BI Pro lisansları satın almaPurchase Power BI Pro licenses through Office 365

Power BI Pro lisansları satın almak için şu adımları izleyin:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses:

 1. Office 365 yönetim merkezini açın.Open the Office 365 admin center.

 2. Sol gezinti bölmesinde Faturalama > Abonelikler'i seçin.On the left navigation pane, select Billing > Subscriptions.

  Gezinti bölmesi

 3. Abonelikler sayfasının sağ üst köşesindeki Abonelik ekle öğesini seçin.In the upper right corner of the Subscriptions page, select Add subscriptions.

  Abonelik

 4. İstediğiniz abonelik teklifini bulun:Locate the desired subscription offering:

  Kurumsal Paket bölümünde Office 365 Kurumsal E5’i seçin.Under Enterprise Suite, select Office 365 Enterprise E5.

  Office E5 aboneliği

  Diğer Planlar bölümünde Power BI Pro’yu seçin.Under Other Plans, select Power BI Pro.

  Power BI aboneliği

 5. İstediğiniz abonelik için üç nokta (...) öğesinin üzerine imleci getirin ve Şimdi satın al’ı seçin.Hover over the ellipses (…) for the desired subscription, and select Buy now.

  Şimdi Satın Al

 6. Faturalama tercihinize göre Aylık ödeme veya Tam yıllık ödeme seçeneğini belirleyin.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to your billing preference.

 7. Kaç tane kullanıcı istiyorsunuz? bölümüne istediğiniz lisans sayısını girin ve işlemi tamamlamak için Şimdi kullanıma al’ı seçin.Under How many users do you want? enter the desired number of licenses, and then select Check out now to complete the transaction.

 8. Satın alınan aboneliğin şimdi Abonelikler sayfasında listelendiğini doğrulayın.Verify that the acquired subscription is now listed on the Subscriptions page.

  Alınan abonelik

 9. İlk satın alma sonrasında daha fazla lisans eklemek için Abonelikler sayfasından Power BI Pro’yu ve sonra Lisans Ekle/Kaldır’ı seçin.To add more licenses after the initial purchase, select Power BI Pro from the Subscriptions page, and then select Add/Remove licenses.

Sonraki adımlarNext steps

Lisansları satın aldıktan sonra kiracınızdaki kullanıcılara atayın.Now that you've purchased licenses, assign them to users in your tenant.

Office 365'te kullanıcılara lisans atamaAssign licenses to users in Office 365

Azure'da kullanıcılara lisans atamaAssign licenses to users in Azure

Power BI FiyatlandırmaPower BI Pricing