Öğretici: Power BI hizmeti (app.powerbi.com) ile çalışmaya başlamaTutorial: Get started with the Power BI service (app.powerbi.com)

Bu eğitim, Power BI hizmeti ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.This tutorial helps you get started with the Power BI service. Power BI hizmetinin, diğer Power BI teklifleriyle nasıl bir uyum içinde çalıştığını anlamanız için ilk olarak Power BI nedir? makalesini okumanızı öneririz.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we highly recommend that you start by reading What is Power BI.

Power BI Desktop, hizmet ve mobil uygulama arasındaki ilişkiyi gösteren resim

Bu öğreticide aşağıdaki adımları tamamlarsınız:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Power BI hizmetine yönelik diğer başlangıç içeriğini bulunFind other getting started content for the Power BI service
 • Power BI çevrimiçi hesabınızda oturum açma veya Power BI hesabınız yoksa, Power BI hesabına kaydolmaSign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have one yet
 • Power BI hizmetini açmaOpen the Power BI service
 • Bazı verileri alma ve rapor görünümünde açmaGet some data and open it in report view
 • Bu verileri kullanarak görselleştirmeler oluşturma ve bunları rapor olarak kaydetmeUse that data to create visualizations and save as a report
 • Rapordan kutucukları sabitleyerek bir pano oluşturmaCreate a dashboard by pinning tiles from the report
 • Soru-Cevap doğal dil aracını kullanarak panonuza başka görselleştirmeler eklemeAdd another visualization to your dashboard using the Q&A natural language tool
 • Veri kümesini, raporu ve panoyu silerek kaynakları temizlemeClean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard

Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service

Power BI'a kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz Power BI Pro denemesine kaydolun.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Zaten hesabınız varsa, tarayıcı penceresini açıp app.powerbi.com adresini girerek Power BI hizmetini açın.If you already have an account, open a browser and type app.powerbi.com to open the Power BI service.

Oturum açma veya ücretsiz kaydolma

Power BI Desktop ile ilgili yardım almak isterseniz bkz. Power BI Desktop ile çalışmaya başlama.If you're looking for help with Power BI Desktop, see Get started with Power BI Desktop. Power BI Mobil ile ilgili yardım almak isterseniz bkz. Mobil cihazlar için Power BI uygulamaları.If you're looking for help with Power BI mobile, see Power BI apps for mobile devices.

İpucu

Bunun yerine kendi kendinize ilerleyebileceğiniz ücretsiz bir eğitim almayı mı tercih edersiniz?Prefer a free self-paced training course instead? EdX'teki Analyzing and Visualizing Data (Verileri Çözümleme ve Görselleştirme) kursumuza kaydolun.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

YouTube'daki oynatma listemizi ziyaret edin.Visit our playlist on YouTube. Introduction to Power BI service (Power BI hizmetine giriş) başlangıç için uygun bir videodur:A good video to start with is Introduction to the Power BI service:

Power BI hizmeti nedir?What is the Power BI service?

Microsoft Power BI hizmeti bazen Power BI çevrimiçi veya app.powerbi.com olarak da adlandırılır.The Microsoft Power BI service is sometimes referred to as Power BI online or app.powerbi.com. Power BI, önem verdiğiniz bilgileri edinmenize ve her zaman en güncel bilgilere sahip olmanıza yardımcı olur.Power BI helps you stay up-to-date with the information that matters to you. Power BI hizmetindeki panolar, işletmenizin nabzını tutmanıza yardımcı olur.With the Power BI service, dashboards help you keep a finger on the pulse of your business. Panolarınızda görüntülenen kutucuklara tıkladığınızda raporlar açılır ve böylece daha fazla araştırma yapabilirsiniz.Your dashboards display tiles that you can click to open reports for exploring further. Birden çok veri kümesine bağlanarak tüm ilgili verileri bir yerde toplayın.Connect to multiple datasets to bring all of the relevant data together in one place. Power BI'ın yapı taşlarını anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Bkz. Power BI hizmetinde tasarımcılar için temel kavramlar.See Basic concepts for designers in the Power BI service.

Excel veya CSV dosyalarında önemli verileriniz varsa, bilgilere her yerden erişmek ve öngörülerinizi başkalarıyla paylaşmak için bir Power BI panosu oluşturabilirsiniz.If you have important data in Excel or CSV files, you can create a Power BI dashboard to stay informed anywhere and share insights with others. Salesforce gibi bir SaaS uygulaması aboneliğiniz var mı?Do you have a subscription to a SaaS application like Salesforce? Salesforce'a bağlanıp ilgili verilerden otomatik olarak bir pano oluşturarak başlayın veya bağlanabileceğiniz diğer tüm SaaS uygulamalarına göz atın.Get a head start by connecting to Salesforce to automatically create a dashboard from that data, or check out all the other SaaS apps you can connect to. Bir kuruluşa bağlıysanız sizin için yayımlanan herhangi bir uygulama olup olmadığına bakın.If you are part of an organization, see if any apps have been published for you.

