Web için PowerApps Studio'da uygulama oluşturma veya uygulamaları düzenlemeCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Windows'da veya diğer platformlarda bir tarayıcı penceresinde açılan Web için PowerApps Studio'da uygulama oluşturabilir ve uygulamaları düzenleyebilirsiniz.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolun.Sign up for PowerApps.
 • Windows veya Mac yüklü bir bilgisayarda Microsoft Edge, Google Chrome ya da Internet Explorer 11.Microsoft Edge, Google Chrome, or Internet Explorer 11 on a computer that's running Windows or a Mac.

Web için PowerApps Studio'yu açmaOpen PowerApps Studio for web

 1. Powerapps.com’da oturum açın.Sign in to powerapps.com.
 2. Sol alt köşedeki Yeni uygulama'ya tıklayın veya dokunun.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Sol gezinti çubuğundaki yeni uygulama seçeneği

Windows için PowerApps Studio'da olduğu gibi, uygulama oluşturabileceğiniz ve uygulamaları düzenleyebileceğiniz Web için PowerApps Studio, tarayıcınızda yeni bir sekmede açılır.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Sonraki adımlarNext steps

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

 1. Bağlantı oluşturma.Create a connection.

  Hizmet kimlik doğrulaması gerektiren bir veri kaynağına yönelik bağlantı oluşturmak için powerapps.com adresini kullanın ve ardından, Web için PowerApps Studio'daki bir uygulamaya bu bağlantıyı ekleyin.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Uygulamayı yerel olarak düzenleme ve kaydetme.Edit and save an app locally.

  En iyi sonuçları elde etmek için, uygulamaları yerel olarak düzenlemek ve kaydetmek üzere Windows için PowerApps Studio'yu kullanın.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. Tarayıcıda, yerel bir uygulama üzerindeki değişiklikleri kaydedemezsiniz. Böyle bir durumda, açtığınız dosyayı değiştirmek yerine yeni bir dosya olarak kaydetmeniz gerekir.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Sinyal işlevlerini kullanma.Use signal functions.

  Acceleration ve Compass işlevleri, yayımlanmış bir uygulamadaki doğru değerleri döndürür ancak bu işlevler bir tarayıcıda uygulama oluşturulurken veya değiştirilirken sıfır değerleri döndürür.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Verileri dışarı ve içeri aktarma.Export and import data.

  Yayımlanmış bir uygulamada verileri dışarı ve içeri aktarabilirsiniz ancak bir uygulama oluştururken veya değiştirirken aktaramazsınız.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Bir denetimi iki oturum arasında kopyalama.Copy a control across two sessions.

  Bir Web için PowerApps Studio oturumundaki denetimleri başka bir Web için PowerApps Studio oturumuna kopyalayamazsınız.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.