Kullanıcılar oluşturma ve güvenlik rolleri atama

Not

Kasım 2020 itibarıyla geçerlidir:

 • Common Data Service, Microsoft Dataverse olarak yeniden adlandırıldı. Daha fazla bilgi
 • Microsoft Dataverse'teki bazı terimler güncelleştirildi. Örneğin; varlık yerine tablo ve alan yerine sütun kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi

Bu makale, kısa süre içinde güncel terminolojiyi yansıtacak şekilde güncelleştirilecektir.

Power Apps kullanılarak oluşturulan uygulamalara ve Dynamics 365'teki müşteri etkileşimi uygulamalarına (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) erişmesi gereken her kullanıcı için kullanıcı hesapları oluştururken Microsoft 365 yönetim merkezi bölümünü kullanırsınız. Kullanıcı hesabı, kullanıcıyı Microsoft Online Services ortamı'ta kaydeder. Çevrimiçi servis ile yapılan kayda ek olarak, kullanıcının servise erişime sahip olabilmesi için kullanıcı hesabına bir lisansın atanmış olması gerekir. Bir kullanıcıya Microsoft Online Services ortamı içinde bir genel yönetici veya servis yöneticisi rolü atadığınızda, bunun kullanıcıya Sistem Yöneticisi güvenlik rolünü otomatik olarak atadığını unutmayın. Daha fazla bilgi: Microsoft Online hizmetler ortamı yönetim rolleri ve güvenlik rolleri arasındaki farklar

Kullanıcı hesabı oluşturma

Microsoft 365 yönetim merkezi'da bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuz,da sistem kullanıcı için bir kullanıcı kimliği ve geçici parola oluşturur. Hizmetin, kullanıcıya düz metin olarak bir e-posta iletisi göndermesini sağlama seçeneğiniz vardır. Parola geçici olsa da, kullanıcıya, içeriği dijital olarak şifreleyebilen bir e-posta hizmeti gibi daha güvenli bir kanal üzerinden göndermek üzere bilgileri kopyalamayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir Microsoft Online Services kullanıcı hesabı oluşturma hakkında adım adım yönergeler için, bkz. kullanıcıları ayrı ayrı veya toplu ekleme.

Not

Bir kullanıcı oluşturduğunuzda ve Microsoft 365 yönetim merkezi içinde bir lisans atadığınızda, kullanıcı müşteri etkileşimi uygulamalarında da oluşturulur. Müşteri etkileşimi uygulamaları ile Microsoft 365 yönetim merkezi arasındaki eşitleme işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

Bir kullanıcı kimliği ve parola girerek, bir kullanıcı Microsoft 365 yönetim merkezi'a, hizmet hakkında bilgileri görüntülemek için erişebilir. Ancak, kullanıcı doğrudan veya dolaylı olarak bir grup takımının üyesi olarak atanan bir güvenlik rolüne sahip olana kadar kullanıcının müşteri etkileşimi uygulamalarına erişimi olmaz.

İpucu

Microsoft 365 yönetim merkezi ile müşteri etkileşimi uygulamaları arasında anında eşitlemeyi zorlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Müşteri etkileşimi uygulamasında ve Microsoft 365 yönetim merkezi üzerinde oturumu kapatın.
 • Müşteri etkileşimi uygulaması ve Microsoft 365 yönetim merkezi için kullanılan tüm tarayıcıları kapatın.
 • Müşteri etkileşimi uygulamasında ve Microsoft 365 yönetim merkezi üzerinde tekrar oturuma açın.

Kullanıcı profili bilgileri

Bazı kullanıcı profili bilgileri Microsoft 365 yönetim merkezi içinde saklanır ve yönetilir. Bir kullanıcıyı oluşturduktan veya güncelleştirdikten sonra, bu kullanıcı profili alanları Microsoft Power Platform ortamlarınızda otomatik olarak güncelleştirilir ve eşitlenir.

Aşağıdaki tabloda Microsoft 365 yönetim merkezi'nin Kullanıcılar bölümünde yönetilen alanlar gösterilmektedir.

