Kuruluşunuzda oluşturulmuş olan PowerApps uygulamalarını görüntülemeView PowerApps created in your organization

Ortam yöneticisi olarak PowerApps yönetim merkezi sayfasından ortamda oluşturulmuş olan uygulamaların listesini indirebilirsiniz.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Office 365 Genel yöneticisi veya Azure Active Directory kiracı yöneticisiyseniz kuruluşunuzdaki tüm ortamlar için uygulama listesini indirebilirsiniz.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. Listede uygulamanın adı, uygulamayı oluşturan kişi, uygulamanın diğer veri kaynaklarına bağlanmak için kullandığı bağlayıcılar ve diğer bilgiler yer alır.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Uygulama listesini indirmeDownload the list of apps

  1. PowerApps yönetim merkezinde sol kenardaki Ortamlar'a tıklayın ve uygulama listesini görüntülemek istediğiniz ortamı seçin:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    Dosya ve Paylaş

  2. Yatay gezinti menüsünde Kaynaklar'a tıklayın ve Uygulamalar'ı seçin.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde Uygulama listesini indir düğmesine tıklayarak uygulama listesini indirin:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    Dosya ve Paylaş

  3. Birkaç dakika bekleyin ve indirilen .csv dosyasını Excel'de açın.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Dosyalama ve PaylaşmaFile and Share