Teams'de Power Virtual Agents botunuzdaki konuları oluşturma ve düzenleme

Burada kullandığınız Power Virtual Agents sürümünü seçin:

Power Virtual Agents uygulamasında, konu botun kullanıcıdan gelen soruyu nasıl yanıtladığını belirler.

Sağlanan şablonları özelleştirerek, sıfırdan yeni konular oluşturarak veya mevcut yardım sitelerinden öneriler alarak konu oluşturabilirsiniz.

Tüm konuların tetikleme tümcecikleri ve konuşma düğümleri vardır.

Tetikleme tümcecikleri, kullanıcının belirli bir konuyla ilgili olarak yazabileceği ifadeler, anahtar sözcükler veya sorulardır.

Konuşma düğümleri, botun nasıl yanıt vereceğini ve ne yapması gerektiğini belirlemek için kullandığınız öğelerdir.

Tetikleme tümceciklerinin sorulan soruyla birebir aynı olması gerekli değildir. Bot, kullanıcın ne demek istediğini ("amacını") belirleyip doğru konuyu eşleştirebilir.

Örneğin, kullanıcı botunuza "Açık saatler" yazabilir. Bot, bu soruyu Mağaza saatleri konusuyla eşleştirir. Ardından bot, müşteriye hangi mağazayla ilgilendiğini sorar ve mağazanın açık olduğu saatleri gösterir.

Bot konuşmasının nasıl yapıldığını Botu test et bölmesinde sınayarak görebilirsiniz. Bu sayede, paylaşmaya hazır oluncaya kadar konuyla ilgili ince ayar yapabilirsiniz.

Not

Bir botta 1000'e kadar konunuz olabilir.

Ön koşullar

Power Virtual Agents ile yapabilecekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sistem konularını ve örnek konuları kullanma

Bot oluşturduğunuzda, bir dizi konu otomatik olarak oluşturulur.

Konu listesinde dört ders konusu ve bir dizi sistem konusu vardır

 • Ders konuları olarak kullanılabilen dört Kullanıcı Konusu bot konuşmasının nasıl yapılacağını anlamaya yardımcı olabilir.
 • Çeşitli Sistem Konuları. Baştan sona bir bot konuşması oluşturmaya alışana kadar bunları saklamanızı ve kullanmanızı öneririz.

Bu konu türlerinin her ikisini de, oluşturduğunuz konularda olduğu gibi düzenleyebilirsiniz ancak bunları silemezsiniz.

Konu oluşturma

 1. Konular sayfasını açmak için yan gezinti bölmesindeki Konular sekmesine gidin.

  Yan gezinti menüsünde Konuları seçme

 2. Konular sayfasında Yeni konu'yu seçin.

  Konular sayfasının üst kısmındaki Yeni konu seçeneğini belirleme

 3. Konu için bir ad, açıklama ve bir veya daha fazla tetikleme tümceciği belirtin.

  Tetikleme tümceciği, birinin görüşme başlatmak için kullanabileceği bir tümceciktir. Uzun cümleler yerine kısa tümcecikler ve anahtar sözcükler kullanılmalıdır.
  Kişinin soruyu sormak için kullanabileceği her ifadeyi girmenize gerek olmadığını unutmayın. Bot, kullanıcın ne demek istediğini ("amacını") anlayıp doğru konuyla eşleştirebilir.

  Konu ayrıntıları sayfası bir ad, açıklama ve tetikleme tümcecikleri içerir

 4. Konuyu, konular listesine eklemek için Konuyu kaydet'i seçin.

Konunun konuşma yolunu tasarlama

Konunun konuşma yolu, botun karşıdaki kişinin sorularına ve yanıtlarına nasıl yanıt vereceğini gösterir. Bu kişiye soru veya yanıt sunan özel "düğümler"den oluşur. Bot sorulara yanıt aldığında, yanıt mı vereceğini yoksa başka bir konu mu arayacağını belirler.

 1. Düzenlemek istediğiniz konunun ayrıntılarında, Yazma tuvaline git'i seçin.

  Yazma tuvaline git seçeneği tetikleme tümceciklerinin yan tarafındadır

 2. Power Virtual Agents, konuyu yazma tuvalinde açar ve konunun tetikleme tümceciklerini görüntüler. Yazma tuvali, müşteri ile bot arasındaki konuşmanın yolunu tanımladığınız alandır.

 3. Var olan konular veya sistem konuları için bazı düğümler otomatik olarak oluşturulur. Bu düğümleri, diğer düğümler gibi düzenleyebilirsiniz.

 4. Yeni bir konu oluşturduğunuzda, sizin için bir Tetikleme tümcecikleri düğümü ve boş bir İleti düğümü eklenir.

 5. Bir düğümün arasında veya sonrasındaki satır ya da daldaki Artı (+) simgesini seçerek daha fazla düğüm ekleyebilirsiniz.

  Düğüm ekleme işleminin ekran görüntüsü

Düğümler ekleme

Düğüm eklerken, beş seçenekten birini belirleyebilirsiniz. Her seçeneğin, konuşma yoluna eklenecek belirli bir düğümü veya düğümleri vardır.

