Kurumsal geliştiriciler için PowerAppsPowerApps for enterprise developers

Bir kurumsal geliştiriciyseniz PowerApps üzerinde sağlam ve ihtiyaçlara özel çözümler oluşturarak kuruluşunuzun gücüne güç katabilirsiniz.As an enterprise developer, empower your organization to build robust tailored solutions on PowerApps. Veri ve web hizmetlerinize bağlanan özel bağlayıcılar kullanabilir, uygulamaları kuruluşunuzun web sitelerine ekleyebilir ve Common Data Service verileriyle çalışabilirsiniz.Use custom connectors that connect to your data and web services; embed apps in your organization's websites; and work with data in the Common Data Service.

Özel bağlayıcı oluşturmaBuild custom connectors

PowerApps üzerinden kuruluşunuzun veri ve web hizmetlerine bağlanan özel bağlayıcılar geliştirebilirsiniz.Develop custom connectors to connect to your organization's data and web services through PowerApps. Daha fazla bilgiLearn more

Azure İşlevleri oluşturmaBuild Azure Functions

Uygulamaları özel sunucu tarafı mantığıyla geliştirmek için Azure İşlevleri oluşturun.Craft Azure Functions to extend apps with custom server-side logic. Daha fazla bilgiLearn more

Uygulama eklemeEmbed apps

Uygulamaları doğrudan web sitelerinize ekleyerek tümleşik çözümler oluşturabilir, onları kuruluşunuzdaki çalışanların iş yaptığı konumlara yerleştirebilirsiniz.Embed apps directly into your website experiences to create integrated solutions, surfacing apps where people in your organization already do their work. Daha fazla bilgiLearn more

Çevrimdışı çalışabilen uygulamalar oluşturmaBuild offline-capable apps

Kullanıcılarınızın çevrimiçi veya çevrimdışı olmaları fark etmeksizin verimli çalışmaya devam etmesi için çevrimdışı çalışabilen uygulamalar geliştirin.Develop offline-capable apps so your users are productive whether they are online or offline. Daha fazla bilgiLearn more

Common Data Service SDK'sını kullanarak verilerle çalışmaWork with data using the Common Data Service SDK

Common Data Service SDK'sını Azure İşlevleri ile birlikte kullanarak PowerApps'teki sorgu ve veri işleme özelliklerinin kapsamını genişletebilirsiniz.Use the Common Data Service SDK with Azure Functions to extend your query and data manipulation capabilities in PowerApps. Daha fazla bilgiLearn more