Power BI'a veri almak için kullanabileceğiniz diğer tüm yöntemlerle ilgili bilgi edinin.Read about all the other ways to get data for Power BI.

1. Adım: Veri alStep 1: Get data

Aşağıda, CSV dosyasından veri almaya ilişkin bir örnek verilmiştir.Here's an example of getting data from a CSV file. Bu eğitimle birlikte ilerlemek ister misiniz?Want to follow along with this tutorial? Bu örnek CSV dosyasını indirin.Download this sample CSV file.

 1. Power BI'da oturum açın.Sign in to Power BI. Hesabınız yok mu?Don’t have an account? Endişelenmeyin, ücretsiz denemeye kaydolabilirsiniz.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Power BI, tarayıcınızda açılır.Power BI opens in your browser. Sol gezinti çubuğunun alt kısmında bulunan Veri Al'ı seçin.Select Get Data at the bottom of the left navigation bar.

  veri al

 3. Dosyalar'ı seçin.Select Files.

  dosya alma

 4. Bilgisayarınızda dosyanın bulunduğu konuma gidin ve düğmesini seçin.Browse to the file on your computer, and choose Open. Dosyayı OneDrive İş'e kaydettiyseniz bu seçeneği belirleyin.If you saved it in OneDrive for Business, select that option. Yerel ortama kaydettiyseniz Yerel dosya'yı seçin.If you saved it locally, select Local file.

  Veri Al > Dosyalar ekranı

 5. Bu eğitimde; Excel dosyasını, raporlar ve panolar oluşturmak için kullanabileceğimiz bir veri kümesi olarak eklemek için İçeri aktar seçeneğini belirleyeceğiz.For this tutorial, we're going to select Import to add the Excel file as a dataset that we can then use to create reports and dashboards. Karşıya yükle seçeneğini belirlerseniz Excel çalışma kitabının tamamı Power BI'a yüklenir. Daha sonra çalışma kitabını Excel Online'da açıp düzenleyebilirsiniz.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI where you can open and edit it in Excel online.

  içe aktar seçeneğini belirleme

 6. Veri kümeniz hazır olduğunda, Veri kümesini görüntüle'yi seçerek veri kümesini rapor düzenleyicisinde açın.When your dataset is ready, select View dataset to open it in the report editor.

  Veri kümeniz hazır iletişim kutusu

  Henüz görselleştirme oluşturmadığımız için tuval boş olacaktır.Since we haven't yet created any visualizations, the report canvas will be blank.

  boş rapor tuvali

 7. Üstteki menü çubuğuna baktığınızda Okuma görünümü seçeneğini göreceksiniz.Take a look at the top menubar and notice that there is an option for Reading view. Okuma görünümü seçeneğinin görünmesi, Düzenleme görünümü'nün etkin olduğunu gösterir.Since you have an option for Reading view, that means you are currently in Editing view.

  Okuma görünümü seçeneği

  Raporun sahibi, içerik oluşturan kişi olduğunuz için, Düzenleme görünümünde rapor oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.While in Editing view you can create and modify your reports, because you are the owner of the report; you are a creator. Raporunuzu paylaştığınızda iş arkadaşlarınız tüketici olarak raporla yalnızca Okuma görünümü'nde etkileşim kurabilir.When you share your report with colleagues, they'll only be able to interact with the report in Reading view; they are consumers. Okuma görünümü ve Düzenleme görünümü hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Reading view and Editing view.

  Rapor düzenleyicisi ile ilgili bilgi edinmenin en iyi yollarından biri de tura katılmaktırA great way to get familiar with the report editor is to take a tour

2. Adım: Veri kümenizi araştırmaya başlamaStep 2: Start exploring your dataset

Verilere bağlandığınıza göre keşfetmeye başlayabilirsiniz.Now that you've connected to data, start exploring. İlginizi çeken bir öğe bulduğunuzda izlemek ve zaman içindeki değişimini görmek için pano oluşturabilirsiniz.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım.Let's see how that works.

 1. Rapor düzenleyicisinde sayfanın sağ tarafındaki Alanlar bölmesini kullanarak bir görselleştirme oluşturacağız.In the report editor, we'll use the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Gross Sales ve Date alanlarının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.Select the checkbox beside Gross Sales and Date.

