PowerApps'teki görüntü özellikleriImage properties in PowerApps

Genel BakışOverview

Görüntüler, fotoğraflar ve kalem denetimi öğeleri dahil olmak üzere uygulamanızdaki grafik öğelerini yapılandırın.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage: bir ekranın arka planında görünen görüntü dosyasının adı.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

  • Ekran denetimi için geçerlidir.Applies to the Screen control.

Image: bir görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.