Uygulamanızın analiz raporlarını görüntülemeView analytics reports for your app

Bir uygulama oluşturup kuruluşunuzdaki kullanıcılarla mı paylaştınız?Have you built an app and shared it out to your organization? İş arkadaşlarınızdan kaçının bu uygulamayı her gün düzenli olarak kullandığını merak mı ediyorsunuz?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

web.powerapps.com adresinden edinebileceğiniz ve ilk PowerApps analiz raporu olan Uygulama kullanım raporu ile tanışın.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Uygulama kullanım raporu, uygulamanızı son 30 gün içinde kullanan kullanıcıları gün, cihaz platformu ve konuma göre filtrelenmiş şekilde görüntülemenizi sağlar.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Uygulama kullanım raporu

Uygulamamın raporlarına nasıl erişebilirim?How do I get access to my app's reports?

Uygulamada "Düzenleyebilir" iznine sahip kullanıcılara tüm raporlar sunulur ancak kullanıcıların raporlara erişmek için PowerApps Plan 2 veya PowerApps Plan 2 deneme sürümü lisansına sahip olması gerekir.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Uygulamamın raporlarını nerede bulabilirim?Where do I find my app's reports?

Uygulamanızın raporlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:You can view your app's reports via the following steps:

 1. web.powerapps.com adresine gidin.Go to web.powerapps.com.
 2. Sol gezinti çubuğundan Uygulamalar'ı seçinSelect Apps from the left navigation bar

  Sol gezinti çubuğu

 3. Uygulamanın Analiz bağlantısını seçinSelect Analytics for the app

  Analiz giriş noktası

Raporlarımda kullanılan verileri indirebilir miyim?Can I download the data behind my reports?

Evet, aşağıdaki adımları uygulayarak rapordaki tüm grafiklerin verilerini .csv dosyası biçiminde indirebilirsiniz:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Grafiğin sağ üst köşesindeki üç nokta simgesini seçinSelect the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Verileri dışarı aktar'ı seçinSelect Export data

  Grafik verilerini indirme

Yeni raporlar eklenecek mi?Are there going to be any other reports?

Evet!Yes! Uygulama performansı ve hata raporlama konusunda da benzer raporlar geliştirmeyi planlıyoruz.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Geri bildirimleriniz, sorularınız veya istekleriniz varsa PowerApps Ideas forumunda bizimle paylaşabilirsiniz.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.