Müşteri etkileşimi uygulamaları kullanıcı formu

Microsoft 365/Azure AD Kullanıcısı
Kullanıcı AdıKullanıcı adı
Tam Ad Ad + Soyadı
Başlık İş unvanı
Birincil E-posta* E-posta
Ana Telefon Ofis telefonu
Cep Telefonu Cep telefonu
Faks Faks numarası
Adres Açık adres
Adres Şehir
Adres Semt veya bölge
Adres Ülke veya bölge
* Veri kaybını önlemek için Birincil E-posta alanı otomatik olarak güncelleştirilmez ve müşteri etkileşimi uygulamalarıyla eşitlenmez.

Aşağıdaki resimde Microsoft 365 kullanıcı iletişim alanları gösterilmektedir.

İş unvanı, departman, ofis, ofis, cep telefonu, Faks numarası, sokak adresi, şehir, eyalet veya bölge, posta veya posta kodu, ülke veya bölge

Kullanıcı hesabına lisans ekleme

Kullanıcı hesabını oluşturduğunuzda kullanıcıya lisans verebilirsiniz veya kullanıcıya daha sonra lisans verebilirsiniz. Çevrimiçi hizmete erişmesini istediğiniz her kullanıcı hesabına bir lisans atamanız gerekir.

Kullanıcı lisanslarını kullanma hakkında adım adım yönergeler için bkz. Kullanıcılara lisans atama.

Uygulama başına Power Apps planlarını kullanmaya ilişkin adım adım yönergeler için bkz. Uygulama başına Power Apps planları.

Önemli

Lisanslı kullanıcılara, müşteri etkileşimi uygulamalarına erişmek için en az bir güvenlik rolü atanmalıdır. Güvenlik rolleri, doğrudan veya dolaylı olarak grup takımı üyesi olacak şekilde atanabilir.

Kullanıcı lisansları hakkında

 • Kuruluşunuza erişim sağlamak için kullanıcı lisansları kullanın. Kuruluşunuzda oturum açan bir etkin kullanıcı kaydı ile kişi başına tek bir kullanıcı lisansına ihtiyacınız vardır.

 • Yeni bir kişi eklediğinizde, Yeni kullanıcı hesabı formu mevcut kullanıcı lisanslarının sayısını görüntüler. Microsoft 365 yönetim merkezi içinde bulunan sol taraftaki menüden Faturalama > Servis Satın Al'ı seçerek ek lisanlar ekleyebilirsiniz.

 • İstediğiniz her davet için bir kullanıcı lisansına ihtiyacınız vardır. Kabul edilmeyen bir davet, yayınlandıktan iki hafta sonra davetin süresi doluncaya kadar bir kullanıcı lisansı gerektirir.

 • Kullandığınızdan daha fazla kullanıcı lisansına sahipseniz, lisans sayısını azaltmak için destek ile görüşün. Lisans sayısını, şu anda kullanmakta olduğunuzdan veya teklifinizin izin verdiğinden daha az sayıya indiremezsiniz. Değişiklikler, sonraki faturalama döngünüzde yansıtılır.

 • Her kullanıcı lisansı, benzersiz bir Microsoft hesabı gerektirir ve uygulamasında oturum açan her kullanıcının bir lisansa ihtiyacı vardır. Çoğu abonelik, belirli sayıda kullanıcı lisansı içerir.

Not

Yüklü olan lisans ve/veya çözüme göre kullanıcılara atanmış bir dizi varsayılan güvenlik rolü bulunmaktadır. Bu güvenlik rolleri kullanıcılara ortamda yüklü uygulamalar için Okuma erişimi verir. Örneğin bir kullanıcıya Dynamics 365 Customer Engagement Planı lisansı atandığında ve Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulaması olan bir ortamla eşitlendiğinde Müşteri Hizmetleri uygulaması erişimi güvenlik rolü kullanıcıya otomatik olarak atanır. Bu rol için verilmiş veri erişimi izni yok. Yine de kullanıcının verileri görüntüleyip etkileşime geçebilmesi için yöneticinin kullanıcıya (doğrudan veya dolaylı olarak grup takımı üyesi olacak şekilde) uygun güvenlik rolünü ataması gerekir.

Kullanıcıya güvenlik rolü atama

Güvenlik rolleri, çeşitli erişim düzeyleri ve izinlerle kullanıcının verilere erişimini denetler. Belirli bir güvenlik rolüne dahil edilen erişim düzeyleri ve izinlerin birleşimi, kullanıcının verileri görmesine ve kullanıcının o verilerle etkileşimlerine sınırlar koyar.

Müşteri etkileşimi uygulamaları varsayılan bir güvenlik rolü kümesi sağlar. Kuruluşunuz için gerekliyse, varsayılan güvenlik rollerinin birini düzenleyerek ve ardından onu yeni bir ad altında kaydederek yeni güvenlik rolleri oluşturabilirsiniz.

Bir kullanıcıya birden fazla güvenlik rolü atayabilirsiniz. Birden fazla güvenlik rolünün etkisi kümülatiftir, yani kullanıcı, kendisine atanmış tüm güvenlik rolleriyle ilişkili izinlere sahiptir.

Güvenlik rolleri iş birimleriyle ilişkilidir. İş birimleri oluşturduysanız, yalnızca iş birimiyle ilişkilendirilmiş güvenlik rolleri, iş birimindeki kullanıcılar için kullanılabilir durumdadır. Bu özelliği, veri erişimini yalnızca iş biriminin sahibi olduğu verilerle sınırlamak üzere kullanabilirsiniz.

Güvenlik rollerini başka bir kullanıcıya atamak için uygun ayrıcalıklara sahip olmanız gerekir. Bkz. Güvenlik rollerini atama.

Microsoft Online Services yönetici rolleri ve güvenlik rolleri arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcılara erişim hakkı verme.

Önemli

Doğrudan veya dolaylı olarak grup takımının bir üyesi olacak şekilde her kullanıcıya en az bir güvenlik rolü atamanız gerekir. Hizmet, en az bir güvenlik rolüne sahip olmayan kullanıcılara erişim izin vermez.

Sıfır veya bir Microsoft Dataverse veritabanı bulunan bir ortamdaki kullanıcılara güvenlik rolü atamak için, lütfen kullanıcı güvenliğini ortamdaki kaynaklarla yapılandırma bölümüne bakın.

(İsteğe bağlı) Yönetici rolü atama

Her bir rolü doldurması için seçtiğiniz kullanıcılara Microsoft Online Services ortamı yönetici rolleri atayarak Microsoft Online Services ortamı yönetim görevlerini birkaç kişi arasında paylaştırabilirsiniz. Müsait olmadığınız zamanlara yönelik olarak, genel yönetici rolünü kuruluşunuzdaki ikinci bir kişiye atamaya karar verebilirsiniz.

Farklı izin düzeylerine sahip beş Microsoft Online Services ortamı yönetici rolü vardır. Örneğin, parola sıfırlama yöneticisi rolü, yalnızca kullanıcı parolalarını sıfırlayabilir; kullanıcı yönetimi yönetici rolü kullanıcı parolalarını sıfırlayabilir ve kullanıcı hesapları ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir; ve genel yönetici rolü kuruluş için çevrimiçi hizmet abonelikleri ekleyebilir ve aboneliklerin tüm yönlerini yönetebilir. Microsoft Online Services yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yönetici Rolleri Atama.

Not

Microsoft Online Services ortamı yönetici rolleri yalnızca çevrimiçi hizmet aboneliğinin yönlerini yönetmek için geçerlidir. Bu roller, hizmet içindeki izinleri etkilemez.

Kullanıcı hesaplarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Kullanıcı etkinleştirme ve devre dışı bırakma yalnızca Dataverse veritabanı bulunan ortamlara uygulanır. Dataverse veritabanına sahip olan bir ortamdaki kullanıcıyı etkinleştirmek için, uygulamasında oturum açmasına izin verildiğinden, kullanıcıya bir lisans atayarak ve bu kullanıcıyı ortamla ilişkilendirilmiş güvenlik grubuna ekleme izni olduğundan emin olun. Bunlar, bir ortama kullanıcı eklemek için de aynı ölçütlerdir.

Bir kullanıcıyı etkinleştirmek için, kullanıcıya bir lisans atayın ve bir ortamla ilişkili güvenlik grubuna bir kullanıcı ekleyin. Devre dışı bırakılmış bir kullanıcı hesabını etkinleştirirseniz, kullanıcının sisteme erişmesi için yeni bir davet göndermeniz gerekir.

Bir kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak için, kullanıcıdan bir lisansı kaldırın veya kullanıcıyı bir ortamla ilişkili güvenlik grubundan kaldırın. Bir kullanıcının güvenlik grubundan kaldırılmasıyla kullanıcının lisansı kaldırılmaz. Lisansı başka bir kullanıcı için kullanılabilir hale getirmek istiyorsanız, lisansı devre dışı kullanıcı hesabından kaldırmanız gerekir.

Not

Ayrıca, kullanıcının müşteri etkileşimi uygulamalarında oturum açmasını ve bunlara erişmesini önlemek için kullanıcıdan tüm güvenlik rollerini kaldırabilirsiniz. Ancak, lisansı kullanıcıdan kaldırmaz ve kullanıcı, 'daki etkin kullanıcılar listesinde kalır. Bir kullanıcıdan erişimi kaldırmak için bu yöntemin kullanılmasını önermeyiz.

Bir güvenlik grubu etkinleştirme veya devre dışı kullanıcılar ya da kuruluş erişim sağlama yönetmek için kullanılırken, seçili güvenlik grubu içinde iç içe güvenlik grupları yoksayılır ve desteklenen değil.

Kayıtları devre dışı bırakılmış bir kullanıcı hesabına atayabilir ve onlarla raporları paylaşabilirsiniz ve firmaları paylaşabilirsiniz. Bu, yerinde sürümleri çevrimiçi'ne taşırken yararlı olabilir. Devre dışı bırakılmış durumuna sahip kullanıcılara bir güvenlik rolü atamanız gerekirse, Allowroleatamamentondisabledusers OrgDBOrgSettings içinde özelliğini etkinleştirerek bunu yapabilirsiniz.

Genel yönetici, Power Platform yöneticisi veya Dynamics 365 yöneticisinin bir Dataverse ortamında etkinleştirilmesi için lisans gerekmez. Bkz: Genel yöneticiler ve Power Platform yöneticileri, lisans olmadan yönetebilir. Ancak lisanssız olduklarından Yönetim erişimi modunda ayarlanırlar.

Bu görevleri gerçekleştirmek için uygun bir yönetici rolünün üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi: Yönetici rolleri atama

Bir kullanıcı hesabını ortamda etkinleştirme

Dataverse veritabanı içeren bir ortamda bir kullanıcıyı etkinleştirmek için , Kullanıcı için oturumu etkinleştirir, kullanıcıya bir lisans atayın ve ardından kullanıcıyı bir güvenlik grubuna ekleyin.

Oturum açmayı etkinleştirmek için

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi'nde oturum açın.
 2. Kullanıcılar > Etkin kullanıcılar ve kullanıcıyı seçin.
 3. Oturum açma izin verilenler görünen ad kullanıcının altında olduğundan emin olun. Değilse, Bu Kullanıcıyı Engelle'yi ve oturum açma engelini kaldır'ı seçin.

Bir lisans atamak için

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi'nde oturum açın.
 2. Kullanıcılar > Etkin kullanıcılar ve kullanıcıyı seçin.
 3. Lisanslar ve uygulamalar sekmesini seçin ve atanacak lisansları seçin.
 4. Değişiklikleri Kaydet'i seçin.

Güvenlik grubuna kullanıcı eklemek için

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi'nde oturum açın.
 2. Gruplar > Gruplar'ı seçin.
 3. Ortamınızla ilişkili güvenlik grubunu seçin.
 4. Üyeler sekmesini seçin.
 5. Üyeler altında, Tüm üyeleri görüntüle ve yönet >Üye ekle'yi seçin.
 6. Listeden kullanıcıları seçin veya kullanıcıları arayın ve ardından Kaydet'i seçin.

Bir kullanıcı hesabını ortamda devre dışı bırakma

Bir Dataverse veritabanı olan ortamda kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak için, kullanıcıdan bir lisansı kaldırın veya güvenlik grubundan kullanıcıyı kaldırın.

Bir güvenlik grubunan kullanıcı kaldırmak için

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi'nde oturum açın.
 2. Gruplar > Gruplar'ı seçin.
 3. Ortamınızla ilişkili güvenlik grubunu seçin.
 4. Üyeler sekmesini seçin.
 5. Üyeler altında, Tüm üyeleri görüntüle ve yönet'yi seçin
 6. Listeden çıkartmak için kullanıcıları seçin, sonra Kaydet'i seçin.

Bir kullanıcıdan lisansı kaldırmak için

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi'nde oturum açın.
 2. Kullanıcılar > Etkin kullanıcılar ve kullanıcıyı seçin.
 3. Lisanslar ve uygulamalar sekmesini seçin ve kaldırılacak lisansları seçin.
 4. Değişiklikleri Kaydet'i seçin.

Kullanıcının lisansını kaldırmak, kullanıcı hesabını devre dışı bırakmayla sonuçlanabilir, lisans, başka bir kullanıcıya atanmak için serbest kalacak olsa da. Bir ortamdaki kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak için önerilen yaklaşım, bunları ortamla ilişkilendirilmiş güvenlik grubundan kaldırmalıdır.

Not

Ayrıca, Microsoft 365 yönetim merkezi'da kullanıcıları silebilirsiniz. Aboneliğinizden bir kullanıcıyı kaldırdığınızda, o kullanıcıya atanan lisans otomatik olarak farklı bir kullanıcıya atanmak için uygun olur. Kullanıcının, Microsoft 365— aracılığıyla yönettiğiniz, örneğin Microsoft Exchange Online veya SharePoint— gibi diğer uygulamalara erişim sahibi olmaya devam etmesini istiyorsanız, onları kullanıcı olarak silmeyin. Bunun yerine, yalnızca onlara atadığınız lisansı kaldırın.

Microsoft 365 yönetim merkezi oturumunu kapattığınızda, müşteri etkileşimi uygulamalarında oturum kapatmış olmazsınız. Bunu ayrı şekilde yapmalısınız.

İpucu

Microsoft 365 yönetim merkezi ile müşteri etkileşimi uygulamaları arasında anında eşitlemeyi zorlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Müşteri etkileşimi uygulamasında ve Microsoft 365 yönetim merkezi üzerinde oturumu kapatın.
 • Müşteri etkileşimi uygulaması ve Microsoft 365 yönetim merkezi için kullanılan tüm tarayıcıları kapatın.
 • Müşteri etkileşimi uygulamasında ve Microsoft 365 yönetim merkezi üzerinde tekrar oturuma açın.

Oku-Yaz kullanıcı hesabı oluşturun

Varsayılan olarak, tüm lisanslı kullanıcılar, okuma-yazma erişim moduyla oluşturulur. Bu erişim modu, atanan güvenlik ayrıcalıklarına bağlı olarak kullanıcıya tam erişim hakları sağlar.

Bir kullanıcının erişim modunu güncelleştirmek için

 1. Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin ve Ayarlar > Kullanıcılar + İzinler > Kullanıcılar'a gidin.

 2. Etkin Kullanıcılar'ı seçin ve ardından kullanıcının tam adını seçin.

 3. Kullanıcı formunda, Yönetim altında, İstemci Erişim Lisansı (CAL) bilgileri bölümüne gidin. Erişim modu listesinde, oku-yaz'ı seçin.

 4. Kaydet simgesini seçin.

Yönetici kullanıcı hesabı oluşturma

Yönetici kullanıcı, Ayarlar ve Yönetim özelliklerine erişebilen ancak işlevselliklere erişemeyen bir kullanıcıdır. Müşterilerin günlük bakım işlevlerini (kullanıcı hesabı oluşturma, güvenlik rollerini yönetme vb.) gerçekleştirecek yönetici kullanıcılar atamalarına izin vermek için kullanılır. Bir yönetici kullanıcının müşteri verilerine ve işlevlerine erişimi olmadığından, Kullanıcı Lisans gerektirmez (Kurulumdan sonra).

Yönetici kullanıcı oluşturmak için Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olmanız gerekir. İlk olarak, Microsoft 365'te bir kullanıcı hesabı oluşturun ve ardından müşteri etkileşimi uygulamasında hesabın Yönetici erişim modunu seçin.

Not

Yönetici kullanıcı hesabının nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir örnek için bkz. Yönetici kullanıcı oluşturma ve güvenlik rolü ayrıcalığının yükseltilmesini önleme.

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi içinde bir kullanıcı hesabı oluşturun.

  Hesaba lisans atadığınızdan emin olun. Lisansı (adım 12), Yönetim erişim modunu atadıktan sonra kaldırırsınız.

 2. Isteğe bağlı ayarlar formunda, Roller'i genişletin.

 3. Kullanıcı (Yönetici erişim yok) kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Formu aşağı kaydırın ve tümünü göster bağlantısına tıklayın.

 5. Servis yönetici kutusunu işaretleyin. Not: Genel Yönetici kutusu seçeneğini seçtiyseniz bu seçeneği seçmeniz gerekmez.

Kullanıcının ortamlara eşitlenmesini bekleyin.

 1. Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin ve Ayarlar > Kullanıcılar + İzinler > Kullanıcılar'a gidin.

 2. Etkin Kullanıcılar'ı seçin ve ardından kullanıcının tam adını seçin.

 3. Kullanıcı formunda, Yönetim altında, İstemci Erişim Lisansı (CAL) bilgileri bölümüne gidin. Erişim modu listesinde, Yönetim'i seçin.

  Bundan sonra, hesaptan lisansını kaldırmanız gerekir.

 4. Microsoft 365 yönetim merkezi'a gidin.

 5. Kullanıcılar > Etkin Kullanıcılar'ı seçin.

 6. Yönetici kullanıcı hesabını seçin ve Lisanslar ve Uygulamalar sekmesine tıklayın.

 7. Lisans kutularını (es) temizleyin ve sonra Değişiklikleri kaydet'i seçin.

Etkileşimli olmayan kullanıcı hesabı oluşturma

Etkileşimli olmayan kullanıcı bildiğimiz anlamda—'kullanıcı' değildir; kişi değildir, kullanıcı hesabıyla oluşturulan bir erişim modudur. Uygulamalar arasında müşteri etkileşimi uygulamalarından ve bu uygulamalara programlı erişim için kullanılır. Etkileşimli olmayan bir kullanıcı hesabı, bu uygulamaların veya araçların—müşteri etkileşimi uygulamalarından ERP'ye giden bağlayıcı gibi—kimlik doğrulamasına ve lisans gerektirmeden müşteri etkileşimi uygulamalarına erişmesini sağlar. Her ortam için en çok yedi etkileşimli olmayan kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

Etkileşimli olmayan kullanıcı oluşturmak için Sistem Yöneticisi güvenlik rolünün veya eşdeğer izinlere sahip olmanız gerekir. Önce Microsoft 365 ' te bir kullanıcı hesabı oluşturacaksınız. Ardından, müşteri etkileşimi uygulamalarında, hesabın etkileşimli olmayan erişim modunu seçin.

 1. Microsoft 365 yönetim merkezi içinde bir kullanıcı hesabı oluşturun.

  Hesaba lisans atadığınızdan emin olun.

 2. Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin ve Ayarlar > Kullanıcılar + İzinler > Kullanıcılar'a gidin.

 3. Etkin Kullanıcılar'ı seçin ve ardından kullanıcının tam adını seçin.

 4. Kullanıcı formunda, Yönetim altında, İstemci Erişim Lisansı (CAL) bilgileri bölümüne gidin. Erişim modu listesinde, Etkileşimli olmayan'ı seçin.

  Bundan sonra, hesaptan lisansı kaldırmanız gerekir.

 5. Microsoft 365 yönetim merkezi'a gidin.

 6. Kullanıcılar > Etkin Kullanıcılar'ı seçin.

 7. Etkileşimli olmayan kullanıcı hesabını seçin ve Lisanslar ve Uygulamalar sekmesine tıklayın.

 8. Lisans kutularını (es) temizleyin ve sonra Değişiklikleri kaydet'i seçin.

 9. Müşteri etkileşimi uygulamasına geri dön ve etkileşimli olmayan kullanıcı hesabı Erişim Modu'nun Etkileşimli olmayan için ayarlı olduğunu onaylayın.

Uygulama kullanıcısı oluşturma

Web uygulamalarınız ve hizmetleriniz ile Dataverse arasında güvenli ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak için sunucudan sunucuya (S2S) kimlik doğrulamasını kullanabilirsiniz. S2S kimlik doğrulaması, Microsoft AppSource üzerinde kayıtlı olan uygulamaların, abonelerinin Dataverse verilerine erişmek için yaygın olarak kullandıkları yoldur. Uygulamanız veya servisiniz tarafından S2S kullanarak gerçekleştirilen tüm işlemler, uygulamanıza erişen kullanıcı yerine sağladığınız uygulama kullanıcısı olarak gerçekleştirilir.

Tüm uygulama kullanıcıları bir etkileşimsiz kullanıcı hesabıyla oluşturulmuş ancak bu kullanıcılar yedi etkileşimsiz kullanıcı hesabı sınırına dahil edilmez. Buna ek olarak, bir ortamda oluşturabileceğiniz uygulama kullanıcıları için bir sınırlama yoktur.

Uygulama kullanıcısı

Uygulama kullanıcısı oluşturmayla ilgili adım adım bilgiler için uygulama kullanıcısı oluşturma konusuna bakın.

Uygulama kullanıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Uygulama kullanıcıları oluşturulduğunda, otomatik olarak etkinleştirilir. Varsayılan Uygulama Kullanıcısı formu form altbilgisinde durumu gösterir; Durum alanı güncelleştirilemez.

Gerekirse, uygulama kullanıcılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak Için, varsayılan uygulama Kullanıcı formunu durum alanında güncelleştirmelere izin verecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Varsayılan uygulama Kullanıcı formunu özelleştirmeyle ilgili adım adım bilgiler için bkz uygulama kullanıcılarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Dikkat

Bir uygulama kullanıcısını devre dışı bırakmak, uygulama kullanıcısını kullanan tüm tümleştirme senaryolarını bozar.

Saplama kullanıcı oluşturma

Saplama kullanıcı, bir yer tutucu olarak oluşturulmuş kullanıcı kaydıdır. Örneğin, bu kullanıcıya başvuran kayıtlar içeri aktarıldı, ancak kullanıcı müşteri etkileşimi uygulamalarında yok. Bu kullanıcı oturum açamaz, etkin duruma getirilemez ve Microsoft 365 ile eşitlenemez. Bu kullanıcı türü yalnızca veri içeri aktarma yoluyla oluşturulabilir.

Varsayılan güvenlik rolü, bu içe aktarılan kullanıcılar için otomatik olarak atanır. Satış temsilcisi güvenlik rolü bir ortamda atanır ve Common Data Service Kullanıcısı güvenlik rolü bir Power Apps ortamına atanır.

Not

Varsayılan olarak, bir güvenlik rolü yalnızca etkinleştirilmiş durumu olan kullanıcılara atanabilir. Devre dışı bırakılmış durumuna sahip kullanıcılara bir güvenlik rolü atamanız gerekirse, Allowroleatamamentondisabledusers OrgDBOrgSettings özelliğini etkinleştirerek bunu yapabilirsiniz.

Azure AD'deki değişiklikleri yansıtmak için bir kullanıcı kaydını güncelleştirin

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasında yeni bir kullanıcı oluşturduğunuzda veya varolan bir kullanıcıyı güncelleştirdiğinizde, kullanıcı kayıtlarındaki, ad ve telefon numarası gibi bazı alanlar, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS)'dan alınan bilgilerle doldurulur. Kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra, Azure AD kullanıcı hesapları ile müşteri etkileşimi uygulamaları kullanıcı kayıtları arasında başka eşitleme oluşmaz. Azure AD kullanıcı hesabında değişiklik yaparsanız, kullanıcı kaydını el ile düzenlemeniz gerekir.

 1. Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin ve Ayarlar > Kullanıcılar + İzinler > Kullanıcılar'a gidin.

 2. Listede, güncelleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve Düzenle öğesini seçin.

Aşağıdaki tabloda, Azure AD kullanıcı formunda (kullanıcı kaydı) kullanıcı hesabından doldurulan alanlar gösterilmektedir.

Kullanıcı formu

Active Directory kullanıcısı

Active Directory nesne sekmesi

Kullanıcı adı

Kullanıcı oturum açma adı

Firma

Ad

Ad

Genel

Soyadı

Soyadı

Genel

Ana Telefon

Telefon numarası

Genel

Birincil E-posta

E-posta

Genel

Adres*

Şehir

Adres

Adres*

Eyalet/vilayet

Adres

Ev telefonu

Ana Sayfa

Telefonlar

* Adres alanı, Azure AD'de Şehir ve Eyalet/vilayet alanlarından değerlerden oluşur.

Ayrıca bkz.

Dataverse'te güvenlik rollerini kullanmaya başlama