PowerApps'te formları özelleştirmeCustomize forms in PowerApps

Display form (Formu görüntüle) ve Edit form (Formu düzenle) denetimlerini özelleştirerek bu denetimlerin, en önemli verileri kullanımı en kolay düzende ve kullanıcıların verileri kolayca anlayıp güncelleştirmesine yardımcı olan denetimlerle göstermelerini sağlayın.Customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most, in the most intuitive order, and in the controls that help users easily understand and update the data.

Tüm formlar, her biri veri kaynağındaki belirli bir sütuna ilişkin verileri gösteren bir veya daha fazla karttan oluşur.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Bu konu başlığındaki adımları uygulayarak, bir formda hangi kartların görüneceğini belirtebilir, kartları form içinde yukarı aşağı taşıyabilir ve her bir sütundan gelen verilerin kartın içinde nasıl görüneceğini yapılandırabilirsiniz.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form, move cards up and down within a form, and configure how data from each column appears within a card.

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız bkz. PowerApps'e Giriş.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi, yalnızca genel kavramlar için gözden geçirebilir veya bu adımları tamamlayarak öğreticiyi tam anlamıyla uygulayabilirsiniz.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. PowerApps'ten SharePoint'e bağlantı oluşturma.Create a connection from PowerApps to SharePoint.

 2. Düzenleri özelleştirme bölümünde açıklanan şekilde, SharePoint listesini oluşturun.Create the SharePoint list that Customize a layout describes.

 3. Bu listeyi temel alarak, otomatik olarak bir uygulama oluşturun.Generate an app automatically based on that list.

 4. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

Kartları gösterme ve gizlemeShow and hide cards

 1. Sol gezinti çubuğunda, DetailsScreen1'i seçmek için ortadaki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

  Ayrıntılar ekranını seçme

 2. Herhangi bir kartı seçip sağ bölmede form özelleştirme seçeneklerini göstermek için karta dokunun veya tıklayın.Click or tap any card to select it and show the form-customization options in the right-hand pane.

  Kart seçme

 3. Kartı gizlemek için, sağ bölmede AccountID kartına ait olan onay kutusuna tıklayın veya dokunun. Kartı göstermek için ise ID sütununa ait olan onay kutusuna tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the checkbox for the AccountID card to hide it, and click or tap the checkbox for the ID column to show it.

  Kartı gösterme

Kartları yeniden sıralamaReorder the cards

 • Seçmek için Title (Başlık) kartına tıklayın veya dokunun ve ardından başlık çubuğunu, OrderDate (Sipariş Tarihi) kartı vurgulanana kadar yukarı sürükleyin.Click or tap the Title card to select it, and then drag its title bar up until the OrderDate card is highlighted.

  Kartı taşıma

  Fare düğmesini bıraktığınızda, taşımakta olduğunuz kart vurgulanan kartın tam üzerinde belirir.The card that you're moving will appear just above the card that's highlighted when you release the mouse button.

  Yeniden sıralanmış kartlar

Uygulamayı çalıştırmaRun the app

 1. Sol gezinti çubuğunda, BrowseScreen1'i seçmek için ortadaki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to select BrowseScreen1.

  BrowseScreen1 için küçük resim

 2. F5'e basarak veya sağ üst köşedeki Önizleme simgesini seçerek Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Önizleme simgesi

 3. EditScreen1'e kayıt eklemek için sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner, click or tap the plus icon to add a record in EditScreen1.

  Kayıt ekleme

 4. İstediğiniz verileri ekleyin ve ardından yeni kaydınızı SharePoint listesine kaydetmek için sağ üst köşedeki onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun ve BrowseScreen1'e geri dönün.Add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your new record in the SharePoint list and return to BrowseScreen1.

  Kayıt kaydetme

 5. Az önce oluşturduğunuz öğe ile ilgili ayrıntıları DetailScreen1'de göstermek için ilgili öğenin ok simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  Sağ ok

 6. EditScreen1'deki kaydı güncelleştirmek için sağ üst köşedeki düzenleme simgesine tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner, click or tap the edit icon to update the record in EditScreen1.

  Kayıt düzenleme

 7. Bir veya daha fazla alanda bilgileri değiştirin ve ardından SharePoint listesinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki onay işaretine tıklayın veya dokunun ve DetailScreen1'e geri dönün.Change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes in the SharePoint list and return to DetailScreen1.

  Değişiklikleri kaydetme

 8. Yeni güncelleştirdiğiniz kaydı silmek ve BrowseScreen1 ekranına geri dönmek için sağ üst köşedeki çöp kutusu simgesine tıklayın veya dokunun.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  Kaydı silme

 9. Esc tuşuna basarak veya sağ üst köşede, PowerApps'in başlık çubuğunun altında yer alan kapat simgesine tıklayarak veya dokunarak Önizleme modunu kapatın.Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-left corner, under the title bar for PowerApps).

  Önizleme modunu kapatma

Sonraki adımlarNext steps

 • Diğer cihazlarda çalıştırmak üzere uygulamanızı kaydetmek için Ctrl-S tuşlarına basma.Press Ctrl-S to save your app so that you can run it from other devices.
 • Diğer kullanıcıların çalıştırabilmesi için uygulamayı paylaşın.Share the app so that other people can run it.