Cortana'nın, Power BI raporlarına (ve bağlantılı veri kümelerine) erişebilmesini sağlamaEnable Cortana to access Power BI reports (and their underlying datasets)

Cortana ve Power BI'a Giriş konulu makaleyi okudunuz. (Henüz okumadıysanız öncelikle bu makaleyi okumak isteyebilirsiniz.)You've read the Introduction to Cortana and Power BI (if not, you might want to read that first and then come back). Şimdi söz konusu işlemleri kendiniz gerçekleştirmek istiyorsunuz.And now you want to try it out yourself. Cortana'da doğal dilde sorular sorup Power BI raporlarında depolanan verilerden yanıtlar elde edebilmeniz için karşılamanız gereken birkaç gereksinim mevcuttur.Before you can ask natural language questions in Cortana and find answers from data stored in Power BI reports, there are a few requirements. Aşağıdakileri yapmanız gerekir.Specifically, you'll need to do the following.

Önemli

Power BI'da Cortana tümleştirmesi kullanımdan kaldırılıyor.Cortana integration is being deprecated in Power BI. 11 Haziran'a kadar başlayarak, tüm panolar ve raporlar için artık Cortana çalışır.Starting June 11, Cortana will no longer work for any dashboards and reports.

Power BI hizmetindeIn Power BI service

 • Cortana için bir veya daha fazla veri kümesi etkinleştirin (raporlar veri kümeleri temel alınarak oluşturulduğundan Cortana'nın bu veri kümelerine erişebilmesi gerekir)enable one or more datasets for Cortana (reports are built on top of datasets, so Cortana needs access to those datasets)

Microsoft Windows'daIn Microsoft Windows

 • Windows 10'un 1511 veya sonraki bir sürümüne sahip olduğunuzdan emin olunCheck that you are running Windows 10 version 1511 or later
 • Power BI ile Windows'un "iletişim kurabildiğinden" emin olun.Make sure that Power BI and Windows can "talk" to each other. Bu, hesabınızla Windows arasında bağlantı kuracağınız anlamına gelir.This means connecting your account to Windows.

Power BI hizmetini kullanarak Cortana'nın Power BI'daki rapor sayfalarına erişebilmesini sağlamaUse Power BI service to enable Cortana to access report pages in Power BI

Cortana'nın Power BI'daki raporlara erişimini sağlamak basit bir işlemdir.Enabling reports in Power BI to be accessed by Cortana is a simple process. Tüm yapmanız gereken "Bu veri kümesine erişebilmesi için Cortana'yı etkinleştirin" seçeneğini belirleyerek ilgili raporun bağlantılı veri kümesini etkinleştirmektir.In fact all you have to do is enable the report's underlying dataset by selecting “Enable Cortana to access this dataset”. Bu işlemin ardından, Power BI'daki veri kümesine normal Power BI paylaşımı, uygulamalar ve içerik paketi özellikleri aracılığıyla erişimi olan tüm kullanıcılar Windows 10 işletim sistemi yüklü bir cihazda Cortana'yı kullanarak raporla ilgili sorularına yanıtlar alabilir.After that, any user who has access to the dataset in Power BI, via regular Power BI sharing, apps, and content pack features, will be able to get answers from the report in Cortana in Windows 10.

Power BI hizmetinde (Power BI Desktop değil) oturum açıp Cortana'nın erişebilmesini istediğiniz her veri kümesi için bu adımları yinelemeniz gerekir.You'll need to sign in to Power BI service (not Power BI Desktop) and repeat these steps for each dataset that you want Cortana to be able to access.

 1. Hangi veri kümelerinin etkinleştirileceğini belirleyin.Determine which dataset(s) to enable. Rapor içerik listesinde, Cortana'nın erişmesini istediğiniz raporu ve ardından İlişkilileri görüntüle simgesini seçin.From the report content list, select the report you'd like Cortana to access and choose the View related icon .

  İlişkili içerikleri görüntüleme

 2. Bu raporla ilişkilendirilen veri kümesi Contoso Sales'dir.The dataset associated with this report is Contoso Sales.

  Contoso Sales veri kümesi

 3. Veri kümesi adının sağında üç nokta (...) > Ayarlar'ı seçin.To the right of the dataset name, select the ellipses (...) > Settings.

