SharePoint listesindeki verileri yönetmek için uygulama oluşturmaGenerate an app to manage data in a SharePoint list

PowerApps'te sitenin şirket içinde veya bulutta olmasına bakılmaksızın, bir SharePoint listesindeki verileri yönetmek üzere üç ekranlı bir uygulamayı otomatik olarak oluşturun.In PowerApps, generate a three-screen app automatically to manage data in a SharePoint list, whether the site is on-premises or in the cloud.

Varsayılan olarak, oluşturulan her uygulamada kayıtlara göz atmak için bir ekran, kaydın ayrıntılarını gösteren bir ekran ve kayıt oluşturmaya ya da güncelleştirmeye yönelik bir ekran bulunur.By default, every generated app has a screen for browsing records, a screen for showing details of a record, and a screen for creating or updating records. Her ekranın ilk düzeni ve içeriği otomatik olarak belirlenir ancak büyük olasılıkla uygulamanızı gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirmeniz gerekir.The initial layout and content for each screen is automatically determined, but you'll probably need to customize the app to suit your needs.

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız bkz. PowerApps'e Giriş.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Bu makalenin yazıldığı sırada PowerApps özel listeleri desteklemekte, ancak kitaplıkları desteklememektedir.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Ayrıca, Seçenek ve Resim gibi bazı sütun türlerinde verileri görüntüleyebilirsiniz, ancak bu verileri güncelleştiremezsiniz.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Daha fazla bilgi için bkz. Bilinen sorunlar.For more information, see Known issues.

Not

Sütun adlarındaki boşluklar PowerApps'te "_x0020_" şeklinde gösterilir.If any column name contains a space, PowerApps will show it as "_x0020_". Örneğin, "Sütun Adı", "Sütun_x0020_Adı" olarak görüntülenir.For example "Column Name" will display as "Column_x0020_Name".

Bir SharePoint uygulaması belirtmeSpecify a SharePoint app

 1. Henüz oluşturmadıysanız, bir SharePoint bağlantısı oluşturun.If you haven't already created a connection to SharePoint, create one.
 2. PowerApps'i aşağıdaki yöntemlerden biriyle açın:Open PowerApps in either of these ways:

 3. Verilerinizle başlayın bölümündeki SharePoint kutucuğunda bulunan Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the SharePoint tile.

Bir site ve liste belirtmeSpecify a site and a list

 1. Bir SharePoint sitesine bağlan altında, kullanmak istediğiniz listeyi içeren sitenin URL'sini yazın veya yapıştırın ve sonra Git'e tıklayın veya dokunun.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL to the site that contains the list that you want to use, and then click or tap Go.

  Not

  URL'ye belirli bir liste eklemeyin.Don't include a specific list in the URL.

 2. Liste seçin altında kullanmak istediğiniz listenin adına tıklayın veya dokunun.Under Choose a list, click or tap the name of the list that you want to use.

  Sırala düğmesine tıklayarak veya dokunarak liste adlarını alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.You can sort the list names alphabetically by clicking or tapping the sort button.

  Ayrıca arama kutusuna en az bir harf yazarak veya yapıştırarak, yalnızca belirttiğiniz metni içeren liste adlarını görüntüleyebilirsiniz.You can also type or paste at least one letter in the search box to show only those list names that contain the text that you specify.

  Varsayılan olarak tüm liste türleri görünmez.Not all types of lists appear by default. Kullanmak istediğiniz listenin adı görünmüyorsa en alt kısma gidin ve Özel liste adı girin ifadesini içeren kutuya listenin adını girin.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the list name in the box that contains Enter custom list name.

 3. Uygulamayı oluşturmak için Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect to generate the app.

  Bağlan düğmesi

 4. Tanıtım turuna katılmak isteyip istemediğiniz sorulursa PowerApps arabiriminin temel alanlarını öğrenmek için İleri'ye tıklayın veya dokunun (ya da Atla'ya tıklayın veya dokunun).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  Tanıtım turunun açılış ekranı

  Sağ üst köşede bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve sonra Tanıtım turuna katıl'a tıklayarak veya dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Sonraki adımlarNext steps

 • Yeni oluşturduğunuz uygulamayı kaydetmek için Ctrl+S tuşuna basın.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Göz atma ekranını (varsayılan olarak görünür) özelleştirmek için bkz. Düzeni özelleştirme.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Ayrıntılar veya düzenleme ekranlarını özelleştirmek için bkz. Formu özelleştirme.To customize the details or edit screens, see Customize a form.