Şunları yapabilirsiniz:

 • Bir soru sorun
 • Koşul ekle
 • Bir eylem çağırın
 • Bir ileti gösterin
 • Anketle sonlandırın

Düğüm eklerken, beş seçenekten birini belirleyebilirsiniz

Eklediğiniz düğüm konudaki son düğümse Başka bir konuya gidin düğümünü de ekleyebilirsiniz.

Başka bir konuya gidin

Bir soru sorun:

 1. Botun soru sormasını ve kullanıcıdan yanıt almasını sağlamak için + simgesini seçerek bir düğüm ekleyin ve ardından yeni bir Soru düğümü eklemek üzere Bir soru sorun seçeneğini belirleyin.

  Yeni soru modu ekleme

 2. İlk Bir soru sorun metin kutusuna soru ifadesini yazın.

 3. Kullanıcının yanıtı için Tanımla alanındaki çeşitli seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

  Bu seçenekler, kullanıcının yanıtında botun neyi dinleyeceğini belirler.

  Örneğin, çoktan seçmeli, bir sayı veya belirli bir dize olabilir.

  Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Konuşmada varlıkları kullanma.

 4. Tanımla alanında yaptığınız seçime bağlı olarak, kullanıcının sahip olması gereken seçenekleri girebilirsiniz.

  Örneğin, Çoktan seçmeli seçenekler'i belirlediğinizde kullanıcının Kullanıcı seçenekleri alanında belirtebileceği seçenekleri girebilirsiniz. Her seçenek kullanıcıya çoktan seçmeli bir düğme olarak sunulur ancak kullanıcılar yanıtlarını bota da yazabilir.

  Konuşma düzenleyicisi, müşterinin yanıtına bağlı olarak konuşma içinde ayrı yollar oluşturur. Konuşma yolu, müşteriyi her kullanıcı yanıtı için uygun yola yönlendirir. Dallanma mantığı oluşturmak için daha fazla düğüm ekleyebilir ve her değişken için botun nasıl yanıt vereceğini belirtebilirsiniz.

 5. Daha sonra kullanmak üzere kullanıcı yanıtını değişkene kaydedebilirsiniz.

İpucu

Her seçeneğin eşanlamlısını tanımlayabilirsiniz. Bu, kullanıcının yanıtının neyle eşlenmesi gerektiği net değilse, botun doğru seçeneği belirlemesine yardımcı olur.

 1. Soru düğümünün üst kısmındaki menü simgesini seçin ve ardından Kullanıcı seçenekleri'ni seçin.

  Kullanıcılar için seçenekleri belirleme

 2. Ek anahtar sözcükler eklemek istediğiniz seçenek için Eşanlamlılar simgesini seçin.

  Eşanlamlılar simgesini seçme

 3. Anahtar sözcükleri tek tek ekleyin ve işiniz bittikten sonra, Bitti seçeneğini belirleyerek Yazma tuvali'ne dönün.

Koşul ekle

 1. Değişkenlere bağlı olarak dallanma mantığı eklemek için + seçeneğini belirleyerek düğüm ekleyin ve ardından Koşul ekle'yi seçin.

 2. Bot konuşmasının bu noktada dallanmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanmak istediğiniz değişkeni seçin.

  Değişken seçme

Bir eylem çağırın

Eylem çağır seçeneğini belirleyerek Power Automate Akışlarını çağırabilirsiniz.

İletiyi gösterme

 1. Botun verdiği bir yanıtı belirtmek için + öğesini seçerek bir düğüm ekleyin ve ardından yeni İleti düğümünü eklemek için İletiyi göster'i seçin.

 2. Botun söylemesini istediklerinizi metin kutusuna girin. Kalın, italik ve numaralandırma gibi bazı temel biçimlendirmeler uygulayabilirsiniz.

  Ayrıca bot konuşmanızda başka bir yerde tanımladığınız değişkenleri de kullanabilirsiniz.

Anketle sonlandırın

Konuşmayı sonlandırdığınızda, soru veya sorunun yanıtlanıp yanıtlanmadığını ya da doğru şekilde çözümlenip çözümlenmediğini kullanıcıya soran bir anket görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgiler, müşteri memnuniyeti analizleri sayfası altında toplanır.

 1. Kullanıcının sorununu çözen veya sorusunu yanıtlayan yanıtın sonunda Anketle sonlandırın seçeneğini belirleyin.

  Anketle sonlandırın

Başka bir konuya gidin

 1. Botun ayrı bir konuya otomatik olarak gitmesini sağlamak için + öğesini seçerek bir düğüm ekleyin ve ardından Başka bir konuya git'i seçin.

 2. Açılır menüde, botun yönlendirmesini istediğiniz konuyu seçin. Örneğin, kullanıcı mağazanın çalışma saatlerini sorduğunda kullanıcıyı mağazanın kapanmasıyla ilgili belirli bir konuya gönderebilirsiniz.

  Diğer konular için seçeneklerle başka bir konu düğümüne gitme

Düğümleri silme

 1. Düğüm başlığının en üstünde yer alan menü simgesini seçin.

 2. Sil'i seçin.

  Menü simgesini ve ardından sil düğmesini seçme

Botunuzu test etme ve yayımlama

Her şeyin istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için konularınızda değişiklik yaptığınızda botunuzu test edin.

Botunuzu tasarlama ve test etme işlemini sonlandırdıktan sonra, diğer takım üyelerinin kullanabilmesi için yayınlayabilirsiniz.