Power BI'a yönelik teknik incelemelerWhitepapers for Power BI

Teknik incelemeler, Power BI ile ilgili konuları daha ayrıntılı bir şekilde araştırmanıza olanak sağlar.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. Power BI için sunulan teknik incelemelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

Teknik incelemeWhitepaper AçıklamaDescription DateDate
Planning a Power BI Enterprise Deployment (Power BI Kuruluş Dağıtımı Planlama)Planning a Power BI Enterprise Deployment Bu, iyi performans gösteren ve güvenli bir Power BI kuruluş dağıtımına yönelik önemli noktaları açıklayan bir teknik incelemedir.This technical whitepaper outlines considerations for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. Temmuz 2018July 2018
Power BI ve Veri AkışlarıPower BI and Dataflows Bu teknik incelemede veri akışları teknik ayrıntılarıyla açıklanmakta ve veri akışı özellikleri ile işlevlerinin ardındaki yetenekler ve girişimler açıklanmaktadır.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. Kasım 2018November 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Hem ilk olarak kullanıma sunulduğu haliyle hem de nasıl gelişim göstereceğine yönelik olarak Power BI Premium'u açıklar.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. Ekim 2017October 2017
Power BI Premium Planlama ve DağıtımPower BI Premium Planning and Deployment Bu makalede, düzgün bir şekilde tanımlanmış iş yükleri için Premium kapasitenin planlanması ve dağıtımı ile ilgili rehberlik ve en iyi uygulamalar sunulmaktadır.This paper provides guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. Mart 2019March 2019
Plan capacity for embedded analytics with Power BI Premium (Power BI Premium ile katıştırılmış analize yönelik plan kapasitesi)Plan capacity for embedded analytics with Power BI Premium Bu makalede, işine en uygun kapasiteyi belirlemesi için uygulama geliştiriciye/ISV'ye yönelik rehberlik sunulmaktadır.This paper provides guidance for the app developer/ISV to determine the most appropriate capacity for its business. Ekim 2017October 2017
Power BI Rapor Sunucusu için kapasite planlaması rehberiCapacity planning guidance for Power BI Report Server Bu makalede, bir rapor sunucusundaki çeşitli iş yüklerine ilişkin çok sayıda yük testi yürütmesinin sonuçları paylaşılarak, Power BI Rapor Sunucusu için kapasite planlamaya yönelik rehberlik sunmak amaçlanmaktadır.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Mart 2018March 2018
Security (Güvenlik)Security Power BI'da güvenliğe ilişkin ayrıntılı bir açıklama sunar.Provides a detailed explanation of security within Power BI. Mart 2019March 2019
Distribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B (Azure Active Directory B2B'yi kullanarak Power BI içeriğini dış konuk kullanıcılara dağıtma)Distribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Bu makalede, İşletmeler Arası Azure Active Directory (AAD B2B) tümleştirmesi kullanılarak kuruluş dışındaki kullanıcılara nasıl içerik dağıtılacağı açıklanmaktadır.This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). Mart 2019March 2019
Advanced Analytics with Power BI (Power BI ile Gelişmiş Analiz)Advanced Analytics with Power BI Tahmine dayalı analiz, özel görselleştirmeler, R tümleştirmesi ve veri çözümleme ifadeleri dahil olmak üzere Power BI'ın gelişmiş analiz özelliklerini açıklar.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. Şubat 2017February 2017
Bidirectional filtering (Çift yönlü filtreleme)Bidirectional filtering Power BI Desktop'ta çift yönlü çapraz filtrelemeyi açıklar. (Ayrıca bu teknik inceleme, aynı davranışa sahip SQL Server Analysis Services 2016'yı da kapsar.)Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). Temmuz 2018July 2018
SQL Server 2016 Analysis Services'da DirectQueryDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services DirectQuery, SQL Server 2016 için büyük ölçüde geliştirilmiş hız ve performans elde etmek üzere yeniden tasarlandı. Bu geliştirmeyle birlikte DirectQuery, artık daha da karmaşık ve uygulaması zor hale geldi.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. Ocak 2017January 2017
Power BI ve SAP BWPower BI and SAP BW Bu belgede, SAP müşterilerinin Power BI’ı mevcut SAP Business Warehouse (BW) sistemlerine bağlayarak nasıl avantaj elde edebileceği açıklanmaktadır.This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. Şubat 2018February 2018
Tablolu BI Anlam Modelinin Güvenliğini SağlamaSecuring the Tabular BI Semantic Model Bu makalede, tablolu BI anlam modeline ve Power BI'a yönelik güvenlik modeli tanıtılmaktadır.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. Rol oluşturmayı, dinamik güvenlik uygulamayı, kimliğe bürünme ayarlarını yapılandırmayı, rolleri yönetmeyi ve ağınızın güvenlik bağlamında çalışan modellere bağlanma yöntemi seçmeyi öğreneceksiniz.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. Nisan 2016April 2016
Power BI ve GDPRPower BI and GDPR Bu bağlantı, Microsoft Power BI GDPR teknik incelemesinin de bulunduğu Hizmet Güveni Portalı'ndaki teknik inceleme listesini açar.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. Nisan 2018April 2018

Not

Kişisel verileri görüntülemek veya silmek istiyorsanız, lütfen GDPR için Windows Veri Sahibi İstekleri sitesinde yer alan Microsoft yönergelerini gözden geçirin.If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. GDPR hakkında genel bilgi arıyorsanız Hizmet Güveni portalının GDPR bölümüne bakın.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community