PowerApps'ten SharePoint'e bağlantı oluşturmaCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Otomatik olarak veya sıfırdan bir uygulama oluşturabilmek için SharePoint Online veya şirket içi SharePoint ile bağlantı oluşturun.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

PowerApps’i ilk kez kullanıyorsanız bkz. PowerApps’e Giriş.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Bu makalenin yazıldığı sırada PowerApps özel listeleri desteklemekte, ancak kitaplıkları desteklememektedir.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Ayrıca, Seçenek ve Resim gibi bazı sütun türlerinde verileri görüntüleyebilirsiniz, ancak bu verileri güncelleştiremezsiniz.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Daha fazla bilgi için bkz. Bilinen sorunlar.For more information, see Known issues.

Bir SharePoint bağlantısı belirtmeSpecify a SharePoint connection

 1. Henüz kaydolmadıysanız PowerApps’e kaydolun.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.

 2. Kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerini kullanarak powerapps.com adresinde oturum açın.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

 3. Sol gezinti bölmesindeki Yönet’e ve sonra Bağlantılar’a tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 4. Sağ üst köşedeki Yeni bağlantı seçeneğine tıklayın veya dokunun.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Yeni bağlantı düğmesi

 5. Bağlantılar listesinde SharePoint’e tıklayın veya dokunun.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  SharePoint bağlantısı ekleme

 6. Bu konunun sonraki bölümlerinde verilecek aşağıdaki yordamlardan birindeki adımları izleyin:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

SharePoint Online sitesine bağlanmaConnect to a SharePoint Online site

 1. Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri) seçeneğine ve sonra Bağlantı ekle’ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  SharePoint Online’ı seçin

 2. Bu konunun sonundaki Sonraki adımlar’a gidin.Go to Next steps at the end of this topic.

Şirket içi SharePoint sitesine bağlanmaConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Şirket içi veri ağ geçidi kullanarak bağlan’a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Şirket içi SharePoint’i seçin

  Not

  Ağ geçitleri ve şirket içi bağlantılar yalnızca kullanıcının varsayılan ortamında oluşturulabilir ve kullanılabilir.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Kullanıcı adınızı ve parolanızı belirtin.Specify your user name and your password.

  Kimlik bilgileriniz bir etki alanı adını içeriyorsa Etki Alanı\Diğer Ad şeklinde belirtin.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Kimlik bilgilerinizi belirtin

 3. Yüklü bir şirket içi veri ağ geçidiniz yoksa bir veri ağ geçidi yükleyin ve sonra simgeye tıklayarak veya dokunarak ağ geçitleri listesini yenileyin.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Ağ geçidi yükleme

 4. Ağ geçidi seçin altında kullanmak istediğiniz ağ geçidine ve sonra Bağlantı ekle’ye tıklayın veya dokunun.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Ağ geçidi seçme

Sonraki adımlarNext steps

 • Belirttiğiniz listeye göre otomatik olarak bir uygulama oluşturun.Generate an app automatically based on a list that you specify. Uygulamada varsayılan olarak, kayıtlara göz atmak, tek bir kaydın ayrıntılarını görüntülemek ve bir kayıt oluşturmak ya da güncelleştirmek için birer tane olmak üzere üç ekran bulunur.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Sıfırdan uygulama oluşturma.Build an app from scratch. Bu konu Excel için yazılmıştır, ancak aynı ilkeler SharePoint için de geçerlidir.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.