Özel varlık silmeDelete a custom entity

Özel varlıkları silebilirsiniz ancak standart varlıkları silemezsiniz.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Listenin üzerindeki arama çubuğuna bir veya daha fazla karakter yazarak varlık listesini filtreleyebilirsiniz.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. Varlık listesinde silinecek varlığa tıklayın veya dokunun ve ardından sağ üst köşedeki çöp kutusu düğmesine tıklayın veya dokunun.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. Varlığı silmek için, görüntülenen iletişim kutusunda Sil’e tıklayın veya dokunun.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

Not

Bir varlığı sildiğinizde hem varlık tanımı hem de varlığın içindeki tüm veriler silinir.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.

Not

Bir uygulamada kullanılan varlığı silerseniz uygulama bozulabilir.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.

Not

A varlığında B varlığı ile bağlantılı arama alanları varsa A varlığını silebilmek için B varlığını silmeniz gerekebilir.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.