  Alanlar listesi

 2. Power BI, verileri çözümler ve bir görselleştirme oluşturur.Power BI analyzes the data and creates a visualization. İlk olarak Date'i seçtiyseniz bir tablo görürsünüz.If you selected Date first, you'll see a table. Gross Sale'i daha önce seçtiyseniz bir grafik görüntülenir.If you selected Gross Sales first, you'll see a chart. Verilerinizi farklı şekillerde görüntüleyin.Switch to a different way of displaying your data. Şimdi bu verilere çizgi grafik üzerine göz atalım.Let's see this data as a line chart. Görsel öğeler bölmesinden çizgi grafik simgesini (şablon olarak da bilinir) seçin.Select the line chart icon (also known as a template) from the Visualizations pane.

  simgenin seçili olduğu rapor düzenleyicisi

 3. Bu grafik ilginç görünüyor, bunu bir panoya sabitleyelim.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Görselleştirmenin üzerine gelin ve Raptiye simgesini seçin.Hover over the visualization and select the Pin icon. Görselleştirme sabitlendiğinde panonuzda depolanır ve güncelleştirilir. Böylece, en güncel değerleri bir bakışta izleyebilirsiniz.When you pin this visualization, it is stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  raptiye simgesi

 4. Bu rapor yeni olduğundan, görselleştirmeyi panoya sabitleyebilmeniz için öncelikle raporu kaydetmeniz istenir.Because this report is new, you'll be prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Raporunuza bir ad verin (ör. Sales over time), ardından Kaydet ve Devam Et'i seçin.Give your report a name (for example, Sales over time) and select Save and Continue.

  Raporu kaydet iletişim kutusu

 5. Şimdi çizgi grafiği yeni panoya sabitleyip "Financial sample for tutorial" adını verelim.Let's pin the line chart to new dashboard and name it "Financial sample for tutorial".

  raporu adlandırma

 6. Sabitle'yi seçin.Select Pin.

  Sağ üst köşeye yakın bir noktada çıkan Başarılı iletisi, görselleştirmenin bir kutucuk olarak panonuza eklendiğini bildirir.A Success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added, as a tile, to your dashboard.

  Panoya sabitlendi iletişim kutusu

 7. Panoya git'i seçtiğinizde çizgi grafiğin yeni panonuza kutucuk olarak sabitlendiğini görebilirsiniz.Select Go to dashboard to see the line chart pinned, as a tile, to your brand new dashboard. Daha fazla görselleştirme kutucuğu ekleyip kutucukları yeniden adlandırma, yeniden boyutlandırma, bağlantılı hale getirme ve yeniden konumlandırma yoluyla panonuzu iyileştirin.Make your dashboard even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning tiles.

  Görselleştirmenin sabitlendiği pano

  İstediğiniz zaman rapora geri dönmek için panonuzdaki yeni kutucuğu seçin.Select the new tile on your dashboard to return to the report anytime. Power BI rapor düzenleyicisi Okuma görünümü'nde açılır.Power BI returns you to the report editor in Reading view. Düzenleme görünümü'ne geçmek için üst menü çubuğundan Raporu düzenle'yi seçin.To switch back to Editing view, select Edit report from the top menubar. Düzenleme görünümü'ne geçtikten sonra kutucukları keşfetmeye ve sabitlemeye devam edin.Once in Editing view, continue exploring and pinning tiles.

3. Adım: Soru-Cevap ile araştırmaya devam etme (doğal dil sorgusu)Step 3: Continue the exploration with Q&A (natural language querying)

 1. Verilerinizi hızla araştırmak için Soru-Cevap kutusunda soru sormayı deneyin.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A box. Soru-Cevap soru kutusu panonuzun en üstünde (Verileriniz hakkında soru sorun ) ve raporunuzun üstündeki menü çubuğunda (Bir soru sorun) yer alır.The Q&A question box is located at the top of your dashboard (Ask a question about your data) and in the top menubar in your report (Ask a question). Örneğin, "what segment had the most revenue" (en çok gelir elde eden segment) yazın.For example, try typing "what segment had the most revenue".

  Soru-Cevap tuvali

 2. Soru-Cevap yanıt arar ve görselleştirme biçiminde sunar.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a visualization. Bu görselleştirmenin panonuzda da gösterilmesi için raptiye simgesiniSelect the pin icon raptiye simgesi seçin.to show this visualization on your dashboard too.

 3. Görselleştirmeyi "Financial Sample for tutorial" panosuna sabitleyin.Pin the visualization to the "Financial Sample for tutorial" dashboard.

  Panoya sabitle iletişim kutusu

 4. Panonuza döndüğünüzde yeni kutucuğu görebilirsiniz.Return to your dashboard where you'll see the new tile.

  grafiğin sabitlendiği pano

Kaynakları temizlemeClean up resources

Öğreticiyi bitirdiğinize göre şimdi veri kümesini, raporu ve panoyu silebilirsiniz.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Sol gezinti çubuğundan Çalışma Alanım’ı seçin.In the left navigation bar, select My Workspace.

 2. Veri Kümeleri sekmesini seçin ve bu öğretici için içeri aktardığınız veri kümesini bulun.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Üç noktayı (...) > Sil'i seçin.Select the ellipses (...) > Delete.

  Veri kümesini silme

  Veri kümesinin silinmesiyle, rapor ve pano da silinir.Deleting the dataset will also delete the report and the dashboard.

Sonraki adımlarNext steps

Daha fazlasını denemeye hazır mısınız?Ready to try more? Power BI ile ilgili keşif yapmak için uygulayabileceğiniz bazı harika yöntemler.Here are some great ways to explore Power BI.