Özel seçim listeleri oluşturmaCreate custom picklists

Artık varsayılan olarak sunulan seçim listelerine ek olarak kendi seçim listelerinizi de oluşturabilirsiniz.It's now possible to create your own picklists, in addition to the ones that are available out-of-the-box. Temelde ad ve açıklamalar içeren bir adlandırılmış öğe listesi olarak tanımlayabileceğimiz seçim listeleri kavram olarak oldukça basittir.Picklists, which are basically a named list of items that include a name and descriptions, are a simple concept. Seçim listesi alanları oluşturulduğunda öğelerin görünen adlarını içeren bir açılan menü görüntülenir.When the picklist fields are rendered, a drop-down menu that contains the display names of the items will appear.

Seçim listeleri Varlıklar menüsündeki Common Data Service sekmesinde yer alan Seçim listeleri menü öğesi kullanılarak eklenir.Picklists are added by using the menu item, Picklists on the Common Data Service tab, under the Entities menu. Menüye tıklayarak geçerli ortamınızda tanımlanmış olan tüm seçim listelerini görüntüleyebilirsiniz.Click the menu to view all of the picklists that are currently defined in your environment. Sık kullanılan birçok seçim listesi sizin için önceden tanımlanmıştır ve Standart türünde olduklarından bunları kolayca ayırt edebilirsiniz.Several commonly used picklists are already defined for you and can easily be identified by their type, Standard. Kendi oluşturduklarınızın türü Özel olur.The ones that you create for yourself are the type Custom.

  1. Yeni bir seçim listesi oluşturmak için sayfanın üst tarafında yer alan Yeni seçim listesi'ne tıklayın.To create a new picklist, at the top of the page, click New Picklist. Açılan sayfada ad, görünen ad ve açıklama girerek seçim listenizi tanımlayın.On the page that opens, define your picklist by entering the name, display name, and a description. Önemli: Seçim listesini oluşturduktan sonra listenin adını değiştiremezsiniz.Important: The picklist name can't be changed after you create the picklist. Seçim listesi adı için belirli gereksinimler vardır.There are a few requirements for the picklist name. Ad basit olmalı ve özel karakter içermemelidir.The name must be simple and can't contain any special characters. Ayrıca aynı ada sahip birden fazla seçim listesi oluşturamazsınız.Also, you can only have one picklist with a particular name. Aynı adla başka bir seçim listesi oluşturmaya çalıştığınızda hatayla karşılaşırsınız.If you try to create another picklist with the same name, you will receive an error. Bu kısıtlamalar Görünen ad için geçerli değildir.These restrictions don't apply to the Display name.

    Bu konu başlığında nakliye türünü seçmek için kullanılabilecek bir seçim listesi oluşturacağız.In this topic, we will create a picklist that can be used to choose a mode of transportation.

  2. Seçim listesine Nakliye adını verin ve gerekli alanlara bilgi girin.Name the picklist Transportation and add the information to the required fields.
  3. İleri'ye tıklayın ve sonraki sayfada seçme listesinin farklı öğelerini girin. Bu örnekte nakliye sağlayıcılarını kullanacağız.Click Next, and on the next page provide the different elements of the picklist, for this example, the transportation providers. Sayfa açıldığında tek bir öğenin önceden oluşturulduğunu göreceksiniz.When the page opens, you will see that a single item is already created. Oluşturmakta olduğunuz seçim listesine uygun bilgilerle öğeyi güncelleştirin.Update the line item with information appropriate to the picklist that you are creating. Düzenleme satır içinde yapılır.Editing is done in the line. Her seçim listesi öğesi için ayrı bir sayfa yoktur.There is not a separate page for each picklist item. İlk öğeyi eklemek için NewItem alanına tıklayın.Click in the NewItem field to add the first item. Seçim listesine yeni bir öğe eklemeniz gerektiğinde ekranın sağ üst köşesindeki Öğe ekle seçeneğine tıklayarak yeni bir satır ekleyebilirsiniz.Any time that you need a new picklist element, click Add item at the top right of the screen to add a new row.

Bir öğeyi silmek için satırın en sağındaki çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.You can delete an item by clicking the garbage can icon on the far right of each item line. Gerekli öğelerin tümü eklendiğinde Oluştur'a tıklayarak listeyi oluşturabilir ve sunucuya gönderebilirsiniz.When all of the required items have been added, click Create to create the list and submit it to the server. Oluşturulan seçim listesinin mevcut seçim listelerinin arasına eklendiğini göreceksiniz.You will see the picklist added to the list of existing picklists.

Artık seçim listesini kullanarak varlıklarınızda alan tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Seçim listesi türünde bir alan ekleyin ve alanın Özellikler bölmesindeki Görünen ad değerini kullanın.You can now use the picklist to define fields on your entities by adding a field type Picklist, and then using the Display name in the Properties pane for the field.