Ekran ekleme ve ekranlar arasında gezinmeAdd a screen and navigate between screens

Birden fazla ekranlı bir uygulama oluşturun ve kullanıcıların bu ekranlar arasında gezinebilmesini sağlayın.Create an app with multiple screens, and add ways for users to navigate between them.

ÖnkoşullarPrerequisites

Ekran ekleme ve ekranı yeniden adlandırmaAdd and rename a screen

 1. Giriş sekmesinde Yeni ekran'a tıklayın veya dokunun.On the Home tab, click or tap New screen.

  Giriş sekmesindeki Ekran Ekleme seçeneği

 2. Sağ bölmede ekranın adına (Özellikler sekmesinin hemen üzerinde) tıklayın veya dokunun ve ardından ekranı Source olarak yeniden adlandırın.In the right-hand pane, click or tap the name of the screen (just above the Properties tab), and then type the new name Source.

  Varsayılan ekranı yeniden adlandırma

 3. Başka bir ekran ekleyin ve Target olarak adlandırın.Add another screen, and name it Target.

  Sol gezinti çubuğundaki iki ekran

Gezinti seçeneği eklemeAdd navigation

 1. Source ekranı seçili durumdayken Ekle sekmesini açın, Simgeler'e ve ardından İleri oku seçeneğine tıklayın veya dokunun.With the Source screen selected, open the Insert tab, click or tap Icons, and then click or tap Next arrow.

  Ekle sekmesindeki Şekiller seçeneği

 2. (isteğe bağlı) Oku, ekranın sağ alt köşesinde görüntülenecek şekilde taşıyın.(optional) Move the arrow so that it appears in the lower-right corner of the screen.

 3. Ok seçili durumdayken Eylem sekmesine ve ardından Gezinme'ye tıklayın veya dokunun.With the arrow still selected, click or tap the Action tab, and then click or tap Navigate.

  Okun OnSelect özelliği otomatik şekilde bir Navigate işlevi olarak ayarlanır.The OnSelect property for the arrow is automatically set to a Navigate function.

  Navigate işlevi olarak ayarlanmış OnSelect özelliği

  Kullanıcı oka tıkladığında veya dokunduğunda Target ekranı belirerek girer.When a user clicks or taps the arrow, the Target screen fades in.

 4. Target ekranında bir Geri oku ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:On the Target screen, add a Back arrow, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)

 5. Önizleme modunu açın ( düğmesine veya F5 tuşuna basın) ve ardından, eklediğiniz oklara tıklayarak ya da dokunarak ekranlar arasında geçiş yapın.Open Preview mode ( or press F5), and then switch between the screens by clicking or tapping the arrows that you added.

 6. Varsayılan çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.