  Ayarlar'ı seçme

 4. Soru-Cevap ve Cortana > Cortana'nın bu veri kümesine erişmesine izin ver > Uygula seçeneğini belirleyin.Select Q&A and Cortana > Allow Cortana to access this dataset > Apply.

  Cortana veri kümesi erişimi

  Bu örnekte, Contoso Sales veri kümesinde Cortana'yı etkinleştiriyoruz.In this example, we're enabling Cortana on the Contoso Sales dataset.

  Not

  Yeni bir veri kümesi veya Cortana yanıt kartı Power BI'a eklenip Cortana için etkinleştirildiğinde sonuçların Cortana'da görünmeye başlaması 30 dakika sürebilir.When a new dataset or Cortana answer card is added to Power BI and enabled for Cortana, it can take up to 30 minutes for results to begin appearing. Windows 10 oturumunu kapatıp tekrar açtığınızda veya Windows 10'daki Cortana işlemini başka bir şekilde yeniden başlattığınızda yeni içerik anında görünür hale gelir.Logging in and out of Windows 10, or otherwise restarting the Cortana process in Windows 10, will allow new content to appear immediately.

  Cortana için etkinleştirdiğiniz bir veri kümesi, sahip olduğunuz bir içerik paketine veya uygulamaya aitse iş arkadaşlarınızın da Cortana ile kullanabilmesi için veri kümesini yeniden yayımlamanız gerekir.If you enable a dataset for Cortana, and that dataset is part of a content pack or app you own, you will need to re-publish for your colleagues to also be able to use it with Cortana.

Windows'a Power BI kimlik bilgilerinizi eklemeAdd your Power BI credentials to Windows

Windows 10'un 1511 veya sonraki bir sürümünün yüklü olması gerekir.You'll need to be running Windows 10 version 1511 or higher.

 1. Windows 10'un hangi sürümünü kullandığınızı belirleyin.Determine which Windows 10 version you are running. Ayarlar'ı açın.Open Settings. Windows ayarlarını açınOpen Windows settings

  Sistem > Hakkında'yı seçin.Then select System > About. Ekranın alt tarafında Windows özellikleri > Sürüm seçeneğini göreceksinizTowards the bottom of the screen you'll see Windows specifications > Version

  • Windows 10'un 1511 (Windows 10 Kasım 2015 Güncelleştirmesi) ila 1607 arası bir sürümüne sahipseniz iş yeri veya okul hesabınızı ve Microsoft hesabınızı ekleyin. (Aşağıdaki 2. ve 3. adımları tamamlayın.)If you have Windows 10 version 1511 (Windows 10 November 2015 Update) up until 1607, add your work or school account and Microsoft account (complete steps 2 and 3 below).
  • Windows 10'un 1607 (Windows 10 Temmuz 2016 Güncelleştirmesi) veya sonraki bir sürümüne sahipseniz iş yeri veya okul hesabınızı ekleyin. (Aşağıdakiler arasından yalnızca 2. adımı tamamlayın.)If you have Windows 10 version 1607 (Windows 10 July 2016 update) or later, add your work or school account (complete only step 2 below).
 2. Cortana için iş yeri veya okul hesabınızı ekleyin.Add your work or school account for Cortana.

  • Ayarlar > Hesaplar'ı açın.Open Settings > Accounts.

   Ayarlar - Hesaplar

  • Sayfanın en altına gidin ve İş yeri veya okul hesabı ekle seçeneğini belirleyin.Scroll to the bottom and select Add a work or school account. Öte yandan Hesaplar sayfasından İş yeri veya okula eriş > Bağlan'ı da seçebilirsiniz.Or, from the Accounts page select Access work or school >Connect.

   İş yeri hesabı ekleme

Cortana, Cortana'daki sorularınıza olası yanıtlar bulmak için Power BI'ı kontrol etmek üzere bu iş yeri veya okul hesabınızı kullanır.Cortana will use this work or school account to check Power BI for potential answers to your questions in Cortana.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI'da Cortana yanıt kartları oluşturmaCreate Cortana answer cards in Power BI

Cortana ve Power BI tümleştirmesi ile ilgili sorunlarını gidermeTroubleshoot Cortana and Power BI integration issues

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community