Teams'de çeşitli konularda değişkenleri yeniden kullanma

Burada kullandığınız Power Virtual Agents sürümünü seçin:

Değişkenler, müşterilerinizden gelen yanıtları kaydetmenizi sağlar. Örneğin, müşterinin adını UserName değişkenine kaydedebilirsiniz. Ardından bot, konuşma devam ederken müşteriye adıyla hitap edebilir.

Bununla birlikte, değişkenleri bot değişkenleri yaparak botun tamamında uygulanmalarını sağlayabilirsiniz.

Ön koşullar

Bot değişkenleri ayarlama

Bot değişkeni ayarladıktan sonra onu tüm konularda kullanabilirsiniz.

Konu düzenlerken düğümde {x} düğmesini seçtiğinizde, kullanabileceğiniz değişken listesini alfabetik sırada görebilirsiniz. Bot değişkenleri, bot. ile başladıkları için en üsttedir.

Değişkenlerin bir listesini görüntülemek için gösterilen x değişkeni simgesi seçimini gösteren ekran görüntüsü

Bir değişkeni bot değişkeni olarak ayarlayıp çeşitli konularda yeniden kullanın:

 1. Yazma tuvalinden herhangi bir değişkeni seçin.

 2. Değişken özellikleri bölmesinde, Kullanım altında Bot (tüm konular erişebilir) seçeneğini belirleyin.

 3. Konu düzeyindeki değişkenlerden ayırmak için değişken adına bot. öneki dizesi verilir. Örneğin, UserName değişkeni şimdi bot.UserName olarak gösterilmektedir.

  Kullanım bölümünün vurgulandığı Değişken Özellikleri bölmesini gösteren ekran görüntüsü

Not

Bot değişkeninin adı, tüm konularda benzersiz olmalıdır. Çakışma durumunda, yaptığınız değişikliği kaydetmeden önce değişkeni yeniden adlandırmanız gerekir.

Bot değişkenlerini yönetme

Bot değişkeni oluşturduktan sonra ilk tanımlandığı yeri ve bunu diğer hangi konuların kullandığını görebilirsiniz.

Bot değişkeninin tanım kaynağına gidin:

 1. Yazma tuvalinden herhangi bir değişkeni seçin.

 2. Değişken özellikleri bölmesinde Kaynağa git'i seçin.

  Kaynağa Git düğmesinin vurgulandığı Değişken Özellikleri bölmesini gösteren ekran görüntüsü

Bu eylem sizi bot değişkeninin oluşturulduğu konunun içindeki düğüme götürür.

Bir bot değişkenini kullanan tüm konuları bulun:

 1. Yazma tuvalinden herhangi bir bot değişkeni seçin.

 2. Değişken özellikleri bölmesinde Kullanan bölümünde değişkenin kullanıldığı konuları seçerek bu konulara ve düğüme gidin.

  Değişken Özellikleri bölmesinde bir değişken tarafından kullanılan konuların listesini gösteren ekran görüntüsü

Bot değişkenlerini silme

Diğer konularda kullanılan bir bot değişkeni kaldırılırken konularda o değişkene yapılan başvurular Unknown olarak işaretlenir.

İşlemi onaylayabilmek için bot değişkenini silme hakkında bir uyarı alırsınız.

Bot değişkeni silme iletisi, bu değişkene yapılan başvuruların bilinmeyen olarak etiketleneceğini belirtir

Silinen bot değişkenine başvurular içeren düğümler, bilinmeyen bir değişken içerdiklerini bildirir.

İleti düğümü metninde kırmızı olarak işaretlenmiş bilinmeyen bir değişkene başvuruları olan bir düğümün ve Bot iletisinin bilinmeyen değişken içerdiğini belirten bir uyarı gösteriminin ekran görüntüsü

Silinen bot değişkenlerine başvurular içeren düğümlere sahip konular çalışmayı durdurabilir. Yayımlamadan önce, silinen değişkeni kullanan tüm konuları kaldırdığınızdan veya düzelttiğinizden emin olun.

Bot değişkenlerinin gelişmiş kullanımı

Kimlik doğrulaması, dış kaynaklar ve başlatma akışları da dahil olmak üzere bot değişkenlerini kullanan karmaşık ve gelişmiş senaryolar hakkında daha fazla bilgi için bu konunun Power Virtual Agents web uygulaması versiyonunu inceleyin.