Power Virtual Agents botları için müşteri memnuniyetini analiz etme

Burada kullandığınız Power Virtual Agents sürümünü seçin:

[Bu konu yayın öncesi belgesine dahildir ve değiştirilebilir.]

Müşteri Memnuniyeti sayfası, zaman içindeki ortalama CSAT puanı ve CSAT puanı üzerinde en fazla etkisi olan konular dahil olmak üzere müşteri memnuniyeti (CSAT) anket verilerinin ayrıntılı bir görünümünü sunar.

Müşteri Memnuniyeti sayfasında botunuzun müşteri memnuniyeti göstergelerinin görsel görünümlerini içeren çeşitli grafikler bulunur. Her grafik hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki listede grafiğin bağlantısını seçin veya grafikle ilgili bölümü bu konunun ilerleyen kısımlarında bulmak için kaydırın.

Müşteri memnuniyeti teşvikleri grafiği, müşteri memnuniyeti üzerinde en çok etkisi olan konuları gösterir.

Varsayılan olarak, sayfa son yedi günün ana performans göstergelerini gösterir. Zaman dilimini son 30 gün olarak değiştirmek için sayfanın üst kısmındaki açılan listeden Son 30 gün'ü seçin.

Ön koşullar

Müşteri memnuniyeti teşvikleri grafiği

Müşteri memnuniyeti teşvikleri grafiği, ilgili destek servis taleplerini konu olarak gruplamak için yapay zeka kullanır. Ardından bu grafik konuları, belirtilen zaman dilimine göre müşteri memnuniyeti üzerindeki etki sırasında görüntüler.

Açıklama Ayrıntılar
Başlık Power Virtual Agents konusu.
Etkileşimli oturumlar Belirlenen zaman dilimi içinde konu için etkileşimli oturumların sayısı.
Çözüm oranı Çözülmüş konu için etkileşimli oturumların toplam yüzdesi. Çözülmüş oturum, kullanıcının bir konuşma sonu anketi aldığı ve yanıt vermediği veya Evet olarak yanıt verdiği etkileşimli bir oturumdur.
Bırakma oranı Bırakılmış konu için etkileşimli oturumların toplam yüzdesi. Bırakılmış oturum, oturumun başlamasından bir saat sonra çözülmemiş veya görev aktarılmamış etkileşimli bir oturumdur.
Görev aktarma oranı Görev aktarılmış konu için etkileşimli oturumların toplam yüzdesi. Görev aktarılmış oturum, insan aracıya görev aktarılmış etkileşimli bir oturumdur.
Ort CSAT Konu için ortalama CSAT anket puanı.
Etki Konunun müşteri memnuniyeti etki puanı. Müşteri memnuniyeti etki puanı, konu dahil genel ortalama CSAT anket puanı eksi konu hariç genel ortalama CSAT anket puanıdır.

Grafikte etki kırmızı veya mavi çubuk olarak gösterilir. Kırmızı çubuk, konunun ortalama CSAT anket puanının ortalama CSAT anket puanından daha düşük olduğunu gösterir ve bu da genel ortalama CSAT anket puanı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olur. Mavi çubuk, ortalama CSAT anket puanının daha yüksek olduğunu gösterir ve bu da toplam ortalama CSAT anket puanı üzerinde olumlu bir etkiye neden olur.

Kırmızı renkte olan en yüksek müşteri memnuniyeti etki konuları için ortalama CSAT anket puanının iyileştirilmesi genel CSAT puanının iyileştirilmesi üzerinde en büyük etkiye sahiptir.

Her konu hakkında ek bilgileri görmek için Konu ayrıntıları sayfasını görüntülemek üzere Ayrıntı bağlantısını seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Konu ayrıntıları sayfası.

Zamana göre puanlar grafiği

Zaman grafiğindeki CSAT puanları, belirtilen zaman dilimi içinde ortalama CSAT puanının grafiksel bir görünümünü sağlar.

Ortalama CSAT puanı grafiği

Ortalama CSAT puanı grafiği, Müşterilerin anketi almak için bir oturum sonu isteğine yanıt verdiği oturumlar için ortalama CSAT puanlarının grafik görünümünü sağlar. CSAT anketi müşterilerden deneyimlerini "çok kötü" ile "mükemmel" arasında derecelendirmelerini ister; burada "çok kötü" ifadesine 1 ve "mükemmel" ifadesine 5 değeri verilir.

CSAT anketi yanıt oranı grafiği

CSAT anketi yanıt oranı grafiği, sunulan CSAT anketlerinin sayısını ve tamamlanan anketlerin yüzdesini